Jaarverslag 2015 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Jaarverslag 2015

Het VLIZ dankt al zijn schenkers en leden van harte voor hun steun. Met uw gift kunnen we onze grenzen verleggen in de wetenschappelijke kennis over de zeeën en oceaan! Meer informatie over de besteding van de ontvangen giften in 2015 kan u hier vinden.

Waarvoor werd uw gift in 2015 gebruikt?

Inkomsten 2015

  • Lidgelden: 8.770,00 EUR (61%)
  • Giften: 2.471,61 EUR (17%)
  • Andere inkomsten: 3.161,81 EUR (22%)

Totaal: 14.403,42 EUR

 

 

Uitgaven 2015

  • Administratie: 776,3 EUR (17%)
  • Fondsenwerving: 1.724,39 EUR (37%)
  • Filantropieprojecten: 2.161,77 EUR (46%)

Totaal: 4.662,46 EUR

U kan ons altijd contacteren met vragen over de besteding van uw gift.
Karen Rappé, contact Filantropie VLIZ op +32-(0)59-34 14 94 of via .