Integrated Carbon Observation System | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Integrated Carbon Observation System

ICOS (Integrated Carbon Observation System) is een Europese onderzoeksinfrastructuur die de broeikasgasbalans van het Europese continent en de aanpalende regio’s monitort. Het nauwgezet meten van de broeikasgasbalans zal bijdragen tot het beter begrijpen van de globale klimaatsverandering en de mogelijke impact hiervan op de ecosystemen. Het VLIZ en OD Natuur nemen de oceaancomponent van ICOS Belgium voor hun rekening. 

ICOS is een Europees monitoringsnetwerk opgebouwd uit een groot aantal observatiesystemen om broeikasgassen te meten. De observatiesystemen liggen verspreid over Europa en bestaan uit drie grote componenten: een atmosfeercomponent met hoge meettorens, een ecosysteemcomponent met meettorens die fluxen observeren en een oceaancomponent met observatiesystemen op schepen en boeien.
ICOS wil via deze observatiesystemen langetermijndata aanleveren die noodzakelijk zijn om zowel de huidige  toestand als het toekomstig gedrag van de globale koolstofcyclus en broeikasgasemissies beter te begrijpen. Deze data zullen ook een licht werpen op de factoren die de veranderlijke atmosferische samenstelling van de broeikasgassen controleren. 

In België wordt de ecosysteemcomponent opgevolgd door de Universiteit Antwerpen (Onderzoeksgroep Planten‐ en Vegetatie‐ecologie), het Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek (INBO) en de Universtiteit van Luik (Unit of Biosystem Physics). Het VLIZ en OD Natuur nemen de oceaancomponent voor hun rekening.  Het VLIZ beheert daartoe twee officiele ICOS-meetstations: het onderzoeksschip Simon Stevin en de Thorntonmeetboei. Verder staan ter beschikking van de onderzoekers: de in-situ methaansensor en de analysetoestellen in het chemisch lab dat voor ICOS in het Marien Station Oostende uitgebouwd werd. OD Natuur zet de RV Belgica in als officieel meetstation voor ICOS.

ICOS vormt een onderdeel van de European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI).

Lees meer: