IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Cattrijsse, André
ORCID
Thesaurustermen: Infrastructure; Infrastructuur engineering en assetmanagement; Mariene ecologie
 
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
 • Functie: Afdelingshoofd Onderzoeksinfrastructuur
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)59-33 60 75
  GSM: +32-(0)474-83 51 02
  E-mail:
 • Overlegplatform Spuikom, meer
 • Functie: Contactpersoon algemene informatie
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 • VLIZ Belgian Marine Species Consortium, meer
Cattrijsse André
 • Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • Belgische scheepswrakken: hotspots voor mariene biodiversiteit, meer
 • Blue Accelerator, meer
 • Eurofleets+, meer
 • European Marine Biological Resource Centre, meer
 • ExPERimental approaches towards Future Sustainable Use of North Sea Artificial HarD SubstratEs, meer
 • Hyperspectral and multi-mission high resolution optical remote sensing of aquatic environments, meer
 • Improving atmospheric correction and aquatic particle retrieval with bidirectional remote sensing data, meer
 • Integrated Carbon Observing System, meer
 • MIDAS Monitoring cruises, meer
 • Negatieve CO2 emissies door verhoogde silicaatverwering, meer
 • New operational Steps Towards an alliance of European research fleets, meer
 • Noordzee-observatorium, meer
 • Scientific and institutional capacity building for implementing European marine policy in the Black Sea Region, meer
 • Towards an alliance of European research fleets, meer
 • Voordelta*4: hyperbenthosonderzoek Voordelta, meer
 • Abundantie, populatiestructuur en migratiepatronen van Neomysis integer, Mesopodopsis slabberi en andere Mysidacea, meer
 • De ruimtelijke en temporele variatie van het epibenthos en het hyperbenthos van monitoringsstations op het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Epifauna community at Waarde and Saeftinghe (Westerschelde) in 1991, meer
 • Estuariene schorkreken in Saeftinghe als habitat voor de strandkrab Carcinus maenas, meer
 • Feeding rhythms of the common goby Pomatoschistus microps at the brackish tidal marsh 'Het verdronken land van Saeftinge' in 1994, meer
 • Flatfish observations and abiotic data from the Belgian part of the North Sea, meer
 • Habitatkarakterisering van de Vlaamse Banken, de Zeelandbanken en de Hinderbanken aan de hand van de hyperbenthosgemeenschappen, meer
 • Het verdronken land van Saeftinghe als kinderkamer habitat voor postlarvale Grijze garnaal, Crangon crangon, meer
 • Hyperbenthos community in the salt marsh of Saeftinghe in 1990 and 1991, meer
 • ICOS BE-SOOP-Simon Stevin data 2013-2020, meer
 • ICOS OTC FOS Release from BE-FOS-Thornton Buoy 2018-2020, meer
 • MIDAS: Marien Informatie en Data Acquisitie Systeem: Underway & Cruise data, meer
 • Nekton gemeenschappen van de schorkreken in het Westerschelde estuarium, meer
 • Schorkreken in het brakke deel van het Westerschelde estuarium als habitat voor vissen en macrocrustacea, meer
 • The hyperbenthos of subtidal sandbanks on the Belgian Continental Shelf: habitats and indicator species, meer
 • Voorkomen en voeding van de Zeebaars Dicentrarchus labrax in de kreken van het Verdronken Land van Saeftinghe, meer
 • Voorkomen, groei, produktie, voeding en consumptie van de brakwatergrondel Pomatoschistus microps van het Westerschelde estuarium, meer
A1 publicaties (30) [show]
Peer reviewed publicaties (2) [show]
Boeken (3) [show]
Boekhoofdstukken (10) [show]
Thesissen (2) [show]
Abstracts (45) [show]
Rapporten (30) [show]
Overige publicaties (9) [show]
Thesis (co-)promotor (8) [show]
Thesis begeleider (2) [show]