IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Debietmeting Beverentunnel: rapportage uitgevoerde metingen
Vereecken, H.; Deckers, B. (2022). Debietmeting Beverentunnel: rapportage uitgevoerde metingen. Versie 3.0. WL Rapporten, 22_020_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 19 pp. https://dx.doi.org/10.48607/104
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
Debietmeting Beverentunnel: rapportage uitgevoerde metingen

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Flow rate
  Hydraulic structures > Pumps and turbines
  In-situ measurements
  Machinery > Pumps
  Monitoring
  Water management > Water quantity > Water system knowledge

Project Top | Auteurs 
 • Debietmeting pompkelder Beverentunnel, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Agentschap Wegen en Verkeer, meer


Auteurs  Top 
 • Vereecken, H., meer
 • Deckers, B.

Abstract
  Ter hoogte van de Beverentunnel vloeit het water vanop de inritten en vanuit de omliggende zone permanent af naar 3 pompkelders onder de tunnel, van waaruit het verpompt wordt naar de dokken op Linkeroever. Het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) heeft met behulp van Krohne ultrasone debietmeters de debieten gemeten die verpompt worden vanuit de verschillende kelders met de verschillende pompen. Daarnaast werd ook met behulp van divers de waterstand in de verschillende kelders elke minuut geregistreerd, van waaruit het toestromend volume kon berekend worden tijdens natte (piekafvoer) en droge dagen (basisafvoer). Via een dagelijkse uitdraai van de pompuren werd eveneens het toestromend volume per dag berekend.
  De in dit rapport aangegeven waarden voor de basisafvoeren kunnen als representatief beschouwd worden. Voor de piekafvoeren zijn de berekende waarden eerder richtinggevend. De gevallen hoeveelheid neerslag was immers beperkt, waardoor van een echte piekafvoer geen sprake kan zijn.
  Er wordt geadviseerd om de start- en stoptijd van elke pomp afzonderlijk te loggen, zodat de werkelijke verpompte volumes kunnen berekend worden op basis van de gemeten pompdebieten en de effectieve draaiuren per pomp. Dit zal uiteindelijk toch de beste benadering zijn om een piekafvoer te berekenen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs