IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [318288]
Morfologie Mesoschaal – stortscenario's geulen: deelrapport 13. Stortscenario’s hoofd- en nevengeulen
Coen, L.; Plancke, Y.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2019). Morfologie Mesoschaal – stortscenario's geulen: deelrapport 13. Stortscenario’s hoofd- en nevengeulen. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_024_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 51 + 36 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Dumping
  Hydraulics and sediment > Sediment > Dredging and dumping
  Numerical modelling
  Sediments
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
  Brak water
Author keywords
  Numerical modelling

Project Top | Auteurs 
 • AvdT - Sedimentatie op drempels, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), meer


Auteurs  Top 

Abstract
  In het kader van de Agenda voor de Toekomst vindt onderzoek plaats naar de ’Hydro- en sedimentdynamische en morfologische processen op mesoschaal’. In voorliggend rapport wordt een bijdrage geleverd aan de invulling van de toekomstige sedimentstrategie in de Westerschelde. Daartoe wordt onderzocht wat de verwachte wijzigingen zijn in het sedimenttransport wanneer binnen een bepaalde zone sediment gestort wordt. Deze wijzigingen kunnen gebruikt worden als indicatie voor de verwachte stabiliteit van gestorte specie binnen een bepaald gebied. Hierbij wordt zowel gekeken naar stortvakken in de hoofd- en nevengeul, alsook in het westelijke en oostelijke deel van de Westerschelde. Uit de scenario’s volgt dat er ter hoogte van de gemodelleerde stortzones overal een toename optreedt in de sedimenttransporten, wat erop wijst dat het gestorte sediment zal geërodeerd worden. Daarnaast is er initieel ook een afname van het sedimenttransport te zien in zones rond de storting in de geul waar gestort wordt en zal, door een herverdeling van de debieten in de hoofd- en nevengeul, in de andere geul binnen de macrocel het sedimenttransport initieel toenemen. De interpretatie naar de te verwachte morfologische veranderingen is moeilijk en is afhankelijk van hoe het gestorte sediment zich uiteindelijk verspreidt.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs