IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [285787]
Haven Antwerpen ‐ Kieldrechtsluis: meting overvulling en overlediging
Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Haven Antwerpen ‐ Kieldrechtsluis: meting overvulling en overlediging. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_106_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 22 + 58 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Emptying
  Filling
  Hydraulic structures > Locks > Filling and emptying system
  In-situ measurements
  Locks (Waterways)
  Measurement
  Numerical modelling
Author keywords
  Hawser forces; Overtravel

Project Top | Auteurs 
 • Kieldrechtsluis - meting overvulling, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meer


Auteurs  Top 

Abstract
  Op vraag van de afdeling Maritieme Toegang (contactpersoon: Wim De Cock) heeft het Waterbouwkundig Laboratorium op 19/10/2016 en 20/10/2016 een meetcampagne uitgevoerd in de Kieldrechtsluis. Het doel van deze meting is om het over/ondervullen en over/onderledigen van de sluis te kwantificeren. Door de inertie van het nivelleersysteem staat het water niet onmiddellijk stil wanneer het kolkpeil het eindpeil bereikt. Bij vullen ontstaat er een uitdempend patroon van over- en ondervullen en bij ledigen ontstaat er een uitdempend patroon van over- en onderledigen. Dit zorgt voor een waterstandsverschil over de roldeuren tijdens openen. Bijkomend zullen de meetresultaten op vlak van nivelleertijd, stijgsnelheid van het kolkpeil en langshelling ook vergeleken worden met de meetresultaten van de in 2008 uitgevoerde meting in de Berendrechtsluis en de resultaten van het voor het ontwerp van de Kieldrechtsluis gebruikte hydraulisch netwerkmodel.
  De metingen in de Kieldrechtsluis zijn analoog uitgevoerd als deze in 2007 en 2008 in de Zandvlietsluis- en Berendrechtsluis. Door middel van druksensoren geplaatst in de laddernissen wordt het kolkpeil en de optredende langse waterspiegelhellingen in de kolk opgemeten. Bijkomend wordt ook een druksensor geplaatst in het Deurganckdok en in de Waaslandhaven. Hiernaast worden door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) de continue metingen van de peilen (kolk, Waaslandhaven en Deurganckdok), de positie van de hefschuiven en de stroom van de deuren aangeleverd.
  In totaal zijn gedurende de meetperiode 27 nivelleringen uitgevoerd. Hierbij werd afwisselend deurcombinatie 13 en 23 gebruikt. De door WL en GHA opgemeten peilen vallen zo goed als samen. De schuiven openen in ca. 150 s tot een hoogte 7.0 m (i.e. de rioolhoogte). Dit is een halvering van de heftijd ten opzichte van de schuiven in de Berendrechtsluis. De opgemeten nivelleringen zijn vergeleken met de in 2008 opgemeten nivelleringen in de Berendrechtsluis. Het nivelleren van de Kieldrechtsluis wordt iets sneller uitgevoerd dan de Berendrechtsluis. De vermoedelijk oorzaak hiervan is dat bij de meting in de Kieldrechtsluis niet de uiterste deurcombinatie gebruikt wordt en dat de schuiven sneller geopend worden. Bij het vergelijken met de hydraulische simulaties valt ook op dat het ledigen van de Kieldrechtsluis goed voorspeld wordt met het hydraulisch netwerkmodel maar dat voor vullen de verliezen wat overschat werden. De opgemeten extrema van de end-to-end langshellingen in de Kieldrechtsluis zijn van een zelfde grootteorde als bij de meting in de Berendrechtsluis.
  Voor het analyseren van de overvulling en onderlediging werd de tijd berekend tussen einde nivellering (i.e. eerste tijdstip dat het restverval gelijk is aan 0) en start openen deuren en einde openen deuren. Hieruit volgde dat van de 27 nivelleringen in totaal bij 14 nivelleringen de tijd tussen einde nivelleren en start openen deuren kleiner is dan 60 s. Bij 7 nivelleringen bedraagt deze tijd tussen 60 s en 120 s en bij 6 nivelleringen is deze tijd groter dan 120 s. Het maximale opgemeten waterstandsverschil tijdens start openen deuren is 0.12 m aan zijde Waaslandhaven en 0.08 m aan zijde Deurganckdok. De openingstijd van de deuren bedraagt steeds 249 s en op het tijdstip einde openen is het waterstandsverschil beperkt tot enkele centimeters.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs