IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [213042]
2Dh Nevla-Scheldemodel (SCALWEST 2000 met verbeterde Belgische roosterschematisatie): bouw en afregeling stromingsmodel
Hartsuiker, G. (2004). 2Dh Nevla-Scheldemodel (SCALWEST 2000 met verbeterde Belgische roosterschematisatie): bouw en afregeling stromingsmodel. WL Rapporten, 753_01. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 1 map pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Eindrapport

Trefwoorden
  Computer models
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Tides
  Motion > Tidal motion > Tides
  Numerical modelling
  Physics > Mechanics > Fluid mechanics > Fluid dynamics
  Properties > Chemical properties > Salinity
  Water quality
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]
  Marien/Kust; Brak water

Auteurs  Top 
 • Hartsuiker, G., meer
 • van Banning, G.K.F.M., revisor, meer

Abstract
  De Belgische overheid, gerepresenteerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, het Departement voor Leefmilieu en Infrastructuur, de Administratie Waterwegen en Zeewezen, de Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek , heeft voor de uitvoering van zijn taken een gedetailleerd 2Dh stromingsmodel nodig van de Westerschelde en alle, via de Zeeschelde, aansluitende Vlaamse rivieren. Dit rapport geeft een volledige beschrijving van dit NeVla model (de naam NeVla is een samentrekking van Nederlands en Vlaams), zijn calibratie en zijn validatie. Het model omvat een ruim zeegebied en alle Vlaamse getijrivieren, zoals Schelde, Durme, Rupel, Nete (Beneden, Grote en Kleine), Dijle en Zenne. Deze rivieren zijn alle tot aan hun getijgrens gerepresenteerd.

  Dit nieuwe stromingsmodel is gebaseerd op de bestaande en afgeregelde modellen voor dit gebied, te weten het Scalwest-2000 model (van de Nederlandse overheid) en het Zeeschelde model (van de Vlaamse overheid). Door beide modellen te combineren en enige aanpassingen en uitbreidingen door te voeren kan een 2Dh stromingsmodel worden gerealiseerd waarmee voor het gehele gebied de stromingscondities gesimuleerd kunnen worden. Het afgeregelde model zal vooral worden ingezet voor onderzoekstaken (leveren randvoorwaarden voor detailmodellen) en beheerstaken (voorspellen van extreme stromingscondities).

  Voor het nieuwe 2Dh Nevla stromingsmodel is een aangepast en uitgebreid rekenrooster gebouwd. De aanpassingen en uitbreidingen zijn uitgevoerd op basis van een bestaand rekenrooster ('basis106.grd'). Dit rekenrooster vertoont op een groot aantal plaatsen langs de rivieren knikken in het rooster, vooral ter plaatse van scherpe bochten. In het nieuwe rooster zijn de knikken zoveel mogelijk verwijderd . Naast het verwijderen van de meeste knikken is ook een zeewaartse uitbreiding van het rooster doorgevoerd tot circa 35 km uit de kust. Hiermee kunnen dan ook de stromingscondities rondom de havens van Zeebrugge en Oostende worden gesimuleerd.

  Na de aanpassing en uitbreiding van het rooster is op basis van dit rooster een nieuw stromingsmodel gebouwd. Hierbij zijn alle schematisatie elementen opnieuw gedefinieerd, zoals: diepten, schotjes en droge punten, lozingen, uitvoerpunten, randen en randvoorwaarden. Bovendien zijn de numerieke en fysische parameters ingevoerd en zonodig afgebeeld op het nieuwe rooster.

  Vervolgens is voor het nieuw gebouwde model een initiële afregeling uitgevoerd waarbij de resultaten van de simulaties zijn vergeleken met beschikbare metingen. Bij deze afregeling is gebruik gemaakt van gegevens voor de periode van juni 2002. De initiële afregeling omvatte geen uitgebreide series simulaties voor het bereiken van optimale resultaten. Er is een beperkt uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de invloed van een aantal numerieke en fysische parameters. Aan de hand van de resultaten van de initiële afregeling kan worden geconstateerd dat het nieuwe model een goede tot redelijke reproductie geeft van het verticale getij. In vergelijking met het oorspronkelijke model zijn de resultaten minder van kwaliteit. De reproductie van de zoutverdeling is goed tot zeer goed en is beduidend beter dan in het oorspronkelijke model.

  Het beperkte onderzoek naar de gevoeligheid van de bodemruwheden en het effect van de zeerandvoorwaarden laat zien dat de reproductie van het verticale getij goed tot zeer goed kan worden en van een vergelijkbare kwaliteit als het oorspronkelijke model. Er wordt daarom aanbevolen om de afregeling van de bodemruwheden verder op te pakken om hiermee de reproductie van het verticale getij optimaal te krijgen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs