IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [118754]
Omgaan met watertekorten in het Albertkanaal en de Kempense kanalen
Baetens, J.; Scheltjens, T.; Van Eerdenbrugh, K.; Peeters, P.; Danckaerts, C.; Maeghe, K.; Meire, P.; Mostaert, F. (2006). Omgaan met watertekorten in het Albertkanaal en de Kempense kanalen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 25: 48-54
In: Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid. v.z.w. WATER: Boechout, meer
Ook verschenen in:
(2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: oppervlaktewaterkwantiteit. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 25. vzw Water: Boechout. 64 pp., meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
  Computer models
  Hazards > Weather hazards > Droughts
  Resources > Natural resources > Water resources
  Utilization > Water use
  België, Albertkanaal [Marine Regions]; België, Kempense Kanalen [Marine Regions]

Auteurs  Top 
 • Baetens, J., meer
 • Scheltjens, T., meer
 • Van Eerdenbrugh, K., meer
 • Peeters, P., meer
 • Danckaerts, C.
 • Maeghe, K., meer
 • Meire, P., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  Het water dat door het kanalenstelsel van het Albertkanaal en de Kempense kanalen stroomt, is afkomstigvan de Maas. Het Maaswater wordt aangewend voor het verschutten van schepen, de koeling vanelektriciteitscentrales en industriële productieprocessen, drinkwaterproductie, als proceswater voor industrie,bevloeiing van landbouw- en natuurgebieden e.a. en dit zowel in Vlaanderen als in Nederland. Debeschikbaarheid van dit water wordt daarbij vaak als vanzelfsprekendheid beschouwd aangezien er zich totop heden geen noemenswaardige problemen hebben voorgedaan. Een extreme droogteperiode zoals deze van1976 zorgt nochtans voor een aanzienlijke vermindering van de Maasafvoer. Sinds 1976 is het gebruik vanhet Maaswater aanzienlijk toegenomen. Om de gevolgen van een droge periode door deze toename in teschatten, werd een computermodel opgemaakt van het kanalenstelsel waarmee het watergebruik van 2002werd gesimuleerd bij een wateraanvoer van de Maas anno 1976 en 2003. Om na te gaan hoe er best metdergelijke periodes van watertekorten kan worden omgegaan werden verscheidene besparingsstrategieën getest.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs