Pirlet, Hans [ meer ]
Departementshoofd Valorisatie & Innovatie
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
    Tel.: +32-(0)59-34 01 78
    GSM: +32-(0)499-31 10 10
    E-mail: