IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

VIB-Ugent Center for Plant Systems Biology (VIB-PSB)
www.psb.ugent.be/index.php

Nederlandse naam: VIB-Ugent Centrum voor Plantaardige systeembiologie
Overkoepelend instituut: Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), meer

Adres:
Technologiepark 927
9052 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-331 38 00
Fax: +32-(0)9-331 38 09
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten 
 
Type: Wetenschappelijk
Niveau: Departement

Personen (31)  Top | Publicaties | Projecten 

Abstract:
Men verwacht dat in de volgende tientallen jaren de wereldmarkt voor producten die afkomstig zijn van planten exponentieel zal groeien. We gebruiken immers planten om de groeiende wereldbevolking te voeden en planten zullen een cruciale rol spelen op het vlak van energievoorziening en de toenemende vraag voor hernieuwbare industriële hulpbronnen. Het valt te verwachten dat de (bio-)technologische vooruitgang de productiviteit van de gewassen en hun kwaliteit verder zal doen toenemen. Daarnaast zullen nieuwe technologieën zorgen voor de ontwikkeling van landbouwactiviteiten die beter stroken met de natuurlijke omgeving. De missie van PSB bestaat erin om bij te dragen tot het oplossen van de hierboven beschreven uitdagingen door de wetenschappelijke basis te voorzien voor innovaties en deze innovaties ingang te laten vinden in de maatschappij. Het onderzoek wordt ingedeeld in vijf thematische gebieden die belangrijke uitdagingen en opportuniteiten voor plantonderzoek behandelen:
- Duurzame bio-energie en bio-gebaseerde producten;
- Klimaat-resistente gewassen;
- Plant-diversiteit;
- Innovatieve gewassenverzorging;
- Planten en menselijke gezondheid.

Het mariene aspect van het onderzoek vindt voornamelijk plaats in de groep Bioinformatica en Systeembiologie die werkt op functionele, structurele en vergelijkende genomica. Dit onderzoek focust zich in de eerste plaats op soorten met een rol binnen de aquacultuur zoals Artemia (in samenwerking met het laboratorium voor Aquacultuur en het Artemia Reference Center (UGent)), verscheidene pico-algen (in samenwerking met Observatoire Océanologique de Banyuls sur Mer, Frankrijk) en Amoebohpyra (samenwerking met het Roscoff Marien Station, Frankrijk). Andere mariene onderzoeksthema’s focussen op zeegrassen en de genetische studie van algen (diatomeëen) waarvoor samenwerkingsverbanden zijn opgebouwd met de onderzoeksgroepen voor Protistologie en Aquatische Ecologie en Fycologie.

Publicaties (85)  Top | Personen | Projecten 
  ( 76 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Bilcke, G.; Van den Berge, K.; Bonneure, E.; Poulsen, N.; Bulankova, P.; Osuna-Cruz, C.M.; Dickenson, J.; Sabbe, K.; Pohnert, G.; Vandepoele, K.; Mangelinckx, S.; Clement, L.; De Veylder, L.; Vyverman, W. (2021). Mating type specific transcriptomic response to sex inducing pheromone in the pennate diatom Seminavis robusta. ISME J. 15(2): 562-576. https://hdl.handle.net/10.1038/s41396-020-00797-7, meer
 • Peer reviewed article Farhat, S.; Le, P.; Kayal, E.; Noel, B.; Bigeard, E.; Corre, E.; Maumus, F.; Florent, I.; Alberti, A.; Aury, J.-M.; Barbeyron, T.; Cai, R.; Da Silva, C.; Istace, B.; Labadie, K.; Marie, D.; Mercier, J.; Rukwavu, T.; Szymczak, J.; Tonon, T.; Alves-de-Souza, C.; Rouzé, P.; Van de Peer, Y.; Wincker, P.; Rombauts, S.; Porcel, B.M.; Guillou, L. (2021). Rapid protein evolution, organellar reductions, and invasive intronic elements in the marine aerobic parasite dinoflagellate Amoebophrya spp. BMC Biology 19(1): 1. https://hdl.handle.net/10.1186/s12915-020-00927-9, meer
 • Peer reviewed article Labarre, A.; López-Escardó, D.; Latorre, F.; Leonard, G.; Bucchini, F.; Obiol, A.; Cruaud, C.; Sieracki, M.E.; Jaillon, O.; Wincker, P.; Vandepoele, K.; Logares, R.; Massana, R. (2021). Comparative genomics reveals new functional insights in uncultured MAST species. ISME J. 15: 1767-1781. https://hdl.handle.net/10.1038/s41396-020-00885-8, meer
 • Peer reviewed article Massana, R.; Labarre, A.; López-Escardó, D.; Obiol, A.; Bucchini, F.; Hackl, T.; Fischer, M.G.; Vandepoele, K.; Tikhonenkov, D.V.; Husnik, F.; Keeling, P.J. (2021). Gene expression during bacterivorous growth of a widespread marine heterotrophic flagellate. ISME J. 15(1): 154-167. https://hdl.handle.net/10.1038/s41396-020-00770-4, meer
 • Peer reviewed article Baudry, L.; Guiglielmoni, N.; Marie-Nelly, H.; Cormier, A.; Marbouty, M.; Avia, K.; Mie, Y.L.; Godfroy, O.; Sterck, L.; Cock, J.M.; Zimmer, C.; Coelho, S.M.; Koszul, R. (2020). instaGRAAL: chromosome-level quality scaffolding of genomes using a proximity ligation-based scaffolder. Genome Biol. 21(1): 148. https://hdl.handle.net/10.1186/s13059-020-02041-z, meer
 • Peer reviewed article Blommaert, L.; Vancaester, E.; Huysman, M.J.J.; Osuna-Cruz, C.M.; D'hondt, S.; Lavaud, J.; Lepetit, B.; Winge, P.; Bones, A.M.; Vandepoele, K.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2020). Light regulation of LHCX genes in the benthic diatom Seminavis robusta. Front. Mar. Sci. 7: 192. https://hdl.handle.net/10.3389/fmars.2020.00192, meer
 • Peer reviewed article De Saeger, J.; Van Praet, S.; Vereecke, D.; Park, J.; Jacques, S.; Han, T.; Depuydt, S. (2020). Toward the molecular understanding of the action mechanism of Ascophyllum nodosum extracts on plants. J. Appl. Phycol. 32(1): 573-597. https://hdl.handle.net/10.1007/s10811-019-01903-9, meer
 • Peer reviewed article Del Cortona, A.; Jackson, C.J.; Bucchini, F.; Van Bel, M.; D'hondt, S.; Skaloud, P.; Delwiche, C.F.; Knoll, A.H.; Raven, J.A.; Verbruggen, H.; Vandepoele, K.; De Clerck, O.; Leliaert, F. (2020). Neoproterozoic origin and multiple transitions to macroscopic growth in green seaweeds. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 117(5): 2551-2559. https://hdl.handle.net/10.1073/pnas.1910060117, meer
 • Peer reviewed article Jueterbock, A.; Boström, C.; Coyer, J.A.; Olsen, J.L.; Kopp, M.; Dhanasiri, A.K.S.; Smolina, I.; Arnaud-Haond, S.; Van de Peer, Y.; Hoarau, G. (2020). The seagrass methylome is associated with variation in photosynthetic performance among clonal shoots. Front. Plant Sci. 11: 571646. https://hdl.handle.net/10.3389/fpls.2020.571646, meer
 • Peer reviewed article Li, Linzhou; Wang, Sibo; Wang, Hongli; Sahu, Sunil Kumar; Marin, Birger; Li, Haoyuan; Xu, Yan; Liang, Hongping; Li, Zhen; Cheng, Shifeng; Reder, Tanja; Çebi, Zehra; Wittek, Sebastian; Petersen, Morten; Melkonian, Barbara; Du, Hongli; Yang, Huanming; Wang, Jian; Wong, Gane Ka-Shu; Xu, Xun; Liu, Xin; Van de Peer, Yves; Melkonian, Michael; Liu, Huan (2020). The genome of Prasinoderma coloniale unveils the existence of a third phylum within green plants. Nature Ecology & Evolution 4(9): 1220-1231. https://hdl.handle.net/10.1038/s41559-020-1221-7, meer
 • Peer reviewed article Osuna-Cruz, C.M.; Bilcke, G.; Vancaester, E.; De Decker, S.; Bones, A.M.; Winge, P.; Poulsen, N.; Bulankova, P.; Verhelst, B.; Audoor, S.; Belisova, D.; Pargana, A.; Russo, M.; Stock, F.; Cirri, E.; Brembu, T.; Pohnert, G.; Piganeau, G.; Ferrante, M.I.; Mock, T.; Sterck, L.; Sabbe, K.; De Veylder, L.; Vyverman, W.; Vandepoele, K. (2020). The Seminavis robusta genome provides insights into the evolutionary adaptations of benthic diatoms. Nature Comm. 11(1): 3320. https://hdl.handle.net/10.1038/s41467-020-17191-8, meer
 • Peer reviewed article Pereira-Santana, A.; Gamboa-Tuz, S.D.; Zhao, T.; Schranz, M.E.; Vinuesa, P.; Bayona, A.; Rodriguez-Zapata, L.C.; Castano, E. (2020). Fibrillarin evolution through the Tree of Life: comparative genomics and microsynteny network analyses provide new insights into the evolutionary history of Fibrillarin. PLoS computational biology 16(10): e1008318. https://hdl.handle.net/10.1371/journal.pcbi.1008318, meer
 • Peer reviewed article Stock, F.; Bilcke, G.; De Decker, S.; Osuna-Cruz, C.M.; Van den Berge, K.; Vancaester, E.; De Veylder, L.; Vandepoele, K.; Mangelinckx, S.; Vyverman, W. (2020). Distinctive growth and transcriptional changes of the diatom Seminavis robusta in response to quorum sensing related compounds. Front. Microbiol. 11: 1240. https://hdl.handle.net/10.3389/fmicb.2020.01240, meer
 • Peer reviewed article Vancaester, E.; Depuydt, T.; Osuna-Cruz, C.M.; Vandepoele, K. (2020). Comprehensive and functional analysis of horizontal gene transfer events in diatoms. Mol. Biol. Evol. 37(11): 3243-3257. https://hdl.handle.net/10.1093/molbev/msaa182, meer
 • Peer reviewed article Yau, S.; Krasovec, M.; Benites, L.F.; Rombauts, S.; Groussin, M.; Vancaester, E.; Aury, J.-M.; Derelle, E.; Desdevises, Y.; Escande, M.-L.; Grimsley, N.; Guy, J.; Moreau, H.; Sanchez-Brosseau, S.; Van de Peer, Y.; Vandepoele, K.; Gourbière, S.; Piganeau, G. (2020). Virus-host coexistence in phytoplankton through the genomic lens. Science Advances 6(14): eaay2587. https://hdl.handle.net/10.1126/sciadv.aay2587, meer
 • Peer reviewed article Annunziata, R.; Ritter, A.; Fortunato, A.E.; Manzotti, A.; Cheminant-Navarro, S.; Agier, N.; Huysman, M.J.J.; Winge, P.; Bones, A.M.; Bouget, F.-Y.; Lagomarsino, M.C.; Bouly, J.-P.; Falciatore, A. (2019). bHLH-PAS protein RITMO1 regulates diel biological rhythms in the marine diatom Phaeodactylum tricornutum. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 116(26): 13137-13142. https://hdl.handle.net/10.1073/pnas.1819660116, meer
 • Peer reviewed article Bogaert, K.A.; Blommaert, L.; Ljung, K.; Beeckman, T.; De Clerck, O. (2019). Auxin function in the brown alga Dictyota dichotoma. Plant Physiol. 179(1): 280-299. https://hdl.handle.net/10.1104/pp.18.01041, meer
 • Peer reviewed article Cirri, E.; De Decker, S.; Bilcke, G.; Werner, M.; Osuna-Cruz, C.M.; De Veylder, L.; Vandepoele, K.; Werz, O.; Vyverman, W.; Pohnert, G. (2019). Associated bacteria affect sexual reproduction by altering gene expression and metabolic processes in a biofilm inhabiting diatom. Front. Microbiol. 10: 1790. https://hdl.handle.net/10.3389/fmicb.2019.01790, meer
 • Peer reviewed article Patil, S.; Moeys, S.; von Dassow, P.; Huysman, M.J.J.; Mapleson, D.; De Veylder, L.; Sanges, R.; Vyverman, W.; Montresor, M.; Ferrante, M.I. (2019). Correction to: identification of the meiotic toolkit in diatoms and exploration of meiosis-specific SPO11 and RAD51 homologs in the sexual species Pseudonitzschia multistriata and Seminavis robusta. BMC Genom. 20: 544. https://hdl.handle.net/10.1186/s12864-019-5942-4, meer
 • Peer reviewed article Tan, M.P.; Wong, L.L.; Razali, S.A.; Afiqah-Aleng, N.; Nor, S.A.M.; Sung, Y.Y.; Van de Peer, Y.; Sorgeloos, P.; Danish-Daniel, M. (2019). Applications of next-generation sequencing technologies and computational tools in molecular evolution and aquatic animals conservation studies: a short review. Evolutionary Bioinformatics 15: 1-5. https://hdl.handle.net/10.1177/1176934319892284, meer
 • Peer reviewed article De Clerck, O.; Kao, S.-M.; Bogaert, K.A.; Blomme, J.; Foflonker, F.; Kwantes, M.; Vancaester, E.; Vanderstraeten, L.; Aydogdu, E.; Boesger, J.; Califano, G.; Charrier, B.; Clewes, R.; Del Cortona, A.; D’Hondt, S.; Fernandez-Pozo, N.; Gachon, C.M.; Hanikenne, M.; Lattermann, L.; Leliaert, F.; Liu, X.; Maggs, C.A.; Popper, Z.A.; Raven, J.A.; Van Bel, M.; Wilhelmsson, P.K.I.; Bhattacharya, D.; Coates, J.C.; Rensing, S.A.; Van Der Straeten, D.; Vardi, A.; Sterck, L.; Vandepoele, K.; Van de Peer, Y.; Wichard, T.; Bothwell, J.H. (2018). Insights into the evolution of multicellularity from the sea lettuce genome. Curr. Biol. 28(18): 2921-2933.e5. https://hdl.handle.net/10.1016/j.cub.2018.08.015, meer
 • Peer reviewed article Phoma, S.; Vikram, S.; Jansson, J.K.; Ansorge, I.J.; Cowan, D.A.; Van de Peer, Y.; Makhalanyane, T.P. (2018). Agulhas Current properties shape microbial community diversity and potential functionality. NPG Scientific Reports 8: 10542. https://hdl.handle.net/10.1038/s41598-018-28939-0, meer
 • Peer reviewed article Blommaert, L.; Huysman, M.J.J.; Vyverman, W.; Lavaud, J.; Sabbe, K. (2017). Contrasting NPQ dynamics and xanthophyll cycling in a motile and a non-motile intertidal benthic diatom. Limnol. Oceanogr. 62(4): 1466-1479. https://hdl.handle.net/10.1002/lno.10511, meer
 • Peer reviewed article Bogaert, K.A.; Beeckman, T.; De Clerck, O. (2017). Egg activation-triggered shape change in the Dictyota dichotoma (Phaeophyceae) zygote is actin-myosin and secretion dependent. Ann. Bot. 120(4): 529-538. https://hdl.handle.net/10.1093/aob/mcx085, meer
 • Peer reviewed article Cormier, A.; Avia, K.; Sterck, L.; Derrien, T.; Wucher, V.; Andres, G.; Monsoor, M.; Godfroy, O.; Lipinska, A.; Perrineau, M.-M.; Van de Peer, Y.; Hitte, C.; Corre, E.; Coelho, S.M.; Cock, J.M. (2017). Re-annotation, improved large-scale assembly and establishment of a catalogue of noncoding loci for the genome of the model brown alga Ectocarpus. New Phytol. 214(1): 219-232. https://hdl.handle.net/10.1111/nph.14321, meer
 • Peer reviewed article De Clerck, O.; Kao, S.-M.; Sterck, L.; Wichard, T.; Bothwell, J.H. (2017). The annotation of sea lettuce Ulva genome: a green algal blooming species. Phycologia 56(Supplement 4): 40-41, meer
 • Peer reviewed article Del Cortona, A.; Leliaert, F.; Bogaert, K.A.; Turmel, M.; Boedeker, C.; Janouskovec, J.; López-Bautista, J.M.; Verbruggen, H.; Vandepoele, K.; De Clerck, O. (2017). The plastid genome in Cladophorales green algae is encoded by hairpin chromosomes. Curr. Biol. 27(24): 3771-3782. https://hdl.handle.net/10.1016/j.cub.2017.11.004, meer
 • Peer reviewed article Harikrishnan, S.L.; Badstoeber, J.; Van Bel, M.; Badis, Y.; Zambounis, A.; Strittmatter, M.; Sterck, L.; Neuhauser, S.; Gachon, C.M.M.; Van de Peer, Y. (2017). Transcriptome analysis of compatible and incompatible interactions of Ectocarpus with Eurychasma dicksonii using RNA-sequencing. Phycologia 56(4 (Suppl.)): 74-75. https://hdl.handle.net/10.2216/0031-8884-56.sp4.1, meer
 • Peer reviewed article Matthijs, M.; Fabris, M.; Obata, T.; Foubert, I.; Franco-Zorrilla, M.; Solano, R.; Fernie, R.; Vyverman, W.; Goossens, A. (2017). The transcription factor bZIP14 regulates the TCA cycle in the diatom Phaeodactylum tricornutum. EMBO J. 36(11): 1559-1576. https://hdl.handle.net/10.15252/embj.201696392, meer
 • Peer reviewed article Van Malderen, S.J.M.; Laforce, B.; Van Acker, T.; Nys, C.; De Rijcke, M.; de Rycke, R.; De Bruyne, M.; Boone, M.N.; De Schamphelaere, K.; Borovinskaya, O.; De Samber, B.; Vincze, L.; Vanhaecke, F. (2017). Three-dimensional reconstruction of the tissue-specific multielemental distribution within Ceriodaphnia dubiavia multimodal registration using laser ablation ICP-mass spectrometry and X-ray spectroscopic techniques. Anal. Chem. 89(7): 4161-4168. https://hdl.handle.net/10.1021/acs.analchem.7b00111, meer
 • Peer reviewed article Bogaert, K.; Beeckman, T.; De Clerck, O. (2016). Abiotic regulation of growth and fertility in the sporophyte of Dictyota dichotoma (Hudson) JV Lamouroux (Dictyotales, Phaeophyceae). J. Appl. Phycol. 28(5): 2915-2924. https://hdl.handle.net/10.1007/s10811-016-0801-z, meer
 • Peer reviewed article Calegario, G.; Pollier, J.; Arendt, P.; de Oliveira, L.S.; Thompson, C.; Soares, A.R.; Pereira, R.C.; Goossens, A.; Thompson, F.L. (2016). Cloning and functional characterization of cycloartenol synthase from the red seaweed Laurencia dendroidea. PLoS One 11(11): e0165954. https://hdl.handle.net/10.1371/journal.pone.0165954, meer
 • Peer reviewed article Fortunato, A.E.; Jaubert, M.; Enomoto, G.; Bouly, J.-P.; Raniello, R.; Thaler, M.; Malviya, S.; Bernardes, J.S.; Rappaport, F.; Gentili, B.; Huysman, M.J.J.; Carbone, A.; Bowler, C.; d'Alcalà, M.R.; Ikeuchi, M.; Falciatore, A. (2016). Diatom phytochromes reveal the existence of far-red-light-based sensing in the ocean. Plant Cell 28(3): 616-628. https://hdl.handle.net/10.1105/tpc.15.00928, meer
 • Peer reviewed article García-Gómez, C.; Mata, M.T.; Van Breusegem, F.; Segovia, M. (2016). Low-steady-state metabolism induced by elevated CO2 increases resilience to UV radiation in the unicellular green-algae Dunaliella tertiolecta. Environ. Exp. Bot. 132: 163-174. https://hdl.handle.net/10.1016/j.envexpbot.2016.09.001, meer
 • Peer reviewed article Kim, J; Fabris, M.; Baart, G.; Kim, K; Goossens, A.; Vyverman, W.; Falkowski, G; Lun, S (2016). Flux balance analysis of primary metabolism in the diatom Phaeodactylum tricornutum. Plant J. 85(1): 161-176. dx.doi.org/10.1111/tpj.13081, meer
 • Peer reviewed article Matthijs, M.; Fabris, M.; Broos, S.; Vyverman, W.; Goossens, A. (2016). Profiling of the early nitrogen stress response in the diatom Phaeodactylum tricornutum reveals a novel family of RING-domain transcription factors. Plant Physiol. 170(1): 489-498. https://dx.doi.org/10.1104/pp.15.01300, meer
 • Peer reviewed article Moeys, S.; Frenkel, J.; Lembke, C.; Gillard, J.; Devos, V.; Van den Berge, K.; Bouillon, B.; Huysman, M.J.J.; De Decker, S.; Scharf, J.; Bones, A.; Brembu, T.; Winge, P.; Sabbe, K.; Vuylsteke, M.; Clement, L.; De Veylder, L.; Pohnert, G.; Vyverman, W. (2016). A sex-inducing pheromone triggers cell cycle arrest and mate attraction in the diatom Seminavis robusta. NPG Scientific Reports 6(19252): 13 pp. dx.doi.org/10.1038/srep19252, meer
 • Peer reviewed article Annunziata, R.; Fortunato, A.; Navarro, S.; Huysman, M.J.J.; Petroutsos, D.; Brembu, T.; Winge, P.; Atle, B.; Finazzi, G.; Lagomarsino, M.; Falciatore, A. (2015). The circadian clock in the diatom Phaeodactylum tricornutum. Eur. J. Phycol. 50(Supplement 1): 64-65, meer
 • Peer reviewed article Bogaert, K.A.; Beeckman, T.; De Clerck, O. (2015). Photopolarization of Fucus zygotes is determined by time sensitive vectorial addition of environmental cues during axis amplification. Front. Plant Sci. 6: 8 pp. dx.doi.org/10.3389/fpls.2015.00026, meer
 • Peer reviewed article Busschaert, P.; Frans, I.; Crauwels, S.; Zhu, B.; Willems, K.; Bossier, P.; Michiels, C.; Verstrepen, K.; Lievens, B.; Rediers, H. (2015). Comparative genome sequencing to assess the genetic diversity and virulence attributes of 15 Vibrio anguillarum isolates. J. Fish Dis. 38(9): 795-807. https://dx.doi.org/10.1111/jfd.12290, meer
 • Peer reviewed article Cabioch, L.; Ritter, A.; Goulitquer, S.; Potin, P.; Faugeron, S.; Leblanc, C. (2015). Chemical signaling and defense in brown algal kelps during interactions with herbivores. Eur. J. Phycol. 50(supplement 1): 215-215, meer
 • Peer reviewed article Huysman, M.J.J.; Tanaka, A.; Bowler, C.; Vyverman, W.; De Veylder, L. (2015). Functional characterization of the diatom cyclin-dependent kinase A2 as a mitotic regulator reveals plant-like properties in a non-green lineage. BMC Plant Biol. 15. dx.doi.org/10.1186/s12870-015-0469-6, meer
 • Peer reviewed article Patil, S.; Moeys, S.; von Dassow, P.; Huysman, M.J.J.; Mapleson, D.; De Veylder, L.; Sanges, R.; Vyverman, W.; Montresor, M.; Ferrante, M.I. (2015). Identification of the meiotic toolkit in diatoms and exploration of meiosis-specific SPO11 and RAD51 homologs in the sexual species Pseudo-nitzschia multistriata and Seminavis robusta. BMC Genom. 16: 21 pp. https://dx.doi.org/10.1186/s12864-015-1983-5, meer
 • Peer reviewed article Pazoutova, M.; De Clerck, O.; Del Cortona, A.; Dauchot, N.; Kosnar, J.; Peters, A.; Rindi, F.; Sherwood, A.; Smith, D.; Verbruggen, H.; Rombauts, S. (2015). Whole genome sequencing of the Antarctic green alga Prasiola crispa. Eur. J. Phycol. 50(Supplement 1): 54-54, meer
 • Peer reviewed article Saltykova, A.; Pulido-Tamayo, S.; Pazoutova, M.; Rensing, S.; Nishiyama, T.; Van de Peer, Y.; Marchal, K.; Rombauts, S. (2015). Identifying prokaryotic consortia that live in close interactions with algae. Eur. J. Phycol. 50(Supplement 1): 145-146, meer
 • Peer reviewed article Ahmed, S.; Cock, J.M.; Pessia, E.; Luthringer, R.; Cormier, A.; Robuchon, M.; Sterck, L.; Peters, A.F.; Dittami, S.M.; Corre, E.; Valero, M.; Aury, J.-M.; Roze, D.; Van de Peer, Y.; Bothwell, J.; Marais, G.A.B.; Coelho, S.M. (2014). A haploid system of sex determination in the brown alga Ectocarpus sp. Curr. Biol. 24(17): 1945-1957. hdl.handle.net/10.1016/j.cub.2014.07.042, meer
 • Peer reviewed article Blanc-Mathieu, R.; Verhelst, B.; Derelle, E.; Rombauts, S.; Bouget, F.-Y.; Carré, I.; Château, A.; Eyre-Walker, A.; Grimsley, N.; Moreau, H.; Piégu, B.; Rivals, E.; Schackwitz, W.; Van de Peer, Y.; Piganeau, G. (2014). An improved genome of the model marine alga Ostreococcus tauri unfolds by assessing Illumina de novo assemblies. BMC Genom. 15. hdl.handle.net/10.1186/1471-2164-15-1103, meer
 • Peer reviewed article Fabris, M.; Matthijs, M.; Carbonelle, S.; Moses, T.; Pollier, J.; Dasseville, R.; Baart, G.J.E.; Vyverman, W.; Goossens, A. (2014). Tracking the sterol biosynthesis pathway of the diatom Phaeodactylum tricornutum. New Phytol. 204(3): 521-535. dx.doi.org/10.1111/nph.12917, meer
 • Peer reviewed article Gutiérrez, J.; Maere, S. (2014). Modeling the evolution of molecular systems from a mechanistic perspective. Trends Plant Sci. 19(5): 292-303. https://hdl.handle.net/10.1016/j.tplants.2014.03.004, meer
 • Peer reviewed article Huysman, M.J.J.; Martens, C.; Vyverman, W.; De Veylder, L. (2014). Protein degradation during the diatom cell cycle: annotation and transcriptional analysis of SCF and APC/C ubiquitin ligase genes in Phaeodactylum tricornutum. Marine Genomics 14: 39-46. dx.doi.org/10.1016/j.margen.2013.09.001, meer
 • Peer reviewed article Huysman, M.J.J.; Vyverman, W.; De Veylder, L. (2014). Molecular regulation of the diatom cell cycle. J. Exp. Bot. 65(10): 2573-2584. https://dx.doi.org/10.1093/jxb/ert387, meer
 • Peer reviewed article De Vos, S.; Bossier, P.; Van Stappen, G.; Vercauteren, I.; Sorgeloos, P.; Vuylsteke, M. (2013). A first AFLP-Based genetic linkage map for brine shrimp Artemia franciscana and its application in mapping the sex locus. PLoS One 8(3): 1-10. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0057585, meer
 • Peer reviewed article Huysman, M.J.J.; Fortunato, A.; Matthijs, M.; Costa, B.; Vanderhaeghen, R.; Van den Daele, H.; Sachse, M.; Inzé, D.; Bowler, C.; Kroth, P.; Wilhelm, C.; Falciatore, A.; Vyverman, W.; De Veylder, L. (2013). AUREOCHROME1a-mediated induction of the diatom-specific cyclin dsCYC2 controls the onset of cell division in diatoms (Phaeodactylum tricornutum). Plant Cell 25(1): 215-228. dx.doi.org/10.1105/tpc.112.106377, meer
 • Peer reviewed article Read, B.A.; Kegel, J.; Klute, M.J.; Kuo, A.; Lefebvre, S.C.; Maumus, F.; Mayer, C.; Miller, J.; Monier, A.; Salamov, A.; Young, J.; Aguilar, M.; Claverie, J.-M.; Frickenhaus, S.; Gonzalez, K.; Herman, E.K.; Lin, Y.-C.; Napier, J.; Ogata, H.; Sarno, A.F.; Schmutz, J.; Schroeder, D.; de Vargas, C.; Verret, F.; von Dassow, P.; Valentin, K.; Van de Peer, Y.; Wheeler, G.; Emiliania huxleyi Annotation Consortium; Dacks, J.B.; Delwiche, C.F.; Dyhrman, S.T.; Glöckner, G.; John, U.; Richards, T.; Worden, A.Z.; Zhang, X.; Grigoriev, I.V. (2013). Pan genome of the phytoplankton Emiliania underpins its global distribution. Nature (Lond.) 499(7457): 209-213. hdl.handle.net/10.1038/nature12221, meer
 • Peer reviewed article Vanstechelman, I.; Sabbe, K.; Vyverman, W.; Vanormelingen, P.; Vuylsteke, M. (2013). Linkage mapping identifies the sex determining region as a single locus in the pennate diatom Seminavis robusta. PLoS One 8(3): e60132. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0060132, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, B.; Van de Peer, Y.; Rouzé, P. (2013). The complex intron landscape and massive intron invasion in a picoeukaryote provides insights into intron evolution. Genome Biology and Evolution 5(12): 2393-2401. dx.doi.org/10.1093/gbe/evt189, meer
 • Peer reviewed article Cock, J.M.; Sterck, L.; Ahmed, S.; Allen, A.E.; Amoutzias, G.; Anthouard, V.; Artiguenave, F.; Arun, A.; Aury, J.M.; Badger, J.H.; Beszteri, B.; Billiau, K.; Bonnet, E.; Bothwell, J.H.; Bowler, C.; Boyen, C.; Brownlee, C.; Carrano, C.J.; Charrier, B.; Cho, G.Y.; Coelho, S.M.; Collen, J.; Le Corguille, G.; Corre, E.; Dartevelle, L.; Da Silva, C.; Delage, L.; Delaroque, N.; Dittami, S.M.; Doulbeau, S.; Elias, M.; Farnham, G.; Gachon, C.M.M.; Godfroy, O.; Gschloessl, B.; Heesch, S.; Jabbari, K.; Jubin, C.; Kawai, H.; Kimura, K.; Kloareg, B.; Kuepper, F.C.; Lang, D.; Le Bail, A.; Luthringer, R.; Leblanc, C.; Lerouge, P.; Lohr, M.; Lopez, P.J.; Macaisne, N.; Martens, C.; Maumus, F.; Michel, G.; Miranda-Saavedra, D.; Morales, J.; Moreau, H.; Motomura, T.; Nagasato, C.; Napoli, C.A.; Nelson, D.R.; Nyvall-Collen, P.; Peters, A.F.; Pommier, C.; Potin, P.; Poulain, J.; Quesneville, H.; Read, B.; Rensing, S.A.; Ritter, A.; Rousvoal, S.; Samanta, M.; Samson, G.; Schroeder, D.C.; Scornet, D.; Segurens, B.; Strittmatter, M.; Tonon, T.; Tregear, J.W.; Valentin, K.; Von Dassow, P.; Yamagishi, T.; Rouzé, P.; Van de Peer, Y.; Wincker, P.; Ectocarpus Genome Consortium (2012). The Ectocarpus genome and brown algal genomics: the Ectocarpus Genome Consortium, in: Bourgougnon, N. (Ed.) Genomic insights into the biology of Algae. Advances in Botanical Research, 64: pp. 141-184. https://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-391499-6.00005-0, meer
 • Peer reviewed article Fabris, M.; Matthijs, M.; Rombauts, S.; Vyverman, W.; Goossens, A.; Baart, G.J.E. (2012). The metabolic blueprint of Phaeodactylum tricornutum reveals a eukaryotic Entner-Doudoroff glycolytic pathway. Plant J. 70(6): 1004-1014. hdl.handle.net/10.1111/j.1365-313X.2012.04941.x, meer
 • Peer reviewed article Moreau, H.; Verhelst, B.; Couloux, A.; Derelle, E.; Rombauts, S.; Grimsley, N.; Van Bel, M.; Poulain, J.; Katinka, M.; Hohmann-Marriott, M.; Piganeau, G.; Rouzé, P.; Da Silva, C.; Wincker, P.; Van de Peer, Y.; Vandepoele, K. (2012). Gene functionalities and genome structure in Bathycoccus prasinos reflect cellular specializations at the base of the green lineage. Genome Biol. 13(8). dx.doi.org/10.1186/gb-2012-13-8-r74, meer
 • Peer reviewed article Vaulot, D.; Lepere, C.; Toulza, E.; De la Iglesia, R.; Poulain, J.; Gaboyer, F.; Moreau, H.; Vandepoele, K.; Ulloa, O.; Gavory, F.; Piganeau, G. (2012). Metagenomes of the picoalga Bathycoccus from the Chile coastal upwelling. PLoS One 7(6): e39648. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0039648, meer
 • Peer reviewed article Zambounis, A.; Elias, M.; Sterck, L.; Maumus, F.; Gachon, C.M.M. (2012). Highly dynamic exon shuffling in candidate pathogen receptors ... What if brown algae were capable of adaptive immunity? Mol. Biol. Evol. 29(4): 1263-1276. https://dx.doi.org/10.1093/molbev/msr296, meer
 • Peer reviewed article Cock, J.M.; Collén, J.; Sterck, L.; Rouzé, P.; Scornet, D.; Anthouard, V.; Artiguenave, F.; Aury, J.-M.; Billiau, K.; Bonnet, E.; Bothwell, J.H.F.; Brillet, L.; Carre, W.; Coelho, S.M.; Corre, E.; Da Silva, C.; Jubin, C.; Martens, C.; Maumus, F.; Miranda-Saavedra, D.; Peters, A.F.; Porcel, B.; Quesneville, H.; Boyen, C.; Van de Peer, Y.; Wincker, P. (2011). Nature, nurture and the structure of macroalgal genomes. Eur. J. Phycol. 46(Supplement 1): 39, meer
 • Peer reviewed article Delage, L.; Leblanc, C.; Collen, P.N.; Gschloessl, B.; Oudot, M.-P.; Sterck, L.; Poulain, J.; Aury, J.-M.; Cock, J.M. (2011). In silico survey of the mitochondrial protein uptake and maturation systems in the brown alga Ectocarpus siliculosus. PLoS One 6(5): e19540. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0019540, meer
 • Peer reviewed article Grenville-Briggs, L.; Gachon, C.; Strittmatter, M.; Sterck, L.; Kupper, F.; van West, P. (2011). A molecular insight into algal-oomycete warfare: cDNA analysis of Ectocarpus siliculosus infected with the basal oomycete Eurychasma dicksonii. PLoS One 6(9): e24500. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0024500, meer
 • Peer reviewed article Cock, J.M.; Sterck, L.; Rouzé, P.; Scornet, D.; Allen, A.E.; Amoutzias, G.; Anthouard, V.; Artiguenave, F.; Aury, J.-M.; Badger, J.H.; Beszteri, B.; Billiau, K.; Bonnet, E.; Bothwell, J.H.; Bowler, C.; Boyen, C.; Brownlee, C.; Carrano, C.J.; Charrier, B.; Cho, G.Y.; Coelho, S.M.; Collén, J.; Corre, E.; Da Silva, C.; Delage, L.; Delaroque, N.; Dittami, S.M.; Doulbeau, S.; Elias, M.; Farnham, G.; Gachon, C.M.M.; Gschloessl, B.; Heesch, S.; Jabbari, K.; Jubin, C.; Kawai, H.; Kimura, K.; Kloareg, B.; Küpper, F.C.; Lang, D.; Le Bail, A.; Leblanc, C.; Lerouge, P.; Lohr, M.; Lopez, P.J.; Martens, C.; Maumus, F.; Michel, G.; Miranda-Saavedra, D.; Morales, J.; Moreau, H.; Motomura, T.; Nagasato, C.; Napoli, C.A.; Nelson, D.R.; Nyvall-Collén, P.; Peters, A.F.; Pommier, C.; Potin, Ph.; Poulain, J.; Quesneville, H.; Read, B.; Rensing, S.A.; Ritter, A.; Rousvoal, S.; Samanta, M.; Samson, G.; Schroeder, D.C.; Segurens, B.; Strittmatter, M.; Tonon, T.; Tregear, J.W.; Valentin, K.; von Dassow, P.; Yamagishi, T.; Van de Peer, Y.; Wincker, P. (2010). The Ectocarpus genome and the independent evolution of multicellularity in brown algae. Nature (Lond.) 465(7298): 617-621. hdl.handle.net/10.1038/nature09016, meer
 • Peer reviewed article Huysman, M.J.J.; Martens, C.; Vandepoele, K.; Gillard, J.; Rayko, E.; Heijde, M.; Bowler, C.; Inzé, D.; Van de Peer, Y.; De Veylder, L.; Vyverman, W. (2010). Genome-wide analysis of the diatom cell cycle unveils a novel type of cyclins involved in environmental signaling. Genome Biol. 11(2): 19 pp. hdl.handle.net/10.1186/gb-2010-11-2-r17, meer
 • Peer reviewed article Dittami, S.M.; Scornet, D.; Petit, J.-L.; Segurens, B.; Da Silva, C.; Corre, E.; Dondrup, M.; Glatting, K.-H.; König, R.; Sterck, L.; Rouzé, P.; Van de Peer, Y.; Cock, J.M.; Boyen, C.; Tonon, T. (2009). Global expression analysis of the brown alga Ectocarpus siliculosus (Phaeophyceae) reveals large-scale reprogramming of the transcriptome in response to abiotic stress. Genome Biol. 10(6): R66. hdl.handle.net/10.1186/gb-2009-10-6-r66, meer
 • Peer reviewed article Piganeau, G.; Vandepoele, K.; Gourbière, S.; Van de Peer, Y.; Moreau, H. (2009). Unravelling cis-regulatory elements in the genome of the smallest photosynthetic Eukaryote: phylogenetic footprinting in Ostreococcus. J. Mol. Evol. 69(3): 249-259, meer
 • Peer reviewed article Worden, A.Z.; Lee, J.-H.; Mock, T.; Rouzé, P.; Simmons, M.P.; Aerts, A.L.; Allen, A.E.; Cuvelier, M.L.; Derelle, E.; Everett, M.V.; Foulon, E.; Grimwood, J.; Gundlach, H.; Henrissat, B.; Napoli, C.; McDonald, S.M.; Parker, M.S.; Rombauts, S.; Salamov, A.; von Dassow, P.; Badger, J.H.; Coutinho, P.M.; Demir, E.; Dubchak, I.; Gentemann, C.; Eikrem, W.; Gready, J.E.; John, U.; Lanier, W.; Lindquist, E.A.; Lucas, S.; Mayer, K.F.X.; Moreau, H.; Not, F.; Otillar, R.; Panaud, O.; Pangilinan, J.; Paulsen, I.; Piégu, B.; Poliakov, A.; Robbens, S.; Schmutz, J.; Toulza, E.; Wyss, T.; Zelensky, A.; Zhou, K.; Armbrust, E.V.; Bhattacharya, D.; Goodenough, U.W.; Van de Peer, Y.; Grigoriev, I.V. (2009). Green evolution and dynamic adaptations revealed by genomes of the marine picoeukaryotes Micromonas. Science (Wash.) 324(5924): 268-272. hdl.handle.net/10.1126/science.1167222, meer
 • Peer reviewed article Bowler, C.; Allen, A.E.; Badger, J.H.; Grimwood, J.; Jabbari, K.; Kuo, A.; Maheswari, U.; Martens, C.; Maumus, F.; Otillar, R.P.; Rayko, E.; Salamov, A.A.; Vandepoele, K.; Beszteri, B.; Gruber, A.; Heijde, M.; Katinka, M.; Mock, T.; Valentin, K.; Verret, F.; Berges, J.A.; Brownlee, C.; Cadoret, J.-P.; Chiovitti, A.; Choi, C.J.; Coesel, S.; De Martino, A.; Detter, J.C.; Durkin, C.; Falciatore, A.; Fournet, J.; Haruta, M.; Huysman, M.J.J.; Jenkins, B.D.; Jiroutova, K.; Jorgensen, R.E.; Joubert, Y.; Kaplan, A.; Kröger, N.; Kroth, P.G.; La Roche, J.; Lindquist, E.; Lommer, M.; Martin-Jézéquel, V.; Lopez, P.J.; Lucas, S.; Mangogna, M.; McGinnis, K.; Medlin, L.K.; Montsant, A.; Oudot-Le Secq, M.-P.; Napoli, C.; Obornik, M.; Parker, M.S.; Petit, J.-L.; Porcel, B.M.; Poulsen, N.; Robison, M.; Rychlewsk, L.; Rynearson, T.A.; Schmutz, J.; Shapiro, H.; Siaut, M.; Stanley, M.; Sussman, M.R.; Taylor, A.R.; Vardi, A.; von Dassow, P.; Vyverman, W.; Willis, A.; Wyrwicz, L.S.; Rokhsar, D.; Weissenbach, J.; Armbrust, E.V.; Green, B.R.; Van de Peer, Y.; Grigoriev, I.V. (2008). The Phaeodactylum genome reveals the evolutionary history of diatom genomes. Nature (Lond.) 456(7219): 239-244. dx.doi.org/10.1038/nature07410, meer
 • Peer reviewed article Chepurnov, V.A.; Mann, D.G.; von Dassow, P.; Vanormelingen, P.; Gillard, J.; Inzé, D.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2008). In search of new tractable diatoms for experimental biology. BioEssays 30(7): 692-702. hdl.handle.net/10.1002/bies.20773, meer
 • Peer reviewed article Gillard, J.; Devos, V.; Huysman, M.J.J.; De Veylder, L.; D’Hondt, S.; Martens, C.; Vanormelingen, P.; Vannerum, K.; Sabbe, K.; Chepurnov, V.A.; Inzé, D.; Vuylsteke, M.; Vyverman, W. (2008). Physiological and transcriptomic evidence for a close coupling between chloroplast ontogeny and cell cycle progression in the pennate diatom Seminavis robusta. Plant Physiol. 148(3): 1394-1411. hdl.handle.net/10.1104/pp.108.122176, meer
 • Peer reviewed article John, U.; Beszteri, B.; Derelle, E.; Van de Peer, Y.; Read, B.; Moreau, H.; Cembella, A. (2008). Novel insights into evolution of protistan polyketide synthases through phylogenomic analysis. Protist 159(1): 21-30. dx.doi.org/10.1016/j.protis.2007.08.001, meer
 • Peer reviewed article Martens, C.; Vandepoele, K.; Van de Peer, Y. (2008). Whole-genome analysis reveals molecular innovations and evolutionary transitions in chromalveolate species. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 105(9): 3427-3432, meer
 • Peer reviewed article Robbens, S.; Rouzé, P.; Cock, J.M.; Spring, J.; Worden, A.Z.; Van de Peer, Y. (2008). The FTO gene, implicated in human obesity, is found only in vertebrates and marine algae. J. Mol. Evol. 66(1): 80-84. https://hdl.handle.net/10.1007/s00239-007-9059-z, meer
 • Peer reviewed article Staelens, J.; Rombaut, D.; Vercauteren, I.; Argue, B.; Benzie, J.; Vuylsteke, M. (2008). High-density linkage maps and sex-linked markers for the black tiger shrimp (Penaeus monodon). Genet. 179(2): 917-925. dx.doi.org/10.1534/genetics.107.080150, meer
 • Blommaert, L.; Huysman, M.; Barnett, A.B.; Vyverman, W.; Lavaud, J.L.; Sabbe, K. (2016). Photoprotection capacity differs between functional groups of intertidal benthic diatoms: regulation & performance, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 18, meer
 • Bulankova, P.; Moeys, S.; Bouillon, B.; Huysman, M.J.J.; Verhelst, B.; Vancaester, E.; Vandepoele, K.; Sabbe, K.; Vyverman, W.; De Veylder, L. (2016). Uncovering the sex determining locus in diatom Seminavis robusta, in: Pienitz, R. et al. (Ed.) IDS 2016: 24th International Diatom Symposium, Quebec, Canada, 21-26 August 2016: Program & Abstracts. pp. 158, meer
 • Del Cortona, A.; Leliaert, F.; Vandepoele, K.; De Clerck, O. (2015). Comparative transcriptomics and green seaweeds: a novel approach to unravel the remarkable morphology of Ulvophyceae, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 54, meer
 • Matthijs, M. (2014). A first look at the genetic control mechanisms shaping metabolic changes during nitrogen starvation in Phaeodactylum tricornutum. PhD Thesis. Ghent University, Faculty of Sciences, Department of Plant Biotechnology and Bioinformatics/VIB, Department of Plant Systems Biology: Gent. 135 + appx. pp., meer
 • Matthijs, M.; Fabris, M.; Obata, T.; Broos, S.; Baart, G.J.E.; Fernie, A.R.; Vyverman, W.; Goossens, A. (2014). The early nitrogen starvation response of the diatom Phaeodactylum tricornutum, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67, meer
 • Matthijs, M.; Fabris, M.; Baart, G.J.E.; Goossens, A.; Vyverman, W. (2013). Differential expression of a model diatom in the early phases of lipid accumulation, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 66, meer
 • Fabris, M.; Matthijs, M.; Carbonelle, S.; Vyverman, W.; Goossens, A.; Baart, G.J.E. (2012). Sterol biosynthesis in P. tricornutum, in: Sabbe, K. et al. (Ed.) Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58: pp. 41, meer
 • Huysman, M.J.J.; Fortunato, A.E.; Matthijs, M.; Van den Daele, H.; Inzé, D.; Bowler, C.; Falciatore, A.; De Veylder, L.; Vyverman, W. (2012). Unravelling the light-dependent cell cycle onset in diatoms, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 41, meer
 • Huysman, M.J.J.; Fortunato, A.E.; Matthijs, M.; Van den Daele, H.; Inzé, D.; Bowler, C.; Kroth, P.G.; Falciatore, A.; Vyverman, W. (2012). Control of light-dependent cell cycle onset by the diatom-specific cyclin dsCYC2, in: Sabbe, K. et al. (Ed.) Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58: pp. 52, meer

Projecten (2)  Top | Personen | Publicaties 
 • PROMICROBE: Microbes as positive actors for more sustainable aquaculture, meer
 • SUNLIGHT: Lipid-based, high value products and renewable energy from microalgae, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten