IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (UGent)
www.ugent.be/we/geologie

Engelse naam: Laboratory for Applied Geology and Hydrogeology
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Vakgroep Geologie (UGent), meer

Thesaurustermen (7) : Geotechnieken; Grondwater; Grondwaterverontreiniging; Hydrologie; Kustaquifer; Sedimenttransport; Zoutindringing
Geografische term : ANE, België, Belgische kust [Marine Regions]
Adres:
Krijgslaan 281 (S8)
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 46 48
Fax: +32-(0)9-264 49 88
E-mail:
 Personen | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (18)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 

Geassocieerd aan een deelinstituut (4)

Deelinstituut  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie; Onderzoeksgroep Grondwatermodellering (UGent), meer

Abstract:
Het laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Universiteit Gent werd opgericht in 1970 en was vroeger gekend onder de naam Leerstoel Toegepaste Geologie. Dit laboratorium onderzoekt de beweging en de kwaliteit van grondwater, evenals de interactie van het grondwater met het gesteente. Hierbij worden onder meer de stroming van grondwater, de hoeveelheden grondwater die uit een laag kunnen gewonnen worden, de samenstelling van het grondwater, chemische reacties en verontreiniging door menselijke activiteiten bestudeerd. De groep stond tijdens de periode 1960-1989 in voor de opmaak van de verziltingskaart welke een kartering betreft van de diepte van het grensvlak tussen zoet en zout grondwater in het Belgisch kustgebied. Sindsdien heeft grondwateronderzoek in het kustgebied zich zowel nationaal als internationaal uitgebreid.

Specifiek in de kustzone worden volgende onderzoeksthema’s onderzocht:
- De grondwaterkwaliteit en hydrogeochemische processen in watervoerende lagen in kustzones;
- Grondwaterkwaliteit en hydrogeochemische processen in mariene watervoerende lagen;
- Exploitatie van watervoerende lagen in de kustzone;
- Grondwaterregimes in duingebieden in relatie tot het ecosysteem;
- Geofysisch onderzoek in kustgebieden (voornamelijk geo-elektrisch en elektromagnetisch);
- Kartering van de diepte van het grensvlak tussen zoet en zout grondwater;
- Studie van grondwaterafvoer in zee;
- Duurzame grondwaterwinning in kustgebieden.

Publicaties (58)  Top | Personen | Instituut | Projecten | Datasets 
  ( 25 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Cianflone, G.; Vespasiano, G.; Tolomei, C.; De Rosa, R.; Dominici, R.; Apollaro, C.; Walraevens, K.; Polemio, M. (2022). Different ground subsidence contributions revealed by integrated discussion of Sentinel-1 datasets, well discharge, stratigraphical and geomorphological data: the case of the Gioia Tauro coastal plain (Southen Italy). Sustainability 14(5): 2926. https://dx.doi.org/10.3390/su14052926, meer
 • Peer reviewed article Paepen, M.; Deleersnyder, W.; De Latte, S.; Walraevens, K.; Hermans, T. (2022). Effect of groundwater extraction and artificial recharge on the geophysical footprints of fresh submarine groundwater discharge in the western Belgian coastal area. Water 14(7): 1040. https://dx.doi.org/10.3390/w14071040, meer
 • Peer reviewed article Paepen, M.; Hanssens, D.; De Smedt, P.; Walraevens, K.; Hermans, T. (2020). Combining resistivity and frequency domain electromagnetic methods to investigate submarine groundwater discharge (SGD) in the littoral zone. Hydrol. Earth Syst. Sci. 24(7): 3539-3555. https://hdl.handle.net/10.5194/hess-24-3539-2020, meer
 • Peer reviewed article Polemio, M.; Walraevens, K. (2019). Recent research results on groundwater resources and saltwater intrusion in a changing environment. Water 11(6): 1118. https://dx.doi.org/10.3390/w11061118, meer
 • Peer reviewed article Alfarrah, N.; Walraevens, K. (2018). Groundwater overexploitation and seawater intrusion in coastal areas of arid and semi-arid regions. Water 10(2): 143. https://dx.doi.org/10.3390/w10020143, meer
 • Peer reviewed article Mushtaha, A.M.; Walraevens, K. (2018). Quantification of submarine groundwater discharge in the Gaza Strip. Water 10(12): 1818. https://dx.doi.org/10.3390/w10121818, meer
 • Peer reviewed article Sarker, M.M.R.; Van Camp, M.; Islam, M.; Ahmed, N.; Walraevens, K. (2018). Hydrochemistry in coastal aquifer of southwest Bangladesh: origin of salinity. Environ. Earth Sci. 77(2): 39. https://dx.doi.org/10.1007/s12665-017-7196-2, meer
 • Peer reviewed article Alfarrah, N.; Berhane, G.; Bakundukize, C.; Walraevens, K. (2017). Degradation of groundwater quality in coastal aquifer of Sabratah area, NW Libya. Environ. Earth Sci. 76(19): 664. https://dx.doi.org/10.1007/s12665-017-6999-5, meer
 • Peer reviewed article Alfarrah, N.; Berhane, G.; Mjemah, I.C.; Van Camp, M.; Walraevens, K. (2016). The origin of high sulfate concentrations and hydrochemistry of the Upper Miocene-Pliocene-Quaternary aquifer complex of Jifarah Plain, NW Libya. Environ. Earth Sci. 75(20). https://dx.doi.org/10.1007/s12665-016-6209-x, meer
 • Peer reviewed article Martens, K.; Van Camp, M.; Walraevens, K. (2015). Quantification of water table dynamics as a reference for impact assessment of ecohydrological enhancement measures in a dune area in Belgium. Environ. Earth Sci. 73(5): 2223-2240. dx.doi.org/10.1007/s12665-014-3572-3, meer
 • Peer reviewed article Mtoni, Y; Mjemah, C; Martens, K.; Bakundukize, C; Mtoni, E; Walraevens, K. (2015). Estimation of depth to fresh-salt water interface and its implications for sustainable groundwater resource management: a case study of the Coastal strip of Dar es Salaam, Tanzania. Environ. Earth Sci. 73(10): 6639-6662. https://dx.doi.org/10.1007/s12665-014-3887-0, meer
 • Peer reviewed article Walraevens, K.; Mjemah, I.; Mtoni, Y.; Van Camp, M. (2015). Sources of salinity and urban pollution in the Quaternary sand aquifers of Dar es Salaam, Tanzania. J. Afr. Earth Sci. 102: 149-165. dx.doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2014.11.003, meer
 • Peer reviewed article Van Camp, M.; Mtoni, Y.; Mjemah, I.; Bakundukize, C.; Walraevens, K. (2014). Investigating seawater intrusion due to groundwater pumping with schematic model simulations: the example of the Dar es Salaam coastal aquifer in Tanzania. J. Afr. Earth Sci. 96: 71-78. https://dx.doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2014.02.012, meer
 • Peer reviewed article Martens, K.; Van Camp, M.; Van Damme, D.; Walraevens, K. (2013). Groundwater dynamics converted to a groundwater classification as a tool for nature development programs in the dunes. J. Hydrol. (Amst.) 499: 236-246. dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2013.06.045, meer
 • Peer reviewed article Mtoni, Y.; Mjemah, I.C.; Bakundukize, C.; Van Camp, M.; Martens, K.; Walraevens, K. (2013). Saltwater intrusion and nitrate pollution in the coastal aquifer of Dar es Salaam, Tanzania. Environ. Earth Sci. 70(3): 1091-1111. dx.doi.org/10.1007/s12665-012-2197-7, meer
 • Peer reviewed article Van Camp, M.; Mjemah Chikira, I.; Al Farrah, N.; Walraevens, K. (2013). Modeling approaches and strategies for data-scarce aquifers: example of the Dar es Salaam aquifer in Tanzania. Hydrogeol. J. 21(2): 341-356. https://dx.doi.org/10.1007/s10040-012-0908-5, meer
 • Peer reviewed article Van Camp, M.; Walraevens, K. (2013). Impact of precipitation trends and the North Atlantic Oscillation on phreatic water levels in Low Belgium. Geol. Belg. 16(3): 157-163, meer
 • Peer reviewed article Mtoni, Y.; Mjemah, I.; Msindai, K.; Van Camp, M.; Walraevens, K. (2012). Saltwater intrusion in the Quaternary aquifer of the Dar es Salaam region, Tanzania. Geol. Belg. 15(1-2): 16-25, meer
 • Peer reviewed article Al Farrah, N.; Martens, K.; Walraevens, K. (2011). Hydrochemistry of the upper Miocene-Pliocene-Quaternary aquifer complex of Jifarah Plain, NW-Libya. Geol. Belg. 14(3-4): 159-174, meer
 • Peer reviewed article Martens, K.; Van Camp, M.; Walraevens, K. (2011). Ranking of water-table depths for purposes of ecosystem management in the coastal dunes of Belgium. Geol. Belg. 14(1-2): 75-84, meer
 • Peer reviewed article Mjemah Chikira, I.; Van Camp, M.; Martens, K.; Walraevens, K. (2011). Groundwater exploitation and recharge rate estimation of a quaternary sand aquifer in Dar-es-Salaam area, Tanzania. Environ. Earth Sci. 63(3): 559-569. http://dx.doi.org/10.1007/s12665-010-0723-z, meer
 • Peer reviewed article Coetsiers, M.; Blaser, P.; Martens, K.; Walraevens, K. (2009). Natural background levels and threshold values for groundwater in fluvial Pleistocene and Tertiary marine aquifers in Flanders, Belgium. Environ. Geol. 57(5): 1155-1168. http://dx.doi.org/10.1007/s00254-008-1412-z, meer
 • Peer reviewed article Lebbe, L.; Van Meir, N.; Viaene, P. (2008). Potential implications of sea-level rise for Belgium. J. Coast. Res. 24(2): 358-366. dx.doi.org/10.2112/07A-0009.1, meer
 • Peer reviewed article Laga, P.; Louwye, S.; Mostaert, F. (2006). Disused Neogene and Quaternary regional stages from Belgium: Bolderian, Houthalenian, Antwerpian, Diestian, Deurnian, Kasterlian, Kattendijkian, Scaldisian, Poederlian, Merksemian and Flandrian. Geol. Belg. 9(1-2): 215-224, meer
 • Peer reviewed article De Ruyck, A.M.C.; Ampe, C.; Langohr, R. (2001). Management of the Belgian coast: opinions and solutions. J. Coast. Conserv. 7(2): 129-144. https://dx.doi.org/10.1007/BF02742475, meer
 • de Louw, P.; van Baaren, E.; Kaandorp, V.; Galvis Rodriguez, S.; Dupon, E.; Huits, D.; Van Camp, M.; Walraevens, K.; Vandenbohede, A. (2019). TOPSOIL - GO-FRESH Vlaanderen: Potenties om de zoetwaterbeschikbaarheid te verbeteren. Deltares: Utrecht. 100 pp., meer
 • Delsman, J.; van Baaren, E.; Vermaas, T.; Karaoulis, M.; Bootsma, H.; de Louw, P.G.B.; Pauw, P.; Oude Essink, G.; Dabekaussen, W.; Van Camp, M.; Walraevens, K.; Vandenbohede, A.; Teilmann, R.; Thofte, S. (2019). TOPSOIL Airborne EM kartering van zoet en zout grondwater in Vlaanderen (FRESHEM Vlaanderen: Deelopdrachten 1 tot en met 3. Deltares: [s.l.]. 111 + bijlagen pp., meer
 • Alfarrah, N.; Walraevens, K. (2018). Seawater intrusion in coastal areas of arid and semi-arid regions, in: 6th International Geologica Belgica Meeting 2018. , meer
 • Paepen, M.; Michael, H.; Walraevens, K.; Hermans, T. (2018). Assessment of groundwater discharge and saltwater intrusion in the Belgian coastal area through geophysics, in: Proceedings. 25th salt water intrusion meeting, 17-22 June 2018, Gdansk, Poland. pp. 201-202, meer
 • Alfarrah, N.; Hweesh, A.; Van Camp, M.; Walraevens, K. (2016). Groundwater flow and chemistry of the oases of Al Wahat, NE – Libya, in: Baele, J.-M. et al. Proceedings of the 5th International Geologica Belgica Congress: 26–29 January 2016 – Mons, Belgium. pp. 120, meer
 • Vandenbohede, A. (2012). Groundwater quality distribution in the Belgian coastal plain: a story of Holocene transgression and human intervention, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 99, meer
 • Al Farrah, N. (2011). Hydrogeological and Hydrogeochemical Investigation of the Coastal Area of Jifarah Plain, NW Libya. PhD Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Toegepaste Geologie en Hydrogeologie: Gent. 577 pp., meer
 • Claus, J. (2011). Gezamenlijke interpretatie van geofysische boorgatmetingen en pompproeven in quartaire afzettingen van de historische polders te Oostende. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Toegepaste Geologie en Hydrogeologie: Gent. 152 pp., meer
 • Mtoni, Y.; Walraevens, K. (2010). Saltwater intrusion in the quaternary aquifer of the Dar es Salaam region, Tanzania, in: Proceedings of SWIM 21: 21st salt water intrusion meeting. June 21-26, 2010. Azores, Portugal. pp. 158-161, meer
 • Delbare, E. (2007). Modellering van de grondwaterstroming en -kwaliteit van de opstart van de kunstmatige infiltratie in de Doornpanne te Koksijde. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Toegepaste Geologie en Hydrogeologie: Gent. 208 pp., meer
 • Jonckheere, S. (2007). Stroming en verdeling van zoet en zout grondwater in het Vlaams Natuurreservaat 'De Zwinduinen en -polders': modellering van de historische evolutie. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Toegepaste Geologie en Hydrogeologie: Gent. 169 pp., meer
 • Cloet, E. (2006). Hydrogeologische monitoring van de "Natuurherstelactie voor de duinen van de fossiele riviermonding van de IJzer". MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Toegepaste Geologie en Hydrogeologie: Gent. 154 + bijlagen pp., meer
 • Coetsiers, M.; Van Camp, M.; Walraevens, K. (2005). Influence of the former marine conditions on groundwater quality in the neogene phreatic aquifer, Flanders, in: Araguás, L. et al. (Ed.) Groundwater and saline intrusion: selected papers from the 18th Salt Water Intrusion Meeting: 18 SWIM, Cartagena (Spain), 31 May to 3 June 2004. Publicaciones del Instituto Geologico y Minero de España. Hidrogeologia y Aguas Subterraneas, 15: pp. 499-509, meer
 • De Meyere, B. (2005). Hydrogeologische uitgangssituatie in het kader van een natuurherstelproject in het fossiel IJzermondingsgebied te Oostduinkerke en Nieuwpoort. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Toegepaste Geologie en Hydrogeologie: Gent. 155 + bijlagen pp., meer
 • Martens, K.; Van Camp, M.; Walraevens, K. (2005). Electromagnetic induction method to characterize the reference situation of fresh-salt water distribution at the area of the Deurganck Dock, Antwerp, Belgium, in: Araguás, L. et al. (Ed.) Groundwater and saline intrusion: selected papers from the 18th Salt Water Intrusion Meeting: 18 SWIM, Cartagena (Spain), 31 May to 3 June 2004. Publicaciones del Instituto Geologico y Minero de España. Hidrogeologia y Aguas Subterraneas, 15: pp. 353-362, meer
 • Van Camp, M.; Walraevens, K. (2005). Direct groundwater discharge to the North Sea. A case study for the western Belgian coast, in: Araguás, L. et al. (Ed.) Groundwater and saline intrusion: selected papers from the 18th Salt Water Intrusion Meeting: 18 SWIM, Cartagena (Spain), 31 May to 3 June 2004. Publicaciones del Instituto Geologico y Minero de España. Hidrogeologia y Aguas Subterraneas, 15: pp. 139-150, meer
 • Waeyaert, P. (2005). Hydrogeologische studie van de kreekrug Eggewaartskapelle-Lampernisse en de omliggende poelgronden. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Toegepaste Geologie en Hydrogeologie: Gent. 143 pp., meer
 • Walraevens, K.; Martens, K.; Coetsiers, M.; Van Camp, M. (2005). Evaluation of the groundwater catchment potential in the vicinity of the "De Cloedt" pit at Knokke, in the eastern coastal plain of Belgium, in: Araguás, L. et al. (Ed.) Groundwater and saline intrusion: selected papers from the 18th Salt Water Intrusion Meeting: 18 SWIM, Cartagena (Spain), 31 May to 3 June 2004. Publicaciones del Instituto Geologico y Minero de España. Hidrogeologia y Aguas Subterraneas, 15: pp. 231-241, meer
 • Walraevens, K.; Van Camp, M. (2005). Advances in understanding natural groundwater quality controls in coastal aquifers, in: Araguás, L. et al. (Ed.) Groundwater and saline intrusion: selected papers from the 18th Salt Water Intrusion Meeting: 18 SWIM, Cartagena (Spain), 31 May to 3 June 2004. Publicaciones del Instituto Geologico y Minero de España. Hidrogeologia y Aguas Subterraneas, 15: pp. 449-463, meer
 • Lefevere, R. (2004). Hydrogeologische studie van de Bazelse Polder (Kruibeke). MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Toegepaste Geologie en Hydrogeologie: Gent. 123 pp., meer
 • Dumon, O. (2003). Studie van de problematiek van grondwaterwinning rond Put De Cloedt te Knokke-Heist. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Toegepaste Geologie en Hydrogeologie: Gent. 154 + bijlagen pp., meer
 • Linster, T. (2003). Hydrogeologische studie van de polders op de linkeroever van de IJzer te Lo-Reninge. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Toegepaste Geologie en Hydrogeologie: Gent. 121 pp., meer
 • Luyten, K. (2003). Grondwatermodellering van dichtheidsafhankelijke grondwaterstroming rond de waterwinning van De Panne. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Toegepaste Geologie en Hydrogeologie: Gent. 199 pp., meer
 • Smith, K. (2003). Hydrogeologische studie te Koksijde: kunstmatige infiltratie als bijdrage tot duurzame waterwinning in kustgebieden. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Toegepaste Geologie en Hydrogeologie: Gent. 168 pp., meer
 • Charraf, A. (2002). Hydrogeological investigation of the groundwater salinization in the region of Bruges. PhD Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Toegepaste Geologie en Hydrogeologie: Gent. 366 + bijlagen pp., meer
 • Van Meir, N. (2002). Dichtheidsafhankelijke grondwaterstroming : Ontwikkeling van een parameteridentificatietest en 3D-modellering van zeespiegelstijging = Density-dependent Groundwater Flow: Design of a Parameter Identification Test and 3D-simulation of Sea-level Rise. PhD Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Toegepaste Geologie en Hydrogeologie: Gent. 319 pp., meer
 • Louwyck, A. (2001). Hydrogeologische studie van de archeologische site "Duinenabdij", te Koksijde. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Toegepaste Geologie en Hydrogeologie: Gent. 107 + bijlagen pp., meer
 • Muylle, W.S.F.V. (2001). Sediment- en morfodynamiek in de kustnabije zone te Teignmouth (ZW-Engeland). MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Sedimentaire Geologie en Ingenieursgeologie: Gent. 122 + bijlagen pp., meer
 • Ampe, C. (1999). Onderzoek van duinbodems langsheen de Vlaamse en Noord-Franse kust met bijzondere aandacht voor de ecosysteemdynamiek en natuurbeheer. PhD Thesis. RUG, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Laboratorium voor Bodemkunde: Gent. 3 volumes pp., meer
 • Clays, S. (1999). Hydrogeologisch en hydrogeochemisch onderzoek van het westelijk deel van de Uitkerkse polder bij Wenduine. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Toegepaste Geologie en Hydrogeologie: Gent. 125 + bijlagen pp., meer
 • Hermans, A. (1999). Hydrogeologisch en hydrogeochemisch onderzoek van het duingebied te Wenduine - De Haan. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Toegepaste Geologie en Hydrogeologie: Gent. 97 + bijlagen pp., meer
 • Vandenbohede, A. (1998). Hydrogeologische studie van de veenafzettingen in de Nieuwe Polder van Blankenberge. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Toegepaste Geologie en Hydrogeologie: Gent. 137 pp., meer
 • Vrancken, A. (1997). Hydrogeologische en hydrochemische studie van het ondiepe grondwaterreservoir te Knokke. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Toegepaste Geologie en Hydrogeologie: Gent. 87 + bijlagen pp., meer

Projecten (15)  Top | Personen | Instituut | Publicaties | Datasets 
 • Actualisatie van de Hydrogeologische studie in de Gentse Kanaalzone (RUG, 1983), meer
 • Actualisering van het bestaande mathematisch grondwaterstromingsmodel van de Sokkel in Oost-, West-, Zeeuws-, en Frans-Vlaanderen, meer
 • BASELINE: Natural baseline quality in European aquifers: a basis for aquifer management, meer
 • Beheer van kustaquifers in Europa: paleowaters, natuurlijke controlerende factoren en menselijke beïnvloeding (PALAEAUX), meer
 • BELANTOSTRAT: Belgian contribution to the "Antarctic Offshore Acoustic Stratigraphy Project", meer
 • Een ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust : abiotische aspecten, meer
 • Euregio-Scheldemond - Studieproject Grensoverschrijdend Krekengebied, meer
 • Geïntegreerd Watervoorzienings- en natuurontwikkelingsplan voor de westkust, meer
 • Ijking van modellen van stroming van zoet en zout grondwater in de kustvlakte tussen Calais en Cadzand en de invloed op deze stroming van de te verwachten zeespiegelstijging, meer
 • Marine@Ugent: UGent Marine Sciences Center of Excellence, meer
 • Mobiliteit van zeebodem structuren, meer
 • Ontwikkeling van beheersinstrumenten voor watervoorraden, bij problemen van zeewaterintrusie en verontreiniging van zoetwatervoorraden in watervoerende lagen in kustgebieden, meer
 • Parameter identificatie binnen hydrogeologisch onderzoek in de Vlaamse kustvlakte: bijdrage tot een integraal en duurzaam waterbeheer, meer
 • STARFISH: Verplaatsing van neerslag en mobiliteit van de zeebodem in zandbanken, meer
 • Studie naar de haalbaarheid van het natuurinrichtingsproject Uitkerkse Polders: ecohydrologische studie, meer

Datasets (3)  Top | Personen | Instituut | Publicaties | Projecten 
 • Combining resistivity and frequency domain electromagnetic methods to investigate submarine groundwater discharge (SGD) in the littoral zone, meer
 • Electrical resistivity tomography and continuous resistivity profiling in front of De Panne and Koksijde, meer
 • Land and marine ERT data set collected across the shoreline at the Westhoek nature reserve, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets