IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Loodswezen dab (MOW)
www.loodswezen.be
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Afdeling Loodswezen (AWZ), meer

Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MOW-MD&K), meer
Vorige naam: Administratie Waterwegen en Zeewezen; Afdeling Loodswezen (AWZ), meer

Thesaurustermen (3) : Bergingen; Pilots; Pilots
Adres:
Thonetlaan 102 bus 1
2050 Antwerpen
België

Tel.: +32-(0)3-222 08 77
Fax: +32-(0)3-222 08 36
E-mail:
 Instituten | Publicatie | Projecten 
 

Deelinstituten (2)  Top | Publicatie | Projecten 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Loodswezen dab; Loodswezen Gent (MOW), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Loodswezen dab; Loodswezen Zeebrugge (MOW), meer

Abstract:
DAB Loodswezen was in de voormalige structuur onderdeel van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; Administratie Waterwegen en Zeewezen
De DAB Loodswezen draagt bij tot een vlot en veilig scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens door schepen te loodsen en te beloodsen. Daarnaast geeft het Loodswezen nautische adviezen bij de behandeling van moeilijke en risicovolle transporten, het leggen van onderzeese pijpleidingen en bergingswerkzaamheden. Ook bij vragen over bebakening, bevaarbaarheid van de vaarweg, haveninfrastructuur, -informatica en communicatie is de DAB Loodswezen een belangrijke instantie voor advies, samen met de afdeling Scheepvaartbegeleiding. De loodsen helpen de kapiteins bij het navigeren en manoeuvreren van hun schepen in een zone die alles samen 400 zeemijl of 740 kilometer vaarweg omvat. Zolang het weer het toelaat, worden de schepen beloodst met een jol vanaf het loodsstation op zee. Bij ruwe zee worden de loodsen per helikopter aan boord gebracht of uitgestuurd naar de verkeerscentrale in Zeebrugge. Vanuit de verkeerscentrale van de afdeling Scheepvaartbegeleiding verzorgen zij de dienstverlening ‘Loodsen op Afstand’ met behulp van geavanceerde radar- en communicatieapparatuur.

Publicatie  Top | Instituten | Projecten 
    opsplitsen filter
  • Eloot, K.; Vantorre, M.; Verwilligen, J.; Bus, D.; Cleeren, R.; Gheyle, E.; Veche, E.; Heugen, E.; van Drongelen, J.; Salas, R.; Detienne, R. (2013). Lock manoeuvres: practical cases in Europe and Panama, in: Vantorre, M. et al. (Ed.) Third international conference on ship manoeuvring in shallow and confined water: with non-exclusive focus on ship behaviour in locks, 3-5 June 2013, Ghent, Belgium. pp. 309-323, meer

Projecten (3)  Top | Instituten | Publicatie 
  • LIS: Uitbouw en onderhoud van het loodsen informatie systeem, meer
  • Simulatieomgeving All Weather Terminal KGT, meer
  • Studie nautische toegankelijkheid, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie | Projecten