IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Rederscentrale cv
www.rederscentrale.be


Thesaurusterm : Visserij-industrie
Geografische term : ANE, Iceland [Marine Regions]
Adres:
Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende
België

Tel.: +32-(0)59-32 35 03
Fax: +32-(0)59-32 28 40
E-mail:
 Publicaties | Projecten 
 
Type: Commercieel

Abstract:
De Rederscentrale werd in 1950 opgericht om een marktondersteunend mechanisme te creëren voor o.a. de aanvoer van vis uit de IJslandse wateren, doch evolueerde snel naar een beroepsvereniging die zich profileerde als spreekbuis tussen de sector en de overheid. Momenteel is ze nog steeds de enige officieel erkende producentenorganisatie met een vertegenwoordiging in zowel Vlaamse, nationale als Europese organismen. Ondanks enkele ingrijpende gebeurtenissen zoals het verdwijnen van de visserij op IJsland en het saneren van de vloot onder Europese druk, slaagde zij erin zich te handhaven als symbool voor de Vlaamse visserij. Vandaag vertegenwoordigt de Rederscentrale nog 102 rederijen uit zowel het klein vlootsegment als het groot vlootsegment. De voornaamste doelsoorten van die vloot zijn: tong, schol, kabeljauw en garnaal. Voor extra ondersteuning doet men beroep op Europese structuurfondsen en ontwikkelt men projecten in verband met o.a. veiligheid, kwaliteitsbeoordeling, afvalbeheersing en beroepsopleiding. Daarnaast wordt via een quotacommissie een duurzame spreiding van de vangstperiodes uitgewerkt waardoor een vrij regelmatige aanvoer wordt bekomen. Die aanvoer, verspreidt over de drie kusthavens Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort, kan rekenen op een internationale koperspubliek dat via het internet rechtstreeks op de veilingen kan aankopen.

Publicaties (11)  Top | Projecten 
  opsplitsen filter
 • Bellefroid, Z.; Meyns, S.; Vieren, M.; Vlietinck, J. (Ed.) (2021). Wachten op EU-VK quota-akkoord. Rederscentrale: Informatieblad der Belgische Reders ter Zeevisserij, April. Rederscentrale: Oostende. 33 pp., meer
 • (2015). Visserij verduurzaamt: Maatschappelijk Convenant in uitvoering van de doelstellingen van Vistraject 2015-2020. Rederscentrale/ILVO/Departement Landbouw en Visserij/Natuurpunt/Vlaamse Overheid/Provincie West-Vlaanderen: [s.l.]. 8 pp., meer
 • De Snijder, N.; Brouckaert, E.; Hansen, K.; Heyman, J.; Polet, H.; Welvaert, M. (2015). Vistraject: Duurzaamheidstraject voor de Belgische visserijsector. ILVO/Rederscentrale: Oostende. 131 pp., meer
 • Wintein, U.; Brouckaert, E. (2013). Visplan 2013. Afzetstrategie met het vereenvoudigd visplan. Rederscentrale: Oostende. v, 58 pp., meer
 • (2011). Naar een duurzame visserij [Maatschappelijk convenant ter bevordering van een duurzame Vlaamse visserijsector]. Rederscentrale: [s.l.]. 15 pp., meer
 • Wintein, U.; Brouckaert, E. (2011). Activiteitenverslag van de Rederscentrale cv 2010. Rederscentrale: Oostende. 46 pp., meer
 • Wintein, U.; Brouckaert, E. (2011). Visplan 2011. Afzetstrategie met het vereenvoudigd visplan. Rederscentrale: Oostende. 60 pp., meer
 • Bekaert, K.; Maryssael, P.; Desmyter, B. (2007). Handleiding voor de beoordeling van de versheid van vis volgens de Kwaliteit Index Methode. Rederscentrale: Oostende. 43 pp., meer
 • Rederscentrale: Informatieblad der Belgische Reders ter Zeevisserij. Rederscentrale: Oostende. , meer
 • Jaarverslag van de Rederscentrale S.V. Rederscentrale: Oostende, meer
 • (S.d.). Fresh fish from Flanders. VLAM/Rederscentrale/Zeebrugse Vismijn/Exploitatie Vismijn Oostende/Visveiling Nieuwpoort: [s.l.]. 4 pp., meer

Projecten (14)  Top | Publicaties 
 • Afvalstromen, meer
 • CIVIS: Communicatie en Innovatie met het oog op het verduurzamen van de zeeVISserijsector, meer
 • F2K 2: Fish2know 2, meer
 • Fish2Know, meer
 • Fish2know for Professionals, meer
 • Fish2Know II, meer
 • HAROkit: Identificatiekit Haaien en Roggensoorten, meer
 • Kwaliteitsbeoordeling van visserijproducten, meer
 • Onderzoek naar het afval van de Belgische visserijsector in het kader van de ten uitvoerlegging van de EG-richtlijn scheepsafvalstoffen en de aanpassing van de Vlaamse wetgeving, meer
 • Ontolovis: Improving the Quality and Price of Fish by Separate Handling on Board and in the Fish Auction, meer
 • PRE-MSC, meer
 • Uittesten alternatieve vismethoden, meer
 • VALDUVIS: Valorisatie van duurzaam en dagvers gevangen vis, meer
 • Vistraject, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten