IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Afdeling Water (LNE-AMINAL)

Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer (LNE), meer

Adres:
Alhambra gebouw
E. Jacqmainlaan 20 bus 5
1000 Brussel
België
 Publicaties | Projecten | Dataset 
 
Type: Andere

Publicaties (6)  Top | Projecten | Dataset 
  opsplitsen filter
 • Bogaert, J. (2001). De realisatie van overstromingsgebieden in Vlaanderen: een case study, in: Symposium ruimte voor water, de beste verzekering tegen wateroverlast, Brussel, 15 mei 2001. pp. 1-3, meer
 • Aerts, R.; Van Orshoven, J.; De Belder, J.; Buys, P. (2000). In kaart brengen van de natuurlijke en actuele overstromingsgebieden in Vlaanderen: eindrapport. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Water: Brussel. 63 pp., meer
 • Voet, M.; Swings, J.; Huyghebaert, B. (2000). Analyse van hoogwaterafvoeren: 2a. De stroomgebieden van de Kempen: basisverslag. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Water: Brussel. V, 81 pp., meer
 • Voet, M.; Swings, J.; Huyghebaert, B. (2000). Analyse van hoogwaterafvoeren: 2c. De stroomgebieden van de Kempen: gegevens van de stations. Deel 2. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Water: Brussel. different pagination pp., meer
 • Voet, M.; Swings, J.; Huyghebaert, B. (2000). Analyse van hoogwaterafvoeren: 2b. De stroomgebieden van de Kempen: gegevens van de stations. Deel 1. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Water: Brussel. different pagination pp., meer
 • Vandenabeele, P.; Janssens, L.; Claus, K.; De Vlieger, V.; Verbiest, H. (1997). Natuurtechnische milieubouw langs waterlopen binnen het departement leefmilieu en infrastructuur (LIN) 1990-1997. Water 16(95): 120-130, meer

Projecten (13)  Top | Publicaties | Dataset 
 • Aanpassing van de krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid, meer
 • Coördinatie en wet. Ondersteuning: ecologische inventarisatie en visievorming ihkv iwb, meer
 • De referentietoestand van waterhuishoudkundige systemen, luik historische visbestanden en hun evolutie, meer
 • Ecologische inventarisatie en visievorming in functie van waterbeheer op een aantal waterlopen 1e categorie: coördinatieopdracht, meer
 • Herwaardering van het grachtenstelsel: inventarisatie en opbouw van een GIS - deel coördinatie, meer
 • LIFE project on contaminated sediments, meer
 • Multifunctionaliteit van overstromingsgebieden: Wetenschappelijke bepaling van de impact van waterberging op natuur, bos en landbouw, meer
 • Onderzoek naar de mogelijkheden, nut en relevantie van hermeandering in verschillende gebieden en voor verschillende waterlooptypen in Vlaanderen, meer
 • Opmaak handleiding voor de sanering van vismigratieknelpunten, meer
 • Opmaken van internet-instrument voor het toepassen van de opgestelde richtlijnen voor de watertoets, meer
 • Opmaken van richtlijnen voor de watertoets, meer
 • Vlaams Waternetwerk, meer
 • Voorbereiding en uitvoering van sanering van waterbodems met het oog op ecologisch herstel van waterlopen, meer

Dataset  Top | Publicaties | Projecten 
 • Waterinfo: Datasysteem van het Waterbouwkundig laboratorium, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten | Dataset