IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Haecon NV (HAECON NV)
www.haecon.be
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaand instituut
Kantoor Gent, meer


Thesaurustermen (7) : Baggerwerk; Haveninfrastructuur; Havenontwerp; Kustverdedigingen; Kustwaterbouwkunde; Pijpleidingen; Sedimentologie
Adres:
Deinsesteenweg 110
9031 Drongen
België

Tel.: +32-(0)9-216 63 63
Fax: +32-(0)9-227 61 05
 Publicaties | Projecten 
 
Type: Commercieel

Abstract:
Core Business: (1) Maritime and coastal engineering, including hydraulic and oceanographic studies, port planning and design, quay walls, tunnels, coast protection works, sedimentology, dredging and environmental matters; (2) Pipeline and infrastructure projects involving all kinds of buried services; (3) Information technologies and the development of total solutions

Publicaties (58)  Top | Projecten 
  ( 7 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Charlier, R.H.; De Meyer, C.P. (2000). Ask nature to protect and build-up beaches. J. Coast. Res. 16(2): 385-390, meer
 • Peer reviewed article Charlier, R.H.; Decroo, D.; De Meyer, C.P.; Lahousse, B. (1998). To feed or not to feed, that is often the question. Int. J. Environ. Stud. 55(1-2): 1-23. https://dx.doi.org/10.1080/00207239808711163, meer
 • Peer reviewed article Charlier, R.H. (1995). Of geocide, ecocide and related matters - a viewpoint. Int. J. Environ. Stud. 48(3-4): 181-186. http://dx.doi.org/10.1080/00207239508710988, meer
 • Peer reviewed article Charlier, R.H.; De Meyer, C.P. (1992). Tourism and the coastal zone: the case of Belgium. Ocean Coast. Manag. 18(2-4): 231-240. http://dx.doi.org/10.1016/0964-5691(92)90026-H, meer
 • Peer reviewed article Charlier, R.H (1989). Coastal zone: occupance, management and economic competitiviness. Ocean Shorel. Manag. 12(5-6): 383-402. http://dx.doi.org/10.1016/0951-8312(89)90020-9, meer
 • Peer reviewed article Charlier, R.H; De Meyer, C.P. (1989). Coastal defense and beach renovation. Ocean Shorel. Manag. 12(5-6): 525-543. http://dx.doi.org/10.1016/0951-8312(89)90029-5, meer
 • Peer reviewed article Beavis, A.; Charlier, R.H (1987). An economic appraisal for the onshore cultivation of Laminaria spp. Hydrobiologia 151/152: 387-398. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-009-4057-4_58, meer
 • Verwaest, T.; Vanpoucke, Ph.; Vanderkimpen, P.; Van der Biest, K.; Reyns, J.; Peeters, P.; Kellens, W.; Vanneuville, W.; Mostaert, F. (2008). Overstromingsrisico's aan de Vlaamse kust. Evaluatie van de zeewering: deel 1. Methodologie. WL Rapporten, 718_2A. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent/Soresma/Haecon: Antwerpen. 83 + 142 p. bijlagen pp., meer
 • Dujardin, A.; Vanlede, J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2007). Haven van Zeebrugge: invloedsfactoren op de ligging van de top van de sliblaag in het CDNB. WL Rapporten, 643_10. Waterbouwkundig Laboratorium/Haecon: Antwerpen. IV, 22 + 61 p. bijlagen, cd-rom pp., meer
 • Gemoets, N.; Mathys, P.; Verwaest, T.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2006). Haven van Nieuwpoort: inventarisatie bestaande literatuur en data. WL Rapporten, 643_9-B. Waterbouwkundig Laboratorium/Haecon: Antwerpen. V, 70 + 9 p. bijl. pp., meer
 • HAECON (2006). Actualisatie van de zandbalans van de Zee-en Westerschelde. Proses2010: Bergen op Zoom. 90 + annexes pp., meer
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. Ecolas: Antwerpen. 209 + 1 cd-rom pp., meer
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: algemene samenvatting, in: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang et al. Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. pp. 14, meer
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: 1. Doelstellingen en methodiek, in: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang et al. Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. pp. 44, meer
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: 2. Procesanalyse en selectie van de indicatoren, in: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang et al. Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. pp. 165, meer
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: 3. Indicatorfiches, in: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang et al. Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. pp. 240, meer
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: 4. Invulling indicatorfiches, in: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang et al. Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. pp. 107, meer
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: 5. Socio-economische kentallen, in: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang et al. Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. pp. 68, meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2004). Actualisatie van het Sigmaplan - Integrale verkenning Scheldebekken - Integrale verkenning Rupelbekken - Planstudie rivierherstel project Durme: deelopdracht 3. Hydrologische en hydraulische modellen. Volume 1d: aanvullende statistiek scheldebekken. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. ix, 151 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2004). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 4. Maatschappelijke impactstudie: morfologische modelstudie van de Grote Nete: volume 3. Morfologische effecten van een rivierverruiming in de Grote Nete. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. III, 25 + appendices pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2004). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 3. Hydrologische en hydraulische modellen: volume 3a. Scenarioanalyse: bijlagen. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: [s.l.]. bijlagen + cd-rom pp., meer
 • Malherbe, B. (2003). EUROSION Case Study. Zeebrugge - Knokke Heist (Belgium). Haecon: Belgium. 13 pp., meer
 • (2002). Studie aangaande de impact van windturbineparken in zee op de Schelderadarketen: Fase 4: opmaken budgetraming. Harbour and Engineering Consultants (HAECON): Drongen. 10 pp., meer
 • (2002). Studie aangaande de impact van windturbineparken in zee op de Schelderadarketen: Fase 5: management samenvattingrapport. Harbour and Engineering Consultants (HAECON): Drongen. 32 pp., meer
 • (2002). Studie aangaande de impact van windturbineparken in zee op de Schelderadarketen: Fase 3: aanbevelingen en remedies voor de problematiek van rapport Fase 2 'het uitvoeren van een theoretische studie'. Harbour and Engineering Consultants (HAECON): Drongen. 27 pp., meer
 • (2002). Studie aangaande de impact van windturbineparken in zee op de Schelderadarketen: Fase 2: het uitvoeren van een theoretische studie. Harbour and Engineering Consultants (HAECON): Drongen. 102 pp., meer
 • (2002). Studie aangaande de impact van windturbineparken in zee op de Schelderadarketen: Fase 1: inventaris en herformulering studieopdracht. Harbour and Engineering Consultants (HAECON): Drongen. 11 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2002). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 2. Integrale afweging voor de actualisatie van het Sigmaplan. Bijlage waterbalans: Schelde. Versie 3.1. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: [s.l.]. 39 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2002). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 2. Integrale afweging voor de actualisatie van het Sigmaplan. Omgevings- en sectorale analyse: Schelde. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. , meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2002). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 2. Integrale afweging voor de actualisatie van het Sigmaplan. Omgevings- en sectorale analyse: Rupel. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. , meer
 • Jacobs, P.; Louwye, S.; Polfliet, T.; Adams, R.; Vermeire, S. (2002). Quartairgeologische kaart Vlaams Gewest Kaartblad (15) Antwerpen. Universiteit Gent/Haecon N.V.: Gent. 1 kaart pp., meer
 • Afdeling Waterwegen Kust; HAECON; Probabilitas nv (2001). Hydro Meteo Atlas: meetnet Vlaamse Banken [CD-ROM]. Versie 2001/11. [S.n.]: [s.l.]. 1 cd-rom pp., meer
 • HAECON (2000). K2005 WSmond: zandbalans WS-mond Belgisch gedeelte. Rapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): [s.l.]. Dl.1. (52 p.); Dl. 2 (bijl.) pp., meer
 • HAECON (2000). Leveren van technisch-wetenschappelijke bijstand aan het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout: numerieke simulaties voor studie van toegang tot haven van Oostende. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. verschillende paginering pp., meer
 • HAECON (2000). Haven van Oostende - studie haventoegang: kustlijnberekeningen. Conceptversie. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. 32 + bijl. pp., meer
 • HAECON (2000). Studie over het structureel herstel van de kustverdediging te Oostende-centrum: hydraulische ontwerpvoorwaarden. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. 22 + bijl. pp., meer
 • HAECON (1999). Literatuurstudie morfologie Belgische kust: rapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): [s.l.]. 157 + 12 maps pp., meer
 • HAECON (1998). Ontwerp van een natuurtechnisch strandhoofd te bouwen in Lombardsijde: Verslag van de studie. Harbour and Engineering Consultants (HAECON): Drongen. 59, figs. pp., meer
 • HAECON (1998). Beneden Zeeschelde: uitwerken opeenvolgende peilreeksen van de Drempel van Frederik - Verschilkaarten. Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 4 + bijlagen pp., meer
 • HAECON (1998). Studie over het structureel herstel van de kustverdediging te Oostende-centrum: eindrapport. Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. 71 + bijl. pp., meer
 • HAECON (1997). Onderzoek naar stortplaatsen, stortplaatsinrichting en herbruik van baggerspecie ter verhoging van het globaal rendement van onderhoudsbaggerwerken: haalbaarheidsonderzoek inzake stortplaatslocatie en stortplaatsinrichting - Rapport schetsontwerp der oplossingen. Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. Dl. 1 (68 p.); Dl. 2 (fig.) pp., meer
 • Troch, P.; De Somer, M.; De Rouck, J.; Van Damme, L.; Vermeir, D.; Martens, J.-P.; Van Hove, C. (1997). Full scale measurements of wave attenuation inside a rubble mound breakwater, in: Edge, B.L. (Ed.) Coastal Engineering 1996: Proceedings of the 25th International Conference, September 2-6, 1996, Orlando, Florida. pp. 1916-1929. http://dx.doi.org/10.1061/9780784402429.149, meer
 • HAECON (1995). Slufterontwikkeling in de Westhoek: haalbaarheidsstudie naar de kustveilighied. Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, AMINAL, Afdeling Natuur: Brussel. 29, XII pl. pp., meer
 • Belgische geologische dienst (1990). Kartografie en themakartering: eindrapport. Haecon: [s.l.]. 6, 4 maps pp., meer
 • De Meyer, C.P. (1990). Possible engineering solutions and a case study, in: Paepe, R. et al. Greenhouse Effect, Sea Level and Drought. Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Geohydrological Management of Sea Level and Mitigation of Drought, Fuerteventura, Canary Islands (Spain), March 1-7, 1989. NATO ASI Series C: Mathematical and Physical Sciences, 325: pp. 637-640. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-009-0701-0_40, meer
 • HAECON (Ed.) (1988). Buitenhaven Zeebrugge: inventaris nota's DD. 30.04.1988. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Kust: [s.l.]. 147 pp., meer
 • HAECON (1987). Operationele kartering van de nautische bodem: verslag van de slibverkenningscampagnes van 26/10/87 en 09/11/87. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Kust: [s.l.]. 4 + plannen en figuren pp., meer
 • Malherbe, B. (1986). Verslag eerste meetkampagne eolisch zandtransport. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Kust/Haecon: Brussel. 41 + figures pp., meer
 • HAECON (1985). Golf-, wind-, en getijmetingen: meerjarig overzicht periode 1977-1982. Deel 1. Basisgegevens. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Kust: Oostende. , meer
 • HAECON (1985). Golf-, wind-, en getijmetingen: meerjarig overzicht periode 1977-1982.Deel 3. Statistische verwerkingen. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Kust: Oostende. , meer
 • HAECON (1985). Golf-, wind-, en getijmetingen: meerjarig overzicht periode 1977-1982. Deel 4. Statistische verwerkingen. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Kust: Oostende. , meer
 • HAECON (1983). Projects made by HAECON in the transportation sector in Zeebrugge (Belgium). Haecon: Gent. , meer
 • (1981). Coastal protection engineering: reprints of literature. Haecon N.V.: Gent. , meer
 • Tijdelijke Vereniging Zeebouw Zeezand; HAECON (1979). Diffraktie onderzoek: buitenhaven met LNG haven. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Kust: Oostende. 61 + bijl. pp., meer
 • Tijdelijke Vereniging Zeebouw Zeezand; HAECON (1978). Refraktieberekeningen huidige situatie haven Zeebrugge. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Kust: Oostende. 5 + bijl. (tab., fig.) pp., meer
 • Bastin, A. (1977). Algemeen onderzoek sedimentologie van de Noordzee. Haecon: [s.l.]. 20 pp., meer
 • Coastal Engineering Survey Consultants (CESCO) (1973). Geofysisch onderzoek de Panne. Haecon: Gent. 16 + krtn. pp., meer
 • (S.d.). Haecon liste et description des etudes. Haecon N.V.: [s.l.]. , meer

Projecten (2)  Top | Publicaties 
 • Alternative disposal strategy Walsoorden - in situ disposal test 2004, meer
 • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten