IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Centrum voor stadsgeschiedenis (UA)
www.ua.ac.be/csg
www.uantwerpen.be/en/rg/csg/organisation/staff-and-researcher/

Engelse naam: Centre for Urban History
Overkoepelend instituut: Universiteit Antwerpen; Faculteit Letteren en Wijsbegeerte; Departement Geschiedenis (UA), meer

Adres:
Stadscampus (room D.325)
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
België

E-mail:
 Personen | Publicaties | Project 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (5)  Top | Publicaties | Project 

Abstract:
Het Centrum voor Stadsgeschiedenis (CSG) van de Universiteit Antwerpen werd opgericht in september 2004. Het CSG onderzoekt belangrijke aspecten van de stedelijke samenleving, economie, ecologie, cultuur en politiek van de middeleeuwen tot heden. Steden worden daarbij nadrukkelijk in hun ruimtelijke en chronologische context geplaatst, in relatie tot elkaar, maar ook in relatie tot de niet-stedelijke en niet-menselijke omgeving. Onderzoekszwaartepunten zijn onder meer stedelijke materiële cultuur, burgermaatschappij, stedelijke identiteit, kennisnetwerken, economische groei en sociale ongelijkheid, migratie en stedelijke ecologie.

Sinds enkele jaren wordt daarbij steeds nadrukkelijker gefocust op de omgang tussen steden en hun natuurlijke omgeving in een historisch perspectief. Gezien de geografische onderzoeksfocus op het Noordzeegebied en de rol van rivieren en estuaria in de stedelijke ontwikkeling van dit deel van Europa, komt daarbij ook de historische relatie tussen steden en water prominent in beeld. Sinds de zomer van 2013 kadert het mariene onderzoek binnen een nieuwe onderzoekslijn: Environmental and Rural History of Urbanized Societies (ENVIRHUS), geleid door Prof. dr. Tim Soens.

Binnen het mariene domein concentreert het onderzoek zich op een vijftal zaken:
- Onderzoek naar de oorzaken, impact en perceptie van overstromingsrampen in het verleden;
- Historisch onderzoek naar polders en wateringen in het Noordzeegebied (als bottom-up organisaties voor kust- en rivierwaterbeheer);
- Breder onderzoek naar kustontwikkeling gedurende het voorbije millennium, met name de interactie tussen natuurlijke en menselijke dynamiek;
- Onderzoek naar veenontwikkeling en -ontginning;
- Onderzoek naar erfgoedaspecten van kust- en rivierlandschappen, met name gericht op de integratie van natuur- en cultuurhistorische waarden.

Het CSG werkt intensief samen met groepen van de Universiteit Antwerpen (Ecosysteembeheer, ECOBE) en de Universiteit Gent (onderzoeksgroep Economie, Ecologie en Demografie en het Renard Centre of Marine Geology).

Publicaties (14)  Top | Personen | Project 
  ( 9 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Verhoeven, G. (2020). No campers wanted: mass tourism and the discouragement of 'tent cloth vacationing' in Belgium's Trente Glorieuses (1945-'75). Journal of Tourism History 12(3): 237-253. https://hdl.handle.net/10.1080/1755182X.2020.1854354, meer
 • Peer reviewed article Soens, T.; De Block, G.; Jongepier, I. (2019). Seawalls at work. Envirotech and labor on the North Sea coast before 1800. Technology and Culture 60(3): 688-725. https://dx.doi.org/10.1353/tech.2019.0070, meer
 • Peer reviewed article Puttevils, J.; Deloof, M. (2017). Marketing and pricing risk in marine insurance in sixteenth-century Antwerp. Journal of Economic History 77(3): 796-837. https://dx.doi.org/10.1017/S0022050717000687, meer
 • Peer reviewed article De Ruysscher, D.; Puttevils, J. (2015). The art of compromise legislative deliberations on marine insurance institutions in Antwerp (c. 1550-c. 1570). BMGN 130(3): 25-49, meer
 • Peer reviewed article Deseure, B. (2010). ‘Sa splendeur et sa décadence sont également célèbres’ - Het Scheldeverhaal als politiek instrument tijdens de Franse periode. Tijdschr. Geschied. 123(4): 534-553, meer
 • Peer reviewed article Deseure, B.; Marnef, G.; Verhoeven, G. (2010). Een pot vol mosselen: de Schelde en de stedelijke identiteit van Antwerpen (zestiende-twintigste eeuw) = A pot full of mussels. The Scheldt and the urban identity of Antwerp (sixteenth to twentieth century). Tijdschr. Geschied. 123(4): 480-485, meer
 • Peer reviewed article Greefs, H. (2010). Van formeel vrij tot tolvrij - De visies op de Scheldevaart en de positie van Antwerpen als havenstad binnen de schoot van de Antwerpse Kamer van Koophandel, 1795-1863. Tijdschr. Geschied. 123(4): 554-571, meer
 • Peer reviewed article Troubleyn, L.; Kinnaer, F.; Ervynck, A.; Beeckmans, L.; Caluwé, D.; Cooremans, B.; de Buyser, F.; Deforce, K.; Desender, K.; Lentacker, A.; Moens, J.; Van Bulck, G.; Van Dijck, M.; Van Neer, W.; Wouters, W. (2009). Consumption patterns and living conditions inside Het Steen, the late medieval prison of Malines (Mechelen, Belgium). JALC 1(2): 5-47, meer
 • Peer reviewed article Greefs, H. (2008). De terugkeer van Mercurius. De divergerende keuzes van de zakenelite in Antwerpen en het belang van relatienetwerken na de heropening van de Schelde (1795-1850) = Divergent strategies of the business elite in Antwerp and the importance of networks after the reopening of the river Scheldt (1795-1850). TSEG 5(2): 55-86, meer
 • Greefs, H. (2019). Importing from the Baltic to Antwerp: trade preferences and portfolios of maritime traders after the re-emergence of Antwerp as a commercial port town (1795-1857), in: Serruys, M.-W. (Ed.) Proceedings of the sixth sound toll registers online conference, Antwerp, Belgium (22-23 october 2015). Mededelingen van de Koninklijke Marine Academie = Communications de l'Academie Royale de Marine, XLI: pp. 265-284, meer
 • Stabel, P.; Puttevils, J.; Dumolyn, J.; Lambert, B.; Murray, J.M.; Dupont, G. (2018). Production, markets and socio-economic structures II: c.1320–c.1500, in: Brown, A. et al. Medieval Bruges c. 850-1550. pp. 196-267. https://dx.doi.org/10.1017/9781108303842.007, meer
 • Stabel, P.; Puttevils, J.; Dumolyn, J. (2018). Production, markets and socio-economic structures I: c.1100–c.1320, in: Brown, A. et al. Medieval Bruges c. 850-1550. pp. 86-123. https://dx.doi.org/10.1017/9781108303842.004, meer
 • Greefs, H. (2015). Choices and opportunities amid economic warfare: strategic decisions of the business elite in the young harbour town of Antwerp during the Napoleonic Era, in: Aaslestad, K. et al. (Ed.) Revisiting Napoleon’s continental system. Local, regional and European experiences. War, Culture and Society, 1750 – 1850, : pp. 223-240, meer
 • Greefs, H. (2014). De Schelde geblokkeerd in 1839: hoe Antwerpen opnieuw een provinciestad werd, in: Van Ginderachter, M. et al. (Ed.) Het land dat nooit was. Een tegenfeitelijke geschiedenis van België. pp. 63-88, meer

Project  Top | Personen | Publicaties 
 • De creatie van de Westerschelde. Een historische kijk op de transformatie van het Westerschelde-estuarium van veenriviertje tot internationale handelsroute ( ca. 1000-ca. 1500), meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Project