IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Afdeling Weg- en Waterbouw (UGent-AWW)
www.ugent.be/ea/civil-engineering/en/research/coastal-bridges-roads

Engelse naam: Coastal Engineering, Bridges and Roads
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek (UGent), meer

Thesaurustermen (10) : Erosion protection; Fysische modellering; Golfbrekers; Golfvoortplanting; Kustverdedigingen; Kustwaterbouwkunde; Metingen op prototypes; Numerieke golfmodellering; Zandsuppletie; Zeedijken
Geografische termen (2) : ANE, België, Brugge, Zeebrugge [Marine Regions]; Chili [Marine Regions]
Adres:
Campus Ardoyen
Technologiepark 904
9052 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 54 89
Fax: +32-(0)9-264 58 37
 Personen | Instituut | Publicaties | Projecten | Dataset 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (22)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Dataset 

Geassocieerd aan een deelinstituut

Deelinstituut  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • Universiteit Gent; Coastal Engineering Research Group (UGent-CERG), meer

Abstract:
De afdeling Weg- en Waterbouw van de Universiteit Gent verricht onderzoek in 2 onderzoeksgroepen: ‘Coastal Engineering’ en ‘Bruggen en Wegen’.

De mariene onderzoeksthema’s komen aan bod binnen de onderzoeksgroep Coastal Engineering, en richten zich op het ontwerp en de constructie van kuststructuren (zoals golfbrekers en zeedijken), kustverdediging (het beschermen van het hinterland tegen overstromingen door golven en zeeniveaustijging) en de structurele respons van deze structuren op waveloading (zoals deklaagstabiliteit, golfoploop en -overslag, poreuze stroming en opbouw van poriëndrukken in de kern van de golfbreker). Tegelijk is er aandacht voor de interactie tussen de waterbeweging (golven en getij), het daaraan gekoppelde sedimenttransport en de kuststructuren (die lokale erosie van de zeebodem kunnen veroorzaken). Een ander onderzoeksthema betreft hernieuwbare golf- en getijdenenergie. De onderzoeksgroep is actief betrokken in de ontwikkeling van systemen voor het exploiteren van golfenergie en bij het onderzoek naar de interactie-effecten die optreden binnen een park van golfenergieconvertoren. De afdeling heeft ook ruime ervaring met het ontwikkelen en het gebruik van instrumenten voor het meten van stromingen en golven in zeeën, estuaria en rivieren. Finaal is de groep actief in experimentele en numerieke modellering van golfpropagatie en de interactie met kuststructuren.

De onderzoeksmethodologie steunt op het gebruik en de integratie van fysische modellering, numerieke modellering en het uitvoeren van veldmetingen. Daartoe beschikt de onderzoeksgroep over twee fysische golfgoten voor schaalmodelonderzoek, en over verschillende numerieke modellen voor de voortplanting van windgolven (MILDwave, FLOW3D, OpenFOAM) en getijdenstroming (COHERENS).

In de toekomst zal de groep zich voornamelijk blijven concentreren op thema’s zoals kustverdediging (voornamelijk kuststructuren) en hernieuwbare energie. De afdeling Weg- en Waterbouw participeert actief binnen tal van nationale en Europese projecten met betrekking tot kuststructuren en energieopwekking op zee (o.a. FP6, FP7) en binnen verschillende consortia (o.a. het Marine@Ugent consortium, het WECAN consortium, Coastlab netwerk).

Publicaties (74)  Top | Personen | Instituut | Projecten | Dataset 
  ( 15 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Pepi, Y.; Streicher, M.; Ricci, C.; Franco, L.; Bellotti, G.; Hughes, S.; Troch, P. (2022). The effect of variations in water level on wave overtopping discharge over a dike: an experimental model study. Coast. Eng. 178: 104199. https://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2022.104199, meer
 • Peer reviewed article Gallach-Sánchez, D.; Troch, P.; Kortenhaus, A. (2021). A new average wave overtopping prediction formula with improved accuracy for smooth steep low-crested structures. Coast. Eng. 163: 103800. https://hdl.handle.net/10.1016/j.coastaleng.2020.103800, meer
 • Peer reviewed article Wu, M.; De Vos, L.; Arboleda Chavez, C.E.; Stratigaki, V.; Streicher, M.; Troch, P. (2021). Quantification of measurement and model effects in monopile foundation scour protection experiments. J. Mar. Sci. Eng. 9(6): 585. https://dx.doi.org/10.3390/jmse9060585, meer
 • Peer reviewed article Gruwez, V.; Altomare, C.; Suzuki, T.; Streicher, M.; Cappietti, L.; Kortenhaus, A.; Troch, P. (2020). An inter-model comparison for wave interactions with sea dikes on shallow foreshores. J. Mar. Sci. Eng. 8(12): 985. https://dx.doi.org/10.3390/jmse8120985, meer
 • Peer reviewed article Gruwez, V.; Altomare, C.; Suzuki, T.; Streicher, M.; Cappietti, L.; Kortenhaus, A.; Troch, P. (2020). Validation of RANS modelling for wave interactions with sea dikes on shallow foreshores using a large-scale experimental dataset. J. Mar. Sci. Eng. 8(9): 650. https://dx.doi.org/10.3390/jmse8090650, meer
 • Peer reviewed article Troch, P.; Stratigaki, V.; Monbaliu, J.; Mostaert, F. (2020). Development and features of the new coastal and ocean basin in Ostend, as supporting research infrastructure to tackle climate change issues related to urbanized coastal environments, in: Altomare, C. et al. Special issue on climate change adaptation and countermeasures in coastal environments. Hydrolink, 1: pp. 23-26, meer
 • Peer reviewed article Streicher, M.; Kortenhaus, A.; Marinov, K.K.; Hirt, M.; Hughes, S.; Hofland, B.; Scheres, B.; Schüttrumpf, H.F.R. (2019). Classification of bore patterns induced by storm waves overtopping a dike crest and their impact types on dike mounted vertical walls – a large-scale model study. Coast. Eng. J. 61(3): 321-339. https://dx.doi.org/10.1080/21664250.2019.1589635, meer
 • Peer reviewed article Devolder, B.; Stratigaki, V.; Troch, P.; Rauwoens, P. (2018). CFD simulations of floating point absorber wave energy converter arrays subjected to regular waves. Energies (Basel) 11(3): 641. https://dx.doi.org/10.3390/en11030641, meer
 • Peer reviewed article Gallach-Sánchez, D.; Troch, P.; Kortenhaus, A. (2018). A critical analysis and validation of the accuracy of wave overtopping prediction formulae for OWECs. Energies (Basel) 11(1): 133. https://dx.doi.org/10.3390/en11010133, meer
 • Peer reviewed article Strypsteen, G; Rauwoens, P. (2018). Aeolian sediment transport characteristics at an artificially scaped beach. Geophys. Res. Abstr. 20, meer
 • Peer reviewed article Van Nuffel, D.; Vepa, K.S.; De Baere, I.; Lava, P.; Kersemans, M.; Degrieck, J.; De Rouck, J.; Van Paepegem, W. (2014). A comparison between the experimental and theoretical impact pressures acting on a horizontal quasi-rigid cylinder during vertical water entry. Ocean Eng. 77: 42-54. dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2013.11.019, meer
 • Peer reviewed article Van Nuffel, D.; Vepa, K.S.; De Baere, I.; Degrieck, J.; De Rouck, J.; Van Paepegem, W. (2013). Study on the parameters influencing the accuracy and reproducibility of dynamic pressure measurements at the surface of a rigid body during water impact. Exp. Mech. 53(2): 131-144. http://dx.doi.org/10.1007/s11340-012-9619-z, meer
 • Peer reviewed article De Backer, G.; Vantorre, M.; Beels, C.; De Rouck, J.; Frigaard, P. (2010). Power absorption by closely spaced point absorbers in constrained conditions. IET Renew. Power Gener. 4(6): 579-591. https://dx.doi.org/10.1049/iet-rpg.2009.0188, meer
 • Peer reviewed article Ingram, D.M.; Gao, F.; Causon, D.M.; Mingham, C.G.; Troch, P. (2009). Numerical investigations of wave overtopping at coastal structures. Coast. Eng. 56(2): 190-202. dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2008.03.010, meer
 • Peer reviewed article Briganti, R.; Bellotti, G.; Franco, L.; De Rouck, J.; Geeraerts, J. (2005). Field measurements of wave overtopping at the rubble mound breakwater of Rome-Ostia yacht harbour. Coast. Eng. 52(12): 1155-1174. dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2005.07.001, meer
 • Streicher, M.; Pepi, Y.; Franco, L.; Bellotti, G.; Hughes, S.; Troch, P. (2023). Wave overtopping discharge over a dike for variable water level, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 104, meer
 • Verleye, T.J.; Dauwe, S.; Pepi, Y.; Hernandez, F.; Everaert, G.; Troch, P.; Monbaliu, J.; Pirlet, H. (2022). Het voorkomen van tsunami’s, rogue waves en infragravitaire golven in de zuidelijke Noordzee - Een wetenschappelijke synthese. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2022_003. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 30 pp. https://dx.doi.org/10.48470/33, meer
 • Gruwez, V. (2021). Hydrodynamic modelling of wave interactions with sea dikes on shallow foreshores: A systematic approach by physical and numerical modelling. PhD Thesis. Department of Civil Engineering, Ghent University: Ghent. ISBN 978-94-6355-500-5. 173 pp., meer
 • Monbaliu, J.; Mertens, T.; Bolle, A.; Verwaest, T.; Rauwoens, P.; Toorman, E.; Troch, P.; Gruwez, V. (Ed.) (2020). CREST Final scientific report: Take home messages and project results. VLIZ Special Publication, 85. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920439-0-0. 145 pp., meer
 • Gruwez, V.; Altomare, C.; Suzuki, T.; Streicher, M.; Cappietti, L.; Kortenhaus, A.; Troch, P. (2019). Numerical modelling of overtopped bore impacts on dike mounted vertical walls in very shallow foreshore conditions [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. Ghent University: Ghent. 1 poster pp., meer
 • Streicher, M. (2019). Loads induced by overtopping bores on vertical walls at the end of sea facing promenades : a laboratory study. PhD Thesis. Ghent University, Department of Civil Engineering: Gent. ISBN 9789463552479. 236 pp., meer
 • Streicher, M.; Suzuki, T.; Kortenhaus, A.; Troch, P. (2019). Large-scale experiments on overtopping wave loads (WALOWA) on dike mounted vertical walls with shallow foreshores: hydrostatic force estimate [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. Ghent University: Ghent. 1 poster pp., meer
 • Streicher, M.; Kortenhaus, A.; Gruwez, V.; Suzuki, T.; Altomare, C.; Saponieri, A.; Pasquali, D.; Valentini, N.; Tripepi, G.; Celli, D.; Di Risio, M.; Aristodemo, F.; Damiani, L.; Cappietti, L.; Breteler, M.K.; Kaste, D. (2019). Overtopped wave loads on walls (Walowa) – Numerical and physical modelling of large-scale experiments in the Delta Flume, in: Henry, P.-Y. et al. Trans-national Access in Hydralab+: Proceedings of the Joint User Meeting Bucharest, Romania, 22-23 May 2019. pp. 57-67, meer
 • Streicher, M.; Kortenhaus, A.; Altomare, C.; Marinov, K.; Hughes, S.; Hofland, B.; Chen, X.; Cullis-Suzuki, S.; Suzuki, T.; Cappietti, L. (2019). Non-repeatability, scale- and model effects in laboratory measurement of impact loads induced by an overtopped bore on a dike mounted wall, in: ASME 2019 38th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 3: Structures, Safety, and Reliability. pp. 10, meer
 • Verwaest, T.; Altomare, C.; Suzuki, T. (2019). Influence of directional spreading on wave overtopping [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Verwaest, T.; Gruwez, V. (2019). Scale model experiments. Deliverable D2.3.1 CREST (Climate Resilient Coast) VLAIO/IWT project 150028. [S.n.]: [s.l.]. , meer
 • Arboleda Chavez, C.E.; Wu, W.; Stratigaki, V.; Troch, P. (2018). Development of a numerical wave flume for the study of scour protection around offshore monopile foundations under waves and currents, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 66-67, meer
 • Cappietti, L.; Simonetti, I.; Esposito, A.; Streicher, M.; Kortenhaus, A.; Scheres, B.; Schuettrumpf, H.; Hirt, M.; Hofland, B.; Chen, X. (2018). Large-scale experiments of wave-overtopping loads on walls: Layer thicknesses and velocities, in: Proceedings of the ASME 2018 37th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 7A: Ocean Engineering: June 17–22, 2018 Madrid, Spain. pp. [1-6]. https://dx.doi.org/10.1115/omae2018-78104, meer
 • Gallach-Sánchez, D. (2018). Experimental study of wave overtopping performance of steep low-crested structures. PhD Thesis. Ghent University (UGent): Ghent. ISBN 978-94-6355-136-6. xxvii, 187 pp., meer
 • Gruwez, V.; Kortenhaus, A.; Troch, P. (2018). Towards an improved numerical modelling methodology for wave overtopping on a dike with a very shallow foreshore, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81: pp. 16-17, meer
 • Gruwez, V.; Vandebeek, I.; Kisacik, D; Streicher, M.; Altomare, C.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Kortenhaus, A.; Troch, P. (2018). 2D overtopping and impact experiments in shallow foreshore conditions, in: Lynett, P. (Ed.) Proceedings of 36th Conference on Coastal Engineering (ICCE2018), Baltimore, Maryland, July 30 - August 3, 2018. Coastal Engineering Proceedings, 36: pp. [1-13], meer
 • Gruwez, V.; Vandebeek, I.; Kisacik, D.; Streicher, M.; Altomare, C.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Kortenhaus, A.; Troch, P. (2018). 2D experiments of wave dynamics in front of and over a sea dike with a very shallow foreshore, in: Proceedings of the 7th International Conference on the Application of Physical Modelling in Coastal and Port Engineering and Science (Coastlab18), Santander, Spain, May 22-26, 2018. pp. 1-10, meer
 • Saponieri, A.; Di Risio, M.; Pasquali, D.; Valentini, N.; Aristodemo, F.; Tripepi, G.; Streicher, M. (2018). Beach profile evolution in front of storm seawalls : a physical and numerical study, in: Lynett, P. (Ed.) Proceedings of 36th International Conference on Coastal Engineering ICCE, July 30th to August 3rd 2018, Baltimore, USA. pp. [1-13], meer
 • Streicher, M.; Kortenhaus, A.; Troch, P. (2018). Wave impacts on storm walls: Large scale experiments in the Delta flume, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 25-26, meer
 • Streicher, M.; Kortenhaus, A.; Gruwez, V.; Hofland, B.; Chen, X.; Hughes, S.; Hirt, M. (2018). Prediction of dynamic and quasi-static impacts on vertical sea walls caused by an overtopped bore, in: Lynett, P. (Ed.) Proceedings of 36th International Conference on Coastal Engineering ICCE, July 30th to August 3rd 2018, Baltimore, USA. pp. [1-15], meer
 • Strypsteen, G; Rauwoens, P. (2018). Aeolian sediment transport on a Belgian beach: spatio-temporal variability during alongshore winds, in: The 10th International Conference on Aeolian Research, 25-29 June 2018 Bordeaux, France: Abstract Book. , meer
 • Strypsteen, G; Rauwoens, P. (2018). Dynamic sand: towards a resilient Belgian coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 27, meer
 • Vandebeek, I.; Gruwez, V.; Altomare, C.; Vanneste, D.; De Roo, S.; Toorman, E.; Troch, P. (2018). Towards an efficient and highly accurate coupled numerical modelling approach for wave interactions with a dike on a very shallow foreshore, in: Proceedings of the 7th International Conference on the Application of Physical Modelling in Coastal and Port Engineering and Science (Coastlab18), Santander, Spain, May 22-26, 2018. pp. [1-10], meer
 • Devolder, B.; Gruwez, V.; Rauwoens, P.; Troch, P. (2017). Numerical modelling of wave interaction with coastal and offshore structures using a CFD solver, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 31, meer
 • Gallach-Sánchez, D.; Troch, P.; Kortenhaus, A. (2017). Wave overtopping on steep low-crested structures: another climate change challenge, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 35-36, meer
 • Gallach-Sánchez, D.; Troch, P.; Kortenhaus, A. (2017). Wave overtopping on steep low-crested structures: another climate change challenge. Poster presented at the VLIZ Marine Science Day 3 March 2017. Department of Civil Engineering, Ghent University: Gent. 1 poster pp., meer
 • Gruwez, V.; Kortenhaus, A.; Troch, P. (2017). Advanced modelling of wave overtopping for climate resilient coastal defence systems, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 40, meer
 • Streicher, M. (2017). Data storage report: Wave Loads on Walls WaLoWa Delta Flume, Deltares. HYDRALAB : [s.l.]. 21 pp., meer
 • Streicher, M.; Kortenhaus, A.; Altomare, C.; Gruwez, V.; Hofland, B.; Chen, X.; Marinov, K.; Scheres, B.; Schüttrumpf, H.F.R.; Hirt, M.; Cappietti, L.; Esposito, A.; Saponieri, A.; Valentini, N.; Tripepi, G.; Pasquali, D.; Di Risio, M.; Aristodemo, F.; Damiani, L.; Willems, M.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Breteler, M.K.; Kaste, D. (2017). Walowa (Wave Loads on Walls): Large-scale experiments in the Delta flume, in: Proceedings of the International Short Course and Conference on Applied Coastal Research, 03 - 06 October 2017, Santander, Spain. pp. [1-11], meer
 • Kortenhaus, A.; Troch, P.; Silin, N.; Nelko, V.; Devriese, P.; Stratigaki, V.; De Maeyer, J.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Rauwoens, P.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Van Oyen, T.; Verwaest, T. (2016). Design features of the upcoming Coastal and Ocean Basin (COB) in Ostend, Belgium, in: Proceedings of the 6th International Conference on the Application of Physical Modelling in Coastal and Port Engineering and Science(Coastlab16), Ottawa, Canada, May 10-13, 2016. pp. [1-10], meer
 • Willems, M.; Kortenhaus, A.; Troch, P.; Silin, N.; Nelko, V.; Devriese, P.; Stratigaki, V.; De Maeyer, J.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Rauwoens, P.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Van Oyen, T.; Verwaest, T. (2016). Design features of the upcoming Coastal and Ocean Basin (COB) in Ostend, Belgium [PRESENTATION]. Presented at Coastlab16, Ottawa, Canada, May 10-13, 2016. Flanders Hydraulics Research/Ghent University/KU Leuven: Antwerp. 22 slides pp., meer
 • Stratigaki, V. (2015). Experimental study and numerical modelling of intra-array interactions and extra-array effects of wave energy converter arrays, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 186-189, meer
 • Dan, S.; Altomare, C.; Thoon, D.; Suzuki, T.; Spiesschaert, T.; Verwaest, T. (2014). Overtopping induced by oblique waves at Station quay – Oostende, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 30, meer
 • Mollaert, J.; Peelman, S. (2014). Experimentele studie van het overslagdebiet voor steile hellingen en verticale wand met zeer lage vrijboord, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 141-147, meer
 • Troch, P.; Mollaert, J.; Peelman, S.; Victor, L.; van der Meer, J.W.; Gallach-Sánchez, D.; Kortenhaus, A. (2014). Experimental study of overtopping performance for the cases of very steep slopes and vertical walls with very small freeboards, in: Lynett, P. (Ed.) Proceedings of 34th Conference on Coastal Engineering, Seoul, Korea, 2014. Coastal Engineering Proceedings, 34: pp. [1-8], meer
 • Duchatelet, M. (2013). Hoe getijdenturbines de dwarsstroom te Zeebrugge reduceren, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 131-135, meer
 • Loosveldt, N.; Vannieuwenhuyse, K. (2013). Experimentele validatie van empirisch ontwerp van een erosiebescherming rond monopile funderingen belast door een combinatie van golven en stroming, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 2, meer
 • Van de Sijpe, A. (2013). Ontwikkeling van een point absorber golfenergieconverter: realisatie van power take off, optimalisatie van geometrie en installatietechnieken, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 149-153, meer
 • Baelus, L.; Troch, P.; Loosveldt, N.; Vannieuwenhuyse, K.; De Vos, L.; Bolle, A. (2012). Extended validation of dynamic design formula for scour protection around monopiles, in: Troch, P. et al. (Ed.) Book of abstracts of the 4th International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - Coastlab12. Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. pp. 45-46, meer
 • De Wolf, P.; Trouw, K.; Bolle, A.; Van Doorslaer, K.; Troch, P.; Verwaest, T.; Ballieu, D. (2012). Protection against flooding of the harbour of Ostend (Belgium) by the construction of storm walls, in: PIANC-COPEDEC VIII: Proceedings of the Eight International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries: "Meeting the Challenges of the Coastal Environment", IIT Madras, Chennai, India, 20-24 February 2012. pp. 223-234, meer
 • Loosveldt, N.; Vannieuwenhuyse, K. (2012). Experimental validation of empirical design of a scour protection around monopiles under combined wave and current loading. MSc Thesis. Universiteit Gent: Gent. xvi, 170 pp., meer
 • Van Nuffel, D.; Sridhar Vepa, K.; De Baere, I.; De Rouck, J.; Van Paepegem, W.; Degrieck, J. (2012). Slamming wave impact on cylindrical structures: model tests including a rigid and deformable cylinder, in: Troch, P. et al. (Ed.) Book of abstracts of the 4th International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - Coastlab12. Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. pp. 109-110, meer
 • Vanneste, D. (2012). Experimental and numerical study of wave-induced porous flow in rubble-mound breakwaters = Experimentele en numerieke studie van poreuze stroming in stortsteengolfbrekers onder golfbelasting. PhD Thesis. Ghent University, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Civil Engineering, Coastal Engineering Division: Gent. ISBN 978-90-8578-563-7. 228 pp., meer
 • Mertens, T.; Trouw, K.; Vermander, J.; Verwaest, T.; Bolle, A.; De Rouck, J. (2011). An integrated master plan for Flanders future coastal safety, in: Study day: Marine aggregate extraction: needs, guidelines and future prospects, 17 oktober 2011, Bredene. pp. 105-111, meer
 • Mertens, T.; Trouw, K.; Vermander, J.; Verwaest, T.; Bolle, A.; De Rouck, J. (2011). An integrated master plan for Flanders future coastal safety, in: Studiedag mariene aggregaatextractie: noden, richtlijnen en toekomstperspectieven, 17 oktober 2011 - Bredene [CD-ROM]. pp. 105-111, meer
 • Beels, C. (2010). Optimalisatie van de lay-out van een park golfenergieconvertoren in de Noordzee: studie van beschikbaar golfvermogen, zogeffecten, productie en kost = Optimization of the lay-out of a farm of wave energy converters in the North Sea: analysis of wave power resources, wake effects, production and cost. PhD Thesis. Universiteit Gent. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. ISBN 978-90-8578-321-3. different pagination pp., meer
 • Beels, C.; Troch, P.; De Rouck, J. (2009). Optimization of the lay-out of a farm of wave dragon wave energy converters in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 17, meer
 • Mathys, P.; Meirschaert, V.; Portilla, J.; De Rouck, J.; De Volder, G.; Dewilde, L. (2009). OPTIEP-BCP: Optimalisering van de basiskennis over het energiepotentieel op het Belgisch Continentaal Plat (Contract AP/42). Federaal Wetenschapsbeleid: Brussel. XV + 177 pp., meer
 • Van Doorslaer, K.; De Rouck, J.; Gysens, S. (2009). Reduction of wave overtopping: from research to practice, in: 4th SCACR International Short Conference on applied coastal research: abstracts. pp. [1-10], meer
 • De Backer, G.; Beels, C.; Mertens, T.; Victor, L. (2008). Golfenergie: groene stroom uit de zeegolven, in: De Grote Rede 22. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 22: pp. 2-8, meer
 • Mathys, P.; Troch, P.; De Rouck, J. (2008). Cijferen op het raakvlak van zee en kust. De afdeling Weg- en Waterbouwkunde, in: Goffin, A. et al. (Ed.) UGent aan Zee. pp. 68-77, meer
 • Vanneste, D.; Stratigaki, V.; Troch, P. (2008). Design of Oostende Harbour: Numerical simulation of wave propagation: Wave conditions at Zeeheldenplein. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 36 pp., meer
 • Beels, C.; Troch, P.; De Rouck, J. (2007). Optimal energy production of interacting wave power devices, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 18-19, meer
 • Caspeele, R. (2007). Generation of irregular long and short crested waves in a numerical model for wave propagation, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 3, meer
 • Troch, P. (2003). Numeriek modelleren van interactie tussen golven en havendammen = Numerical modelling of wave interaction with coastal structures, in: Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (Ed.) Colloquium: Numerieke oppervlaktewater modellering, mogelijkheden en beperkingen, Antwerpen 23-24 oktober 2003. pp. 1-18, meer
 • Van de Walle, B.; De Rouck, J. (2001). Wave run-up and wave overtopping on a rubble mound breakwater, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 62, meer
 • Frigaard, P.; Kofoed, J.P.; Schlütter, F.; Troch, P.; Versluys, T.; Van de Walle, B.; Willems, M. (1999). MAST III - The optimisation of crest level design of sloping coastal structures through prototype monitoring and modelling (OPTICREST) MAS3-CT97-0116: Bremen Workshop Run-up (Comparison between prototype measurements and laboratory measurements). WL | Delft Hydraulics: Delft. different pagination pp., meer
 • Lemos, C.M.; Troch, P. (1999). MAST III - The optimisation of crest level design of sloping coastal structures through prototype monitoring and modelling (OPTICREST) MAS3-CT97-0116: Task 5. Optimisation and calibration of numerical models. Draft version. Instituto Hidrográfico/Universiteit Gent: [s.l.]. , meer
 • Wolf, F.C.J.; Troch, P.; De Rouck, J.; Van Damme, L. (1998). Description of field sites for the measurement of wave run-up . RIKZ: [s.l.]. 27 pp., meer

Projecten (37)  Top | Personen | Instituut | Publicaties | Dataset 
 • AMIS: AMIS : Algemeen Milieu Impact Studie Sigmaplan, meer
 • Application of modern engineering techniques for sustainable development of the port-sector in the 8th region of Chile, meer
 • Belasting door golfklappen en structurele respons van kustwaterbouwkundige constructies met overhangende vlakken, meer
 • BENCORE: Belgian Network for Coastal Reseach, meer
 • CWAMASI: Coastal WAve Modeling, Assimilation and Statistical Interpretation, meer
 • Daminstrumentatie (gebruik van meetsteiger te Zeebrugge), meer
 • Dynamisch gedrag van stranden, meer
 • Een nieuw DOEL! Optimale lay-out van een park golfenergieconvertoren, meer
 • EXWACO: Statistische en fysische aspecten van extreme golven in kustgebieden, meer
 • FlanSea: Flanders Electicity from the Sea, meer
 • Full scale dynamic load monitoring of rubble mound breakwaters, meer
 • Fundamentele studie van uitwisselingsprocessen in rivierecosystemen, meer
 • GEC's in de Noordzee, nog niet zo GEK! Optimalisatie van een golfenergieconvertor (GEC) voor de zuidelijke-Noordzeecondities, meer
 • Geohydraulisch gedrag van stortsteengolfbrekers: OPTICREST, meer
 • Golfbelasting door golfklappen op overhangende vlakken van monolitische kustwaterbouwkundige constructies, meer
 • Golfmetingen binnenhaven Oostende, meer
 • Haalbaarheid van golfenergie-exploitatie langs de Belgische en naburige kusten, meer
 • Kustwaterbouwkunde - kusthydraulica, meer
 • Marine@Ugent: UGent Marine Sciences Center of Excellence, meer
 • Meetopstelling gebaseerd op de PIV (Particle Image Velocimetry)-techniek, meer
 • Modelonderzoek op stortsteengolfbrekers, meer
 • Numerical modelling and experimental validation of wave intercation with impermeable sea dikes, meer
 • Numerieke simulatie van het hydrodynamische gedrag van drijvende off shore golfenergie-convertoren gebaseerd op golfoverslag., meer
 • Ondersteuning kwaliteitsbeheer overheidsopdrachten - modelteksten, meer
 • Ondersteuning kwaliteitsbeheer overheidsopdrachten - modelteksten, meer
 • Ondersteuning Kwaliteitsbeheer Overheidsopdrachten Standaardbestek Waterwegen, meer
 • Oostende nieuwe haventoegang: golfgootonderzoek, meer
 • OPTICREST: De optimalisatie van het ontwerp van de kruinhoogte van golfkerende constructies op basis van metingen op prototype, meer
 • OPTIEP-BCP: Optimalisering van de basiskennis over het energiepotentieel op het Belgisch continentaal plat., meer
 • Optimalisatie van erosiebescherming voor offshore windmolenparken onder invloed van gecombineerde hydrodynamische belastingen, meer
 • Predictie van golfoverslag over golfbrekers en zeedijken gebruik makend van neurale netwerken, meer
 • Predictie van overtopping bij kuststructuren door middel van het opstellen van een database, het uitvoeren van fysische modelproeven en het ontwikkelen van een neuraal netwerk als algemene predictiemethode, meer
 • Reductie van golfoverslag over kustwaterbouwkundige constructies, meer
 • SEEWEC: Sustainable Economically Efficient Wave Energy Converter, meer
 • Studie van de golfoploop en golfterugloop op een stortsteengolfbreker op basis van metingen op prototype, meer
 • Studie van spray over een stortsteengolfbreker op basis van metingen op prototype, meer
 • WECANET: A pan-European Network for Marine Renewable Energy, meer

Dataset  Top | Personen | Instituut | Publicaties | Projecten 
 • WALOWA (WAve LOad on WAlls) - Grootschalige experimenten in de Delta Flume over overslaggeïnduceerde impacten op verticale wanden, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituut | Publicaties | Projecten | Dataset