IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
Print deze pagina

Congres Watersysteemkennis 2006/2007

[ meld een fout in dit record ]

  Evenement-type: Conferentie/Workshop
  Periode: 2007-12-06 - 2007-12-07
  Locatie: Campus Drie Eiken, Universiteit Antwerpen, België
  Contact:
 Deelnemers | Publicaties | URL 

Instituten (5)  Top | Publicaties | URL 
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), meer, organiser
 • Universiteit Gent (UGent), meer, partner
 • Vrije Universiteit Brussel (VUB), meer, partner
 • KU Leuven (KULeuven), meer, partner
 • Universiteit Antwerpen (UA), meer, partner

Publicaties (6)  Top | Deelnemers | URL 
 • (2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: oppervlaktewaterkwantiteit. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 25. vzw Water: Boechout. 64 pp., meer
 • (2007). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mensen en watersystemen: duurzaam te combineren!? Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 33. vzw Water: Boechout. 67 pp., meer
 • (2007). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Modellen voor integraal waterbeheer in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 32. vzw Water: Boechout. 70 pp., meer
 • De Schutter, J.; Peeters, P.; Claeys, S.; Michielsen, S.; Millants, I.; Van Laethem, J.P. (2007). Pilootproject Lippenbroek opstellen water- en sedimentbalans [POSTER]. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group/Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 1 poster pp., meer
 • Govers, G.; De Cooman, W. (Ed.) (2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 2. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(2). vzw Water: Boechout. 61-99 pp., meer
 • Peters, J.J. (2006). Sediment en morfologisch beheer van estuaria [PRESENTATIE]. VUB: Brussel. 24 slides pp., meer

URL  Top | Deelnemers | Publicaties 

Beschrijving:
  Het congres streeft ernaar

  • de beleidsondersteunende kennis te vergroten
  • de communicatie tussen de onderzoekswereld en het beleid en het beheer te bevorderen en de onderzoeksresultaten beter te vertalen naar voor het beleid en het beheer bruikbare kennis
  • na te gaan welke vragen er vanuit het beleid bestaan die niet of onvoldoende opgepakt zijn in het onderzoek
  • kennislacunes te bepalen en na te gaan wat de mogelijkheden zijn om die om te zetten in meer gecoördineerde onderzoeksprogramma’s. De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) vormt hierbij een belangrijke leidraad zowel om aan haar doelstellingen tegemoet te komen, als in functie van de voorziene toetsing en eventuele bijstelling van de maatregelenprogramma’s in 2015.
  • de (multidisciplinaire) samenwerking binnen de wetenschappelijke wereld met betrekking tot het onderzoek van watersystemen te bevorderen.
  • de uitstraling van het Vlaams onderzoek te verhogen

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Deelnemers | Publicaties | URL