Giften, Schenkingen & Legaten | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Giften, Schenkingen & Legaten

Jouw financiële steun maakt het de mariene wetenschappers, ingenieurs en studenten mogelijk om creatieve oplossingen te bedenken voor de problemen die zich stellen, innovatieve technieken uit te werken en een duurzaam gebruik van onze wereldzeeën te ondersteunen. Een gift, een schenking of een legaat, elke vorm van steun helpt de marien wetenschappelijke kennis vooruit!

Doneer

Verschillende manieren om marien wetenschappelijk onderzoek financieel te steunen:

1. Een gift voor De Zee als Goed Doel

Giften of donaties zijn cruciaal voor de werking van De Zee als Goed Doel. Ze dragen bij tot het financieren van onze projecten en beurzen.

Het VLIZ is erkend als instelling voor wetenschappelijk onderzoek die fiscale attesten mag uitreiken. Een gift is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 EUR per jaar (belastingsvermindering van 45%). Het fiscaal attest wordt doorgestuurd in maart/april volgend op het jaar van de schenking.

U kan uw gift overmaken op het rekeningnummer IBAN BE70 0017 1687 3425 (BIC GEBABEBB) van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw (Bank: BNP Paribas Fortis. Adres: Centrumplein 8a, 8450 Bredene). Als u een gift via overschrijving doet, vul dan in het veld ‘mededeling’ uw voornaam, familienaam en het woord gift in (bijvoorbeeld: Jan Janssen gift).
Indien u een fiscaal attest wenst te ontvangen, gelieve dan zowel naam als adres te vermelden.

Voor particulieren is het plafond van een fiscaal aftrekbare gift vastgesteld op 10% van het totale netto-inkomen. Voor meer informatie: neem een kijkje op de website van FOD Financiën.

Ook bedrijven kunnen een gift doen. De fiscale regels zijn wel anders dan bij particulieren. Voor bedrijven of vennootschappen zijn giften, per fiscaal boekjaar, aftrekbaar tot maximaal 5% van hun totale belastbare winst.

2. Een schenking geeft extra impuls aan het marien onderzoek

Via een schenking kan u tijdens uw leven een deel van uw bezittingen verdelen. Ook De Zee als Goed Doel aanvaardt schenkingen. We kijken graag samen met u welke wetenschappelijke projecten of beurzen uw interesse uitdragen en hoe u met uw schenking optimaal inzet op marien onderzoek.  

De Vlaamse Regering moedigt schenken aan een goed doel aan, want jullie schenkingen zijn immens belangrijk voor de financiering van De Zee als Goed Doel. Ongeacht de waarde van de schenking, bedraagt sinds 1 juli 2021 het tarief voor schenkingen aan een goed doel 0%. Let wel, voor wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Waalse Gewest woont, gelden er andere tarieven.

Wenst u een groter financieel bedrag te schenken (schenking van roerende goederen)? Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

  • een handgift
  • een onrechtstreekse schenking per overschrijving
  • een notariële schenking

Wenst u een woonst of een grond  te schenken (schenking van onroerende goederen), dan gebeurt dit via een notariële akte.

Neem contact op met uw notaris om uw schenking te bespreken.
Meer informatie over schenkingen leest u op de website FOD Financiën.

3. Een toekomst voor de zee dankzij uw testament

U kunt (een deel van) uw vermogen bij testament nalaten aan de filantropiewerking van het VLIZ. Het is een uiterst waardevolle manier om bij te dragen tot een duurzame toekomst van de zeeën en oceaan.

Nalaten aan een goed doel is vanaf 1 juli 2021 in Vlaanderen belast aan een tarief van 0%. Daarmee wil de Vlaamse Regering nalaten aan een goed doel aanmoedigen, deze nalatenschappen zijn uitermate belangrijk voor de financiering van De Zee als Goed Doel. Ongeacht de waarde van het legaat, bedraagt het tarief voor overlijdens vanaf 1 juli 2021 voor een legaat aan een goed doel 0%. Let wel, voor wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Waalse Gewest woont, gelden er andere tarieven.

Stelde u in het verleden een testament op met een duolegaat? Dan raden wij u aan uw notaris te contacteren om een nieuwe regeling uit te werken, aangezien sinds 1 juli 2021 de regels hieromtrent gewijzigd zijn.

Neem contact op met uw notaris om de invulling van uw testament in detail te bespreken. Bekijk eventueel de websites www.testament.be en www.notaris.be waar u reeds heel wat concrete informatie kan vinden.

Uw contactpersoon bij De Zee als Goed Doel

Voor vragen over giften, schenkingen en een legaat aan de filantropiewerking van het VLIZ, De Zee as Goed Doel, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Karen Rappé ( of +32-(0)59-34 14 94). Indien u dit wenst, maken we graag een afspraak om meer uitleg te geven of om samen gespersonaliseerde mogelijkheden te bespreken.