Expertengroepen | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Expertengroepen

Expertengroepen zijn thematische werkgroepen die door de Raad van Bestuur worden opgericht voor een beperkte of langere levensduur. De samenstelling van Expertengroepen bestaat uit de meest relevante experten uit België en het buitenland.

Op uitnodiging van de Raad van Bestuur of op voorstel van de Wetenschappelijke Kerngroep kunnen Expertengroepen opgericht worden als onderdeel van de Wetenschappelijke Commissie. Deze thematische werkgroepen worden samengesteld uit de meest relevante experten uit België en het buitenland. Een Expertengroep kan een beperkte levensduur hebben of van een meer permanente aard zijn. De voorzitter van een expertenpanel moet desgewenst rechtstreeks rapporteren aan de Wetenschappelijke Kerngroep. Een medewerker van het VLIZ geeft ondersteuning als secretaris-rapporteur.

Er zijn twee vormen van Expertengroepen die door de Raad van Bestuur kunnen worden opgestart.

1. Ad-hoc Expertengroepen met beperkte levensduur

Deze Expertengroepen worden opgestart voor een beperkt aantal maanden waardoor er maximaal drie à vier simultaan lopen. Enkele voorbeelden van afgelopen en lopende Expertengroepen met beperkte levensduur zijn:

2. Expertengroepen van langere duur

Deze Expertengroepen worden opgericht door de Raad van Bestuur van het VLIZ op voorstel van de Wetenschappelijke Kerngroep. Enkele voorbeelden van lopende Expertengroepen zijn: