Expertengroep ‘Compendium voor Kust en Zee’ | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Expertengroep ‘Compendium voor Kust en Zee’

Het Compendium voor Kust en Zee is een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. De informatie komt tot stand in nauwe samenwerking met een netwerk van experten uit het beleid en uit de wetenschappelijke wereld.

De oprichting van deze Expertengroep in 2011 kaderde binnen het geïntegreerde karakter van het Compendium voor Kust en Zee. Het procesverloop van het Compendium steunt op een dynamische interactie tussen de Expertengroep, de coauteurs, de lectoren en het VLIZ-team. De Expertengroep zorgt voor de inhoudelijke aansturing, in nauw overleg en terugkoppeling met de Wetenschappelijke Kerngroep van het VLIZ. De doelstelling van deze Expertengroep is vierledig:

  • De inhoud en structuur van het Compendium voor Kust en Zee aansturen en valideren.
  • De vorderingen en het procesverloop van het Compendium voor Kust en Zee opvolgen en evalueren.
  • De (communicatie)strategie bijsturen en nieuwe kansen optimaal benutten.
  • Kwaliteitsborging van het kennisdocument en de eindproducten.

De Expertengroep Compendium voor Kust en Zee bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging van experten uit het beleid, het onderzoek en middenveldorganisaties en omvat een aantal coauteurs, het VLIZ-team en mogelijks ook leden van de Wetenschappelijke Kerngroep. Deze Expertengroep begeleidde de eerste en tweede versie van het Compendium voor Kust en Zee (2013 en 2015) en is eveneens betrokkenen bij het traject naar een derde editie (Compendium voor Kust en Zee 2018) voorzien in het najaar van 2018. De Expertengroep zal ook deelnemen aan de evaluatie van het procesverloop en de vervolgstappen om de actualisaties mee te helpen uittekenen.

 

Voor meer informatie: Hans Pirlet

De doelstellingen en missie van deze Expertengroep werden vastgelegd in de referentietermen (versie 2018).

Meer informatie over de leden van de Expertengroep.