Workshop: bathymetrische survey data (deel 2) | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Workshop: bathymetrische survey data (deel 2)

De Blauwe Cluster, het Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust (Vlaamse Hydrografie) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) organiseren op 9 en 23 juni 2022 twee workshops over het beter ontsluiten en hergebruiken van bathymetrische data. Met deelnemers uit bedrijven, de wetenschap, overheid en publieke organisaties willen we samen aan de slag gaan om aanbevelingen te formuleren rond het capteren en uitwisselen van bathymetrische gegevens waarmee zowel publieke als private partijen verder aan de slag kunnen.

De Noordzee wordt druk bemeten door de overheid, onderzoeksinstellingen en de industrie. Zo ook voor hydrografische metingen. Diverse partijen bezitten bathymetrische survey-systemen en verzamelen bathymetrische survey-gegevens op zichzelf of via externe partijen.

In twee workshops willen we gaan bekijken hoe deze bathymetrische gegevens beter te ontsluiten en mogelijks te hergebruiken. Doel is om aanbevelingen te gaan formuleren rond het capteren en uitwisselen van bathymetrische data, waarmee zowel publieke en private partijen verder aan de slag kunnen.

  • Workshop 9 juni: Ervaringen delen en noden definiëren in de verschillende fases (plannen, verzamelen en delen van data)
  • Workshop 23 juni: Aanbevelingen finaliseren

De twee sessies gaan door donderdag 9 juni en donderdag 23 juni (telkens van 14:00-17:00) in het VAC Gent (Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent).

De workshop is gericht op bedrijven, wetenschappers, overheden en publieke organisaties.

Deelname is gratis voor leden en partners van De Blauwe Cluster. Niet-leden betalen een bijdrage in de kosten van 150 euro. Registreren kan nog tot en met 5 juni via deze link.