Wetenschappelijke Klankbordgroep VLIZ | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Wetenschappelijke Klankbordgroep VLIZ

Op vrijdag 10 december 2021 vergadert de Klankbordgroep van de Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ via een online meeting in ZOOM (14:00-16:00). Mariene experten uit wetenschappelijke instellingen, beleid en industrie worden vriendelijk uitgenodigd om deze open vergadering bij te wonen. Dit is hét moment om geïnformeerd te worden over onder andere het VLIZ-convenant 2022-2026 en de VLIZ-onderzoeksagenda 2022.

Programma

14:00-14:05    Verwelkoming
Colin Janssen, voorzitter Wetenschappelijke Commissie

14:05-14:10    Verslag vorige vergadering Wetenschappelijke Klankbordgroep (03-12-2020)
Jan Mees, algemeen directeur VLIZ

14:10-14:15    Goedkeuring agenda
Jan Mees, algemeen directeur VLIZ

14:15-14:30    Convenant VLIZ 2022-2026
Jan Mees, algemeen directeur VLIZ

14:30-14:45    VLIZ-onderzoeksagenda 2022
Michiel Vandegehuchte, onderzoeksdirecteur VLIZ

14:45-15:00   VLIZ ondertekent de DORA declaratie
Heike Lust, afdelingshoofd VLIZ-bibliotheek

15:00-15:15   Open Science
Bart Dumolyn, Vlaamse Overheid Departement EWI (tbc)

15:15-15:30   Horizon Europe partnerships & mission “restore our ocean and waters by 2030”
Gert Verreet, Vlaamse Overheid Departement EWI

15:30-16:00   Rondvraag en afsluiting van de vergadering
Jan Mees, algemeen directeur VLIZ

 

De bijlagen voor de vergadering zullen vanaf 6 december beschikbaar zijn via de VLIZ-website > Klankbordgroep-vergaderingen.

Gelieve voor 1 december uw aanwezigheid te bevestigen. Inschrijven voor deze ZOOM-vergadering kan via het registratieformulier.