European Marine Biological Resource Centre | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

European Marine Biological Resource Centre

EMBRC is een overkoepelende onderzoeksinfrastructuur die toegang verleent tot mariene organismen en is opgebouwd uit state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten en opleidingen aan mariene onderzoeksstations verspreid over Europa.

EMBRC zal eindgebruikers van kleine en middelgrote ondernemingen, de academische wereld en de industrie toegang verlenen tot mariene soorten en de daaruit afgeleide producten en geassocieerde metadata. Daartoe behoren mariene modelsoorten, biobanken, omics-platformen, structurele faciliteiten en beeldvorming (microscopie, cytometrie, etc.). State-of-the-art onderzoeksfaciliteiten en opleidingen worden ook onder deze overkoepelende onderzoeksinfrastructuur opgenomen.  
EMBRC volgt de lijn van de huidige nationale en internationale strategische prioriteiten zoals duurzaam beheer van mariene bronnen, menselijke gezondheid, biodiversiteit, voedselveiligheid en klimaatverandering.
De thema’s waarbinnen EMBRC werkt zijn: biodiversiteit en ecosysteemfunctioneren, evolutionaire ontwikkelingsbiologie, biogeochemie en klimaatverandering, mariene producten en bronnen, biomedische wetenschappen.

Via de onderzoeksinfrastructuur aanwezig in het Marien Station Oostende zal het VLIZ, samen met de cultuurcollecties en andere faciliteiten van de mariene onderzoeksgroepen van de Universiteit Gent, opgenomen worden in EMBRC. 

EMBRC is onderdeel van het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI).

Website: www.embrc.eu