Dataportaal | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Dataportaal

Het dataportaal is een online portaalsysteem waarbij metadata, meetgegevens en dataproducten naast elkaar kunnen bevraagd en getoond worden. Het portaal richt zich op het vlot en laagdrempelig toegankelijk maken, visualiseren en adverteren van fysische, chemische en biologische meetgegevens. Het portaal heeft een centrale databank, maar evolueert steeds verder naar een geautomatiseerd systeem via webservices. De GIS-component zorgt voor een goede visualisatie van de data.

ScheldeMonitor portaal                     Emodnet Biologisch Portaal

 

Contact