Data driven science | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Data driven science

VLIZ initieert en voert datagedreven onderzoek uit, dat mogelijk buiten de scope van de zes grote VLIZ-onderzoeksthema’s valt, maar aansluit bij de bredere VLIZ-onderzoeksstrategie. Met het datagedreven onderzoek valoriseren we de groeiende aantallen marine gegevens aan de hand van state of the art en innovatieve data-analyse methoden en data mining. Openliggende onderzoeksvragen worden geëxploreerd en beantwoord ten behoeve van het beter begrijpen van de werking van het mariene milieu, het nemen van beleidsbeslissingen, het ondersteunen van de blauwe economie, en het informeren en opleiden van burgers. Het VLIZ kan het datagedreven onderzoek zelf initiëren, leiden en uitvoeren (in samenwerking met andere onderzoeks­groepen waar mogelijk). Er is nauw overleg met alle VLIZ onderzoeksunits, maar in het bijzonder ook met het VLIZ Data Centre en het VLIZ Marine Observation Center.

Medewerkers aan dit topic