Carrousel met zes Niskin flessen | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Carrousel met zes Niskin flessen

Een carrousel met zes Niskin flessen wordt gebruikt om waterstalen te nemen. Het gebruik van dit toestel heeft als voordeel dat waterstalen kunnen genomen worden op verschillende diepten door de individuele ontgrendelingsmechansimen van de flessen aan te slaan. Vaak wordt er samen met de Niskin flessen, ook een CTD instrument gemonteerd op de carrousel. De waterstalen kunnen gebruikt worden om plankton te bestuderen of om de fysische parameters van het zeewater, of aanwezigheid van contaminatie te onderzoeken.

Hoe werkt een Niskin fles?

De twee doppen aan de uiteindes van de Niskin fles worden opengehouden door plastieken koorden vastgebonden aan een ontgrendelingsmechanisme. Tegelijkertijd zijn de twee doppen ook binnenin de fles verbonden door middel een elastiek. De open fles(sen) laat men, vastgemaakt aan een kabel van het onderzoeksschip, zakken in de zee tot de gewenste diepte. Een klein gewicht-dat kan bewegen rond dit koord-wordt losgelaten zodat dit het ontgrendelingsmechanisme aanslaat. Het gevolg is dat de twee doppen naar het einde van de fles worden getrokken en hierbij dus het water dat in de fles zat op die diepte, vasthouden. Wanneer de Niskin flessen gegroepeerd staan in een rosette kunnen er op de carrousel verschillende gewichten de individuele ontgrendelingsmechanismen aanslaan. Op deze manier kunnen waterstalen verzameld worden van verschillende waterdieptes.


Niskin fles met aanduiding van onderdelen. ©VLIZ

  Werking van gewicht in combinatie met het ontgrendelinsmechanisme

  Waterstaalname met behulp van Niskin flessen

  Foto's

Waarom een carrousel met Niskin flessen gebruiken?

  • Om waterstalen te nemen op verschillende dieptes in de waterkolom
  • Waterstalen worden gebruikt voor onderzoek van plankton
  • De fysische parameters van het zeewater of de aanwezigheid van contaminatie kunnen onderzocht worden.

Enkele studies:

  • Monitoren van de waterkwaliteit langs de Belgische continentale shelf van het Belgisch deel van de Noordzee en het Schelde estuarium:

Monitoring uitgevoerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen:
 

  • Monitoren van het zeewater op het Belgisch deel van de Noordzee:

Deze monitoring kadert binnen het LifeWatch project.

Technische details

Op de carrousel die het VLIZ ter beschikking stelt, kunnen er zes Niskin flessen van 4 l gemonteerd worden.

De carrousel met Niskin flessen uitlenen?

Gelieve het VLIZ te contacteren voor meer informatie over onze uitleendienst.

Gebruik en voorwaarden

Opgelet! Indien u als wetenschapper gebruik maakt van de carrousel die door het VLIZ ter beschikking gesteld wordt, gelieve daar dan als volgt aan te refereren in uw publicaties: 'Dit werk werd ondersteund door data & infrastructuur beschikbaar gesteld door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)'.