Brilliant Marine Research Idea | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Brilliant Marine Research Idea

De Zee als Goed Doel, reikt jaarlijks Brilliant Marine Research Idea beurzen uit t.w.v. 5.000 EUR met als doel promovendi en jonge postdocs te inspireren en te ondersteunen om een briljant idee uit te voeren in het kader van hun marien onderzoek. VLIZ biedt bedrijven uit de blauwe economie de kans om deze BMRI-beurs te sponsoren.

Wat is een Brilliant Marine Research Idea beurs?

De goede doelenwerking van het VLIZ, De Zee als Goed Doel, lanceert jaarlijks een oproep voor Brilliant Marine Research Ideas. Met de BMRI-beurs, ter waarde van 5.000 EUR, hopen we jonge, origineel denkende, mariene wetenschappers te inspireren en te helpen om een briljant onderzoeksidee te exploreren en uit te werken. We streven ernaar om een marien onderzoeksidee te financieren dat kan bijdragen aan het oplossen van een op hypothese gebaseerde mariene onderzoeksvraag. Onderwerpen die (onder andere) in aanmerking komen zijn de VLIZ-filantropiethema's met inbegrip van verontreiniging, de oceaan en de menselijke gezondheid, mariene biodiversiteit, klimaatverandering, oceaangerelateerde rampen en mariene exploraties. De BMRI’s zijn uniek in Vlaanderen en onderscheiden zich van andere financieringsbeurzen door de focus op het out-of-the-box thinking, het uitwerken van een extra onderzoekstopic maar steeds gekaderd binnen het huidige persoonlijke mariene onderzoeksveld van de wetenschapper. De beurs helpt bij lab- en/of veldwerk, data-acquisitie en -analyse, bezoeken aan andere instituten voor het gebruik van gespecialiseerde faciliteiten, aankoop van nodige apparatuur of software, etc. Het fonds kan niet gebruikt worden als vergoeding voor het gebruik van bestaande infrastructuur binnen de eigen onderzoeksgroep, voor personeelskosten, voor het betalen van reiskosten die meer dan 50% van de beurs omvatten of om conferenties bij te wonen.

Wie komt in aanmerking voor een BMRI-beurs?

 • Promovendi geaffilieerd aan een Vlaamse universiteit of Vlaamse hogeschool met, op het moment van de aanvraag, minder dan 6 jaar onderzoekservaring op predoc niveau (dat wil zeggen sinds het starten van hun promotieonderzoek).
 • Junior postdocs geaffilieerd aan een Vlaamse universiteit of Vlaamse hogeschool met, op het moment van de aanvraag, minder dan 3 jaar onderzoekservaring op postdoc niveau (dit wil zeggen na het behalen van de doctoraatstitel).
 • Promovendi uit het Zuiden* met op het moment van de aanvraag, minder dan 6 jaar onderzoekservaring op predoc niveau (dat wil zeggen sinds het starten van hun promotieonderzoek), met een duidelijk aantoonbare connectie met een onderzoeker van een Vlaamse Mariene Onderzoeksgroep, met als extra voorwaarde dat de promovendus of een diploma behaalde van een internationale mariene gerelateerde masteropleiding in Vlaanderen** of dat de promovendus onderzoek uitvoert via een sandwich-doctoraats-beurs.
  * Zuiden: landen die aan een zee of de oceaan grenzen in Afrika, Azië, Oceanië, Zuid- of Midden-Amerika (zie: landenlijst) 
  ** Lijst internationale masteropleidingen met een mariene component

Modaliteiten BMRI call 2021 (afgesloten, nieuwe call volgt eind 2021)

Voor de call 2021 stelden we volgende posities open:

 • drie BMRI-beurzen voor predocs op Vlaams niveau
 • een BMRI-beurs voor een junior postdoc op Vlaams niveau
 • een BMRI-beurs voor een predoc uit het Zuiden

Call for proposals & aanvraagformulier BMRI 2021

Appliceren voor één van de BMRI-beurzen kon door onderstaande te versturen naar filantropie@vliz.be:

 • Aanvraagformulier (vast formaat, download het formulier hier)
 • CV (vrij formaat)
 • Toestemmingsformulier van de student zijn/haar supervisor geaffilieerd aan een Vlaamse universiteit of Vlaamse hogeschool (vrij formaat)
 • aanvullend voor promovendi uit het Zuiden: aanbevelingsbrief van de onderzoeker aan de Vlaamse Mariene Onderzoeksgroep waarmee een duidelijk aantoonbare connectie bestaat

De deadline voor het indienen van de aanvraag lag op vrijdag 29 januari 2021.

Sponsor een BMRI-beurs

Omdat marien onderzoek bij uitstek een veld is waar innovatie uit wetenschap en industrie elkaar versterken, geven we bedrijven uit de Blauwe Economie de kans om een BMRI-beurs te sponsoren. Zo moedigt een bedrijf doctorandi en jonge postdocs in Vlaanderen, maar ook in het Zuiden, aan om ten volle in te zetten op origineel onderzoek; en onderschrijft het bedrijf het belang van innovatie.
Een sponsorend bedrijf geeft aan welk onderzoeksgebied het wenst te steunen en krijgt tevens de kans om mee te jureren. De Zee als Goed Doel neemt de volledige organisatie en administratieve afhandeling op zich en zorgt, in overleg, voor de nodige visibiliteit voor het sponsorend bedrijf. Het sponsorbedrag van een BMRI-beurs bedraagt 6.000 EUR excl. btw. Jaarlijks sluiten we de sponsorcontracten af voor 15 oktober. Contacteer ons gerust voor verdere toelichtingen.
Gedetailleerde informatie over het sponsoren van een BMRI-beurs leest u hier.

In 2021 sponsorden DEME nv en Antea Group beiden de BMRI-beurzen. 

 
 

Laureaten ‘Brilliant Marine Research Idea’ beurzen 2021

voor de predoc VLIZ BMRI-beurzen:

 • Soria Delva - Beyond genetics: exploring the contribution of epigenetics to thermal adaptation in brown seaweeds
  UGent - Phycology lab
   
 • Alexander Hooyberg - The Nexus10 MKII for holistic insights in the physiological drivers behind mental health restoration from virtual coastal landscapes
  UGent Vakgroep Volksgezondheid & eerstelijnszorg - VLIZ
   
 • Valérie Mattelin - Integration of taxonomic and phenotypic fingerprints of marine plastic degrading communities
  UGent - CMET

voor de junior postdoc BMRI-beurs:

 • Glenn Strypsteen - Building with nature: Aeolian sediment input to engineered dunes
  KU Leuven - Bruges Campus
  Deze BMRI-beurs ontving co-sponsoring van DEME en Antea Group.

Laureaten ‘Brilliant Marine Research Idea’ beurzen 2020

 • Sarah Maes - Microbiome and diet turnover as a predictor of rapid environmental change in the Arctic Ocean
  KU Leuven - Laboratory of Biodiversity and Evolutionary Genomics
   
 • Luna van der Loos - Algal microbial interactions: beyond bacteria, let’s go viral
  UGent - Research Group Phycology
   
 • Bert Teunkens - Tracking marked plastic items on their journey through the Scheldt estuary, using the Permanent Belgian Acoustic Receiver Network (PBARN)
  UAntwerpen - ECOBE  Ecosystem Management Research Group
  Deze BMRI-beurs werd gesponsord door DEME.
   

Laureaten ‘Brilliant Marine Research Idea’ beurzen 2019

 

Laureaten ‘Brilliant Marine Research Idea’ beurzen 2018

 

Laureaten ‘Brilliant Marine Research Idea’ beurzen 2017

Lees het artikel 'Toponderzoek gesteund' uit De Grote Rede nr. 47  en het artikel 'Onderzoekers met pit' uit De Grote Rede nr. 51 waarbij je een korte omschrijving krijgt van onderzoekstopics die reeds steunden op een BMRI-beurs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met .