Brilliant Marine Research Idea | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Brilliant Marine Research Idea

De Zee als Goed Doel, reikt jaarlijks Brilliant Marine Research Idea beurzen uit t.w.v. 5.000 EUR met als doel promovendi en jonge postdocs te inspireren en te ondersteunen om een briljant idee uit te voeren in het kader van hun marien onderzoek. VLIZ biedt bedrijven uit de blauwe economie de kans om deze BMRI-beurs te sponsoren.

Wat is een Brilliant Marine Research Idea beurs?

De goede doelenwerking van het VLIZ, De Zee als Goed Doel, lanceert jaarlijks een oproep voor Brilliant Marine Research Ideas. Met de BMRI-beurs, ter waarde van 5.000 EUR, hopen we jonge, origineel denkende, mariene wetenschappers te inspireren en te helpen om een briljant onderzoeksidee te exploreren en uit te werken. We streven ernaar om een marien onderzoeksidee te financieren dat kan bijdragen aan het oplossen van een op hypothese gebaseerde mariene onderzoeksvraag. Onderwerpen die o.a. in aanmerking komen zijn de VLIZ-filantropiethema's met inbegrip van verontreiniging, de oceaan en de menselijke gezondheid, mariene biodiversiteit, klimaatverandering, oceaangerelateerde rampen en mariene exploraties. De BMRI’s zijn uniek in Vlaanderen en onderscheiden zich van andere financieringsbeurzen door de focus op het out-of-the-box thinking, het uitwerken van een extra onderzoekstopic maar steeds gekaderd binnen het huidige persoonlijke mariene onderzoeksveld van de wetenschapper. De beurs helpt bij lab- en/of veldwerk, data-acquisitie en -analyse, bezoeken aan andere instituten voor het gebruik van gespecialiseerde faciliteiten, aankoop van nodige apparatuur of software, etc. Het fonds kan niet gebruikt worden als vergoeding voor het gebruik van bestaande infrastructuur binnen de eigen onderzoeksgroep, voor personeelskosten, voor het betalen van reiskosten die meer dan 50% van de beurs omvatten of om conferenties bij te wonen.

Wie komt in aanmerking voor een BMRI-beurs?

 • Promovendi geaffilieerd aan een Vlaamse universiteit of Vlaamse hogeschool met, op het moment van de aanvraag, minder dan 6 jaar onderzoekservaring op predoc niveau (dat wil zeggen sinds het starten van hun promotieonderzoek).
 • Junior postdocs geaffilieerd aan een Vlaamse universiteit of Vlaamse hogeschool met, op het moment van de aanvraag, minder dan 3 jaar onderzoekservaring op postdoc niveau (dit wil zeggen na het behalen van de doctoraatstitel).
 • Promovendi uit het Zuiden* met op het moment van de aanvraag, minder dan 6 jaar onderzoekservaring op predoc niveau (dat wil zeggen sinds het starten van hun promotieonderzoek), met een duidelijk aantoonbare connectie met een onderzoeker van een Vlaamse Mariene Onderzoeksgroep, met als extra voorwaarde dat de promovendus of een diploma behaalde van een internationale mariene gerelateerde masteropleiding in Vlaanderen** of dat de promovendus onderzoek uitvoert via een sandwich-doctoraats-beurs.
  * Zuiden: landen die aan een zee of de oceaan grenzen in Afrika, Azië, Oceanië, Zuid- of Midden-Amerika (zie: landenlijst) ** Lijst internationale masteropleidingen met een mariene component

Modaliteiten BMRI call 2023 afgesloten, volgende call opent in najaar 2023

Voor de call 2023 stelden we volgende posities open:

 • vier BMRI-beurzen voor predocs op Vlaams niveau
 • een BMRI-beurs voor een junior postdoc op Vlaams niveau
 • een BMRI-beurs voor een predoc uit het Zuiden

Call for proposals & aanvraagformulier BMRI 2023

Appliceren voor één van de BMRI-beurzen kon door onderstaande te versturen naar filantropie@vliz.be:

 • Aanvraagformulier (vast formaat, download het formulier hier)
 • CV (vrij formaat)
 • Toestemmingsformulier van de student zijn/haar supervisor geaffilieerd aan een Vlaamse universiteit of Vlaamse hogeschool (vrij formaat)
 • aanvullend voor promovendi uit het Zuiden: aanbevelingsbrief van de onderzoeker aan de Vlaamse Mariene Onderzoeksgroep waarmee een duidelijk aantoonbare connectie bestaat + een kopie van het internationale mariene masterdiploma of een bewijs van het uitvoeren van een sandwich-doctoraats-beurs.

Deadline: indienen kon t.e.m. 27 januari 2023.


Sponsor een BMRI-beurs

Omdat marien onderzoek bij uitstek een veld is waar innovatie uit wetenschap en industrie elkaar versterken, geven we bedrijven uit de Blauwe Economie de kans om een BMRI-beurs te sponsoren. Zo moedigt een bedrijf doctorandi en jonge postdocs in Vlaanderen, maar ook in het Zuiden, aan om ten volle in te zetten op origineel onderzoek; en onderschrijft het bedrijf het belang van innovatie.
Een sponsorend bedrijf geeft aan welk onderzoeksgebied het wenst te steunen en krijgt tevens de kans om mee te jureren. De Zee als Goed Doel neemt de volledige organisatie en administratieve afhandeling op zich en zorgt, in overleg, voor de nodige visibiliteit voor het sponsorend bedrijf. Het sponsorbedrag van een BMRI-beurs bedraagt 6.000 EUR excl. btw. Jaarlijks sluiten we de sponsorcontracten af voor 15 oktober. Contacteer ons gerust voor verdere toelichtingen.
Gedetailleerde informatie over het sponsoren van een BMRI-beurs leest u hier.

In 2023 ontvangen de BMRI-beurzen extra financiële steun van een private donor en sponsort DEME.
In 2022 sponsorden DEME, Antea Group en Otary de BMRI-beurzen. 
In 2021 sponsorden DEME en Antea Group beiden de BMRI-beurzen. 
In 2020 sponsorde DEME een BMRI-beurs.

 

Meer over eerder uitgereikte ‘Brilliant Marine Research Idea’ beurzen

Ontdek wie de winnende promovendi en jonge postdocs waren die eerder via een BMRI-beurs de kans kregen een ​​briljant idee uit te werken in het kader van hun onderzoek.

BMRI-laureaten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met karen.rappe@vliz.be.