Artificiële riffen | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Artificiële riffen

Twee kunstmatige riffen, geïnstalleerd ter hoogte van de windmolenparken op zee, worden gemonitord in het kader van het project Noordzee-observatorium. Een meetnetwerk om het biodiversiteitsversterkende effect van deze artificiële substraten te evalueren is er tevens opgezet.

Bij de bouw van offshore windparken, maar ook daarbuiten, is het noodzakelijk het natuurlijke leefmilieu in stand te houden en indien mogelijk te versterken, bv. met de inzet van artificiële riffen en zeehondenrustplaatsen. Twee kunstmatige riffen, elk bestaand uit een set van 33 rifbollen, werden in augustus 2013 geïnstalleerd in respectievelijk het C-Power en het Belwind offshore windpark. De impact van deze artificiële riffen wordt gemonitord met behulp van een uitgebreid meetnetwerk. De installatie van de zeehondenrustplaatsen volgt in een later stadium. Om het bredere publiek actief te betrekken bij de evolutie van de kunstmatige riffen wordt een semiautomatisch zee-observatorium uitgebouwd dat online te consulteren zal zijn.

Ter hoogte van het kunstmatig rif in het C-Power windpark is een meetboei geplaatst waarop volgende apparatuur bevestigd is:

  • een CTD voor de continue meting van temperatuur en zoutgehalte aangevuld met sensoren voor het meten van de troebelheid, de stroming (ADCP) de hoeveelheid opgeloste zuurstof en de productiviteit van het zeewater evenals een CO2 sensor en een pH sensor ;
  • een, op akoestische telemetrie gebaseerd, zender-ontvanger systeem (VEMCO receiver) om het gedrag en de verplaatsingspatronen van vissen rond de artificiële riffen op te volgen;
  • bruinvisdetectoren (C-pod)om de aanwezigheid van bruinvissen en andere dolfijnen te registreren en op te volgen in de tijd;
  • een onderwatercamera om het gebruik van de artificiële rifbollen door vissen, zeezoogdieren, kreeften en krabben in beeld te brengen zal tevens beschikbaar zijn.

Half maart en begin september 2014 brachten wetenschappelijke duikers een bezoek aan het kunstmatig rif op de Thorntonbank (C-Power windpark). Nauwelijks een jaar na plaatsing bleek het rif reeds mooi gekoloniseerd door diverse krabben, anemonen, zeesterren en vissen (steenbolk en kabeljauw). Zelfs Noordzeekreeften hebben het rif al ontdekt. Bekijk de beelden in de fotogalerij.

Het Noordzee-observatorium zal ten volle operationeel zijn eind 2014. Het kadert in het ‘Actieplan Zeehond’, gelanceerd door Minister van de Noordzee, Johan Vande Lanotte. Het wordt gefinancierd door de Nationale Loterij, binnen de oproep ‘Duurzame ontwikkeling’. Het VLIZ verzorgt de wetenschappelijke opvolging van de artificiële riffen, in samenwerking met OD Natuurlijk Milieu (KBIN), de Universiteit Gent en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, met de ondersteuning van C-Power en Belwind.

Voor meer informatie contacteer, Jan Seys.

Gerelateerd persbericht: Kunstmatige Noordzeeriffen veelbelovend voor biodiversiteit