Algemene Directie & Centraal Ondersteunende Diensten | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Algemene Directie & Centraal Ondersteunende Diensten

De Algemene Directie en de afdeling Centraal Ondersteunende Diensten overzien de dagelijkse werking van het VLIZ en vormen de communicatielink met alle overige partners van de InnovOcean site in Oostende.

Algemene Directie

Het Algemene Directieteam van het VLIZ voert het beleid uit dat door het Bestuursorgaan wordt uitgestippeld binnen het kader van het convenant tussen het Vlaams Gewest en het VLIZ en legt verantwoording af aan het Bestuursorgaan. De Algemene Directie draagt zorg voor het algemeen management van het VLIZ.

Centraal Ondersteunende diensten

De afdeling Centraal Ondersteunende Diensten staat in voor:

 • Een goede interne werking verzorgen incl. het financieel- en personeelsbeheer, ledenadministratie en -werking, investeringen, huisvesting, werking van het secretariaat, etc.
 • Het organiseren en begeleiden van de werking van diverse beheers- en adviesorganen van het VLIZ: Algemene Vergadering, Bestuursorgaan en Wetenschappelijke Commissie.
 • Het opvolgen van alle verplichtingen van het convenant tussen het Vlaams Gewest en het VLIZ.
 • Projectmanagement voor alle projecten die gepaard gaan met externe financiering.
 • Het verzorgen van bezoeken, rondleidingen en presentaties ter ondersteuning van de vorming van jonge wetenschappers en ter bekendmaking van het VLIZ bij een gevarieerd publiek.
 • Het organiseren van wetenschappelijke prijzen.
 • Het fungeren als coördinatieplatform: noden en opportuniteiten actief detecteren, een toegankelijk en zichtbaar aanspreekpunt opzetten en als facilitator optreden.
 • Netwerking op Vlaams, nationaal en internationaal niveau, en dit binnen en tussen alle doelgroepen van het VLIZ.
 • De bestaande nationale en internationale netwerken onderhouden en versterken.
 • Het voorbereiden, afsluiten, ondersteunen en opvolgen van nationale en internationale samenwerkingsakkoorden met onderzoekers en administraties.
 • De internationale visibiliteit vergroten van de Vlaamse zeewetenschappen.
 • Het fungeren als internationaal aanspreekpunt voor alle marien wetenschappelijke aangelegenheden, data en informatie in Vlaanderen.
 • Participatie in internationale activiteiten stimuleren, o.a. specifieke aandacht voor netwerking met onderzoeksinstellingen in de buurlanden, ondersteunen van EU-activiteiten (in projecten, in netwerken), bijdragen tot capacity building in de derde wereld.
 • Het ondersteunen van het UNESCO/IOC Project Office for IODE te Oostende.
 • Het ondersteunen van het secretariaat van de European Marine Board (EMB) te Oostende en de vertegenwoordiging van FWO-Vlaanderen in de EMB.
 • Het ondersteunen van het secretariaat van de Joint Programming Initiative ‘Healthy and Productive Seas and Oceans’ (JPI Oceans) te Brussel.
 • Het ondersteunen van het secretariaat van het Europees Mariene Observatie- en Datanetwerk (EMODnet) te Oostende.
 • Prospectie voor verdere uitbouw en versterking van de InnovOcean site.

Afdelingshoofd: An Vanhoorne

Medewerkers