afdeling Wetenschapscommunicatie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

afdeling Wetenschapscommunicatie

Mensen met een fascinatie voor de zee van elkaar laten leren, is waar de afdeling Wetenschapscommunicatie voor staat. Deze doelstelling wordt nagestreefd door kwaliteitsvolle zeegebonden informatie te delen met zeer verscheiden doelgroepen (jong en oud, professioneel en breed publiek, lokaal en internationaal, onderwijs en onderzoek) en in diverse formats.

De afdeling Wetenschapscommunicatie waakt vanuit een communicatieplan (2012-2015) over de toepassing van een consistente en impactvolle VLIZ-communicatiestrategie. Daarnaast streeft de afdeling Wetenschapscommunicatie zichtbaarheid na voor degelijk zee- en kustonderzoek in Vlaanderen en daarbuiten. Dat doet ze via het VLIZ-infoloket, de aanmaak van publicaties, de (co-)organisatie van evenementen, de ontwikkeling van educatieve tools en multimedia, en contacten met de pers.

Aanbod:

 • De uitgave van het zesmaandelijkse tijdschrift De Grote Rede, hét gratis informatieblad over zee en kust, voor zowat alle lagen van de bevolking (oplage 10 000 ex.).
 • Het coördineren van en dagelijks informeren via de VLIZ-website en de digitale nieuwsbrief Testerep magazine.
 • Jaarlijkse publicatie van de Zeekrant, t.b.v. een breed publiek (oplage 75 000 ex.) en van het VLIZ-jaarboek.
 • Ad-hoc ontwikkeling van, of medewerking aan, diverse boeken, rapporten, etc.
 • De (co-)organisatie – i.s.m. afdeling Coördinatie – van tientallen evenementen (symposia, meetings, workshops, studiedagen, persmomenten, etc.) per jaar, waaronder de ‘VLIZ Marine Science Day en een actie in het kader van Wereldoceanendag.
 • Het deelnemen aan publieke evenementen met een VLIZ-stand (Dag van de Wetenschap, Oostende voor Anker, etc.).
 • Het beantwoorden van informatieve zeevragen en verzorgen van inhoudelijke presentaties voor een breed publiek (Infoloket).
 • De specifieke communicatie rond de werking van de RV Simon Stevin, Marine Robotics Centre en het Marien Station Oostende, alsook rond de activiteiten en resultaten van de afdeling Onderzoek van het VLIZ.
 • Het gericht informeren en ondersteunen van het onderwijs en de gidsenwerking d.m.v. de organisatie van studiedagen en workshops, de aanmaak van lesmateriaal, de ontwikkeling van vernieuwende leerplatformen (PlaneetZee).
 • Het nationaal en internationaal meebouwen aan betere en creatieve zeecommunicatie en –educatie (o.a. Ocean Literacy, nieuwe media, creatieve projecten VLIZ, etc.).
 • Het verzorgen van de perscontacten incl. het woordvoerderschap.
 • Het bewaken van de huisstijl en van een consistente VLIZ-branding.

Stafmedewerkers:

Afdelingshoofd, persverantwoordelijke en woordvoerder: Jan Seys

Medewerkers