Afdeling IT | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Afdeling IT

De afdeling IT ontwikkelt, onderhoudt en optimaliseert mariene datasystemen door gebruik te maken van recente technologieën en standaarden. De afdeling is ook verantwoordelijk voor de IT Operations Management van de verschillende systemen. Tenslotte voorziet de afdeling ook in IT end-user support voor VLIZ en andere partners op de InnovOcean site.

Aanbod:

  • Ontwikkelen van datasystemen ter ondersteuning van het zeewetenschappelijk onderzoek.  Dit omvat het onderhoud, optimalisatie en gebruikerssupport van deze systemen. Het gebruik van moderne technologieën en standaarden wordt hierbij steeds aangemoedigd. Voorbeelden: Integrated Marine Information System (IMIS), taxonomisch register Aphia, MarineRegions, Marien Data Archief (MDA) … - zie overzicht
  • IT Operations Management: opvolgen en monitoren van een groot aantal systemen (applicaties, databanken, servers, netwerk …) die operationeel en performant moeten blijven. Voorbeelden: Sea Level Station Monitoring Facility van IOC/UNESCO, GeoServer, real-time data synchronisation systems (vb. MIDAS) …
  • Aanbieden van ondersteuning bij het oplossen van IT-gerelateerde hard- en software problemen voor medewerkers van het VLIZ en partners op de InnovOcean site.
  • Participatie in (inter)nationale netwerken en projecten om mee te werken aan of op de hoogte te blijven van nieuwe technologieën en standaarden. Voorbeelden: Stuurgroep World Register of Marine Species (WoRMS), Informatiesystemen-werkgroep Catalogue of Life (CoL), Biodiversity Information Standards (TDWG), Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) …

Stafmedewerkers:

Afdelingshoofd en contact: Bart Vanhoorne

Medewerkers