Aanvragen scheepstijd | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Aanvragen scheepstijd

De RV Simon Stevin is inzetbaar in het Belgisch deel van de Noordzee, in het Westerschelde-estuarium en met uitbreiding in de Zuidelijke Bocht van de Noordzee en het oostelijk deel van het Kanaal. Het onderzoeksschip vaart elke werkdag  tussen 08.00 en 18.00 uur. Om de 14 dagen  vaart het schip een continutocht van dinsdag t.e.m. donderdag. Campagnes van langere duur zijn, mits onderling overleg, mogelijk.

De invulling van het vaarschema gebeurt halfjaarlijks zodat er nauwgezet kan ingespeeld worden op de noden van wetenschappers. In juni en december stuurt het VLIZ een oproep naar alle wetenschappers om hun wensen aan scheepstijd kenbaar te maken. Het VLIZ maakt dan een halfjaarlijks programma op voor de periodes juli-december en januari-juni. Jaarlijks sturen VLIZ en KBIN/OD Natuur in samenspraak een oproep uit voor scheepstijd als jaarplanning van de RV Simon Stevin en de RV Belgica. Het VLIZ hanteert voorrangsregels in het toekennen van scheepstijd.

Voor aanvragen scheepstijd: vul het formulier in.

Het vaarschema kan je hier terugvinden. Openstaande dagen kunnen nadien nog worden ingevuld.

De planning voor toegekende scheepstijd wordt tenminste een week op voorhand overgemaakt via mail aan André Cattrijsse. Op de planning moet worden vermeld:

  • de te bemonsteren stations (coördinaten)
  • gedetailleerd tijdschema van de uit te voeren werken en vaartijden*
  • het aantal in te schepen personen en hun namen. Voor een gewone dagtocht kunnen slechts 12 personen meevaren. Tochten met een maximum van 20 passagiers (studenten/scholieren & begeleiders) kunnen bij uitzondering worden gepland. Op de meerdaagse tochten kunnen maximum 10 wetenschappers inschepen.

* De coördinator en de schipper behouden zich het recht om, in samenspraak met de wetenschapper, wijzigingen voor te stellen die een efficiënter gebruik van de scheepstijd mogelijk maken.

Good conduct charter RV Simon Stevin

De basisregels rond het gebruik van scheepstijd, veiligheid en ethische waarden met betrekking tot marien onderzoek worden weergegeven in het Good Conduct Charter RV Simon Stevin (goedgekeurd door kerngroep VLIZ Wetenschappelijke Commissie op 07.10.2016). Meevarenden, die aan boord zijn in het kader van wetenschappelijk onderzoek of educatieve demonstratietochten, worden geacht zich verantwoord te gedragen conform dit Charter.

Indien wordt gewerkt in buitenlandse wateren

Reizen naar buitenlandse wateren (inclusief de Westerschelde)  vergen diplomatieke toestemming (DIPCLEAR). Deze moet ruime tijd vooraf worden aangevraagd via het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor Nederlandse kustwateren bedraagt deze procedure minstens drie maanden, voor Franse kustwateren vier maanden, voor Britse wateren tot zes maanden. Daarom voorziet het VLIZ ook in een tentatief jaarprogramma dat de onderzoekers en het VLIZ in staat stelt om dergelijke campagnes voor te bereiden.