Underway data acquisition systeem aan boord van de RV Simon Stevin | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Underway data acquisition systeem aan boord van de RV Simon Stevin

In het droog labo, aan boord van het onderzoeksschip Simon Stevin is  een underway data acquisition systeem geïnstalleerd. Het opgepompte zeewater, stroomt door een systeem van sensoren dat verschillende karakteristieken van het zeewater meet zoals temperatuur, saliniteit, turbiditeit, zuurstof, nutriënten, oppervlakte pCO2 en fluorescentie. De respectievelijke sensoren zijn: een thermosalinograaf, zuurstofsensor, optische nitraatsensor, oppervlakte pCO2 sensor, flow cytometer, fluorimeter en een fast repetition rate fluorimeter. De data verkregen door dit doorstroomsysteem dient ter ondersteuning van het zeewetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd wordt aan boord en vormt een meerwaarde voor de langetermijnsreeksen van de zee.

Hoe werkt een underway data acquisition systeem?

Aan boord van de RV Simon Stevin stroomt het opgepompt water doorheen de verschillende sensoren.

Thermosalinograaf

Een thermosalingraaf meet de temperatuur en de conductiviteit van het oppervlaktewater. Uit deze twee grootheden wordt  de saliniteit afgeleid.

Zuurstofsensor

Een zuurstofsensor is een elektronisch toestel dat het aandeel aan zuurstof in een vloeistof analyseert.

Optische nitraatsensor

Mariene algen vereisen, naast zonlicht en nutriënten, ook nitraat. Om de hoeveelheid nitraat in de oceaan te meten, gebruikt men in het doorstroomsysteem een optische nitraatsensor. Een straal van ultraviolet licht binnenin de sensor zorgt ervoor dat het nitraat in het water een klein deel van dit licht absorbeert. Wanneer deze straal door een spectrometer gaat, analyseert een computer hoeveel nitraat er aanwezig is in het water.

pCO2 oppervlaktewater sensor

Een pCO2 meting is gebaseerd op de equilibratie van een draaggasfase met een zeewatermonster en de daaropvolgende bepaling van CO2 in de lucht door een infrarood analyser. Deze sensor wordt ook gebruikt binnen het ICOS-project

Flow cytometer

Een flow cytometer is een instrument dat gebruikt wordt voor het tellen en bestuderen van microscopisch kleine deeltjes (cellen) die voorkomen in een stromende vloeistof. Kenmerken zoals de relatieve grootte, interne structuren en relatieve fluorescentie-intensiteit van de cel kunnen bepaald worden dankzij dit instrument.

Fluorimeter

Een fluorimeter meet de intensiteit van fluorescentie die kenmerkend kan zijn voor bepaalde stoffen. Fluorescentie is de emissie van licht door een bepaalde stof dat elektromagnetische straling heeft geabsorbeerd. De fluorimeter die het VLIZ ter beschikking stelt aan boord van de RV Simon Stevin, voert chlorofyl-a metingen uit. Chlorofyl-a fluorescentie is één van de gemakkelijkste manieren om de concentraties van fytoplankton in het water te bepalen.

Fast repetition rate fluorimeter (Frrf)

De fast repetition rate fluorimeter (Chelsea Company UK) maakt een in situ schatting van de primaire productie. De werking van een Frrf is gebaseerd op de variërende fluorescentie kenmerken van fytoplankton.

Multi-analyse keten

Metingen van nitraat, fosfaat en silicium