IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958
(1958). Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. Quadrilingual edition. KVIV: Antwerpen. 541 pp.

Available in
  VLIZ: Proceedings V1 [97381]
Document type: Conference

Keywords

Event Top 
 • Third International Harbour Congress, more

Content
 • Koomans, N.Th. (1958). Overzicht der binnengekomen mededelingen aangaande loodsbouw in Belgische, Duitse, Engelse, Franse en Nederlandse havens = Introduction papers on general arrangement and construction of port sheds, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 56-57, more
 • Braeckman, A.; Eelen, F.; Codde, R. (1958). Overzicht der ingezonden verhandelingen van Belgische zijde: Havens van Antwerpen, Gent, Brussel, Luik, Brugge en I.C.H.C.A., in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 58-59, more
 • Bafcop, G. (1958). Beschouwingen over de schikkingen inzake opslagloodsen in de haven van Antwerpen, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 59-60, more
 • Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen (1958). Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen: algemene schikking en bouw van opslagloodsen, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 60-61, more
 • (1958). Haven van Gent: algemene schikking en bouw van opslagloodsen, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 62, more
 • (1958). Port autonome de Liège: note sur les charpentes en bois à grande portée, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 62, more
 • Het Belgisch Nationaal Komitee van I.C.H.C.A. (1958). Inrichting der kaden in de Belgische havens, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 63-66, more
 • (1958). Allgemeine Anordnung und Gestaltung der neuen Umschlagschuppen im Hamburger Hafen, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 66-67, more
 • (1958). Section I: Harbour Works. - Subsection 1: Sheds. Answers by Port of London Authority, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 67-68, more
 • (1958). Hangars dans les Ports Français, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 68-74, more
 • Sisselaar, J. (1958). Mededeling omtrent loodsbouw in Nederlandse havens, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 74-76, more
 • Snijders, N. (1958). Uitbreiding van de Amsterdamse havenoutillage door de bouw van een etablissement op de Pier Azië in de Coenhaven, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 77-78, more
 • Snijders, N. (1958). Bouw van een pakhuis in het Gemeentelijk Handelsentrepot te Amsterdam, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 79-81, more
 • Van Der Cappellen, R. (1958). Construction d'un hangar en alliage léger au Port d'Anvers = Construction of a light-alloy warehouse at the port of Antwerp, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 82-89, more
 • Risselada, Tj.J. (1958). Moderne loodsvloeren in de Amsterdamse Haven = Modern shed floors at the port of Rotterdam, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 90-92, more
 • Gouet, R. (1958). Port de Rouen: construction d'un centre de reception de bananes = Port of Rouen: building a reception centre for bananas, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 93-102, more
 • Rousseau, L.; De Hulsters, G. (1958). Enkele beschouwingen over de verlijmde lamellehoutbouw in verband met de evolutie van onze opslagplaatsen = Some considerations on lamellated wood constructions in connection with our sheds, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 103-106, more
 • Gadron, J.L. (1958). Silobouw vanaf 1930 tot op heden 1958 = Construction of granaries since 1930 till this day 1958, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 107-114, more
 • Van Mierlo, W.C.; Heynen, W.J. (1958). De fundatie van tanks in verband met de gesteldheid van de ondergrond = The foundation of large tanks in relation to the properties of the soil, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 115-121, more
 • Koomans, N.Th. (1958). Inleiding tot Afdeling I, sub 3 & 4: meergelegenheden voor grote en zeer grote tankers in de havens, noodzakelijkheid en werken nodig om deze toegankelijk te maken voor steeds groter wordende schepen = Introduction to section I, sub 3 & 4, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 122-124, more
 • Schepens, G. (1958). Meergelegenheden voor grote en zeer grote tankers in binnen- en buitenhavens, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 124-127, more
 • (1958). Berthing accommodation for deep-drafted tankers in British ports, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 127, more
 • Meyer, H.P. (1958). Meergelegenhied voor zeer grote tankers in binnen- en buitenhavens, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 127-129, more
 • Snijders, N. (1958). De toekomstige ontwikkeling van de Amsterdamse haven en haar verbinding met zee, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 130-131, more
 • (1958). Hafenanlagen und Hafenausrüsting unter städtebaulichen Gesichtspunkten: Mitteilung des Hafens Hamburg, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 132, more
 • (1958). Architecture et urbanisme dans les ports français, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 133-135, more
 • Krause, W.A. (1958). Allgemeine Beleuchtung = Lighting in general, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 136-141, more
 • Fugl-Meyer, H. (1958). Havenverlichting = Lighting at ports, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 142-147, more
 • Rieissauw, F.G. (1958). Uitbreiding van de haven van Matadi: aanwenden van funderingspijlers met grote diameter = The extension of the harbour of Matadi: use of foundation piles of a great diameter, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 148-156, more
 • Risselada, Tj.J. (1958). Het heien van relatief flauwhellende palen en damwanden = Driving slightly raking piles and sheeting piles, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 157-160, more
 • (1978). Section 1: Harbour works - report and discussions = Afdeling 1: Havenwerken - verslag en besprekingen = Section 1: Travaux portuaires - compte rendu et discussions = Abteilung 1: Hafenwerke - Bericht und Besprechungen, in: (1958). Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 162-172, more
 • Maasch, O. (1958). Kontrolle und Unterhaltung schwimmender Hafenwerkzeuge unter besonderer Berücksichtigung des Hamburger Hafens = Checking and maintenance of floating harbour equipment, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 183-196, more
 • Loewer, R. (1958). Kontrolle und Unterhaltung von Umschlagsgeräten in den Seehäfen = Supervision and maintenance of transboarding appliances in sea ports, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 197-201, more
 • Rode, J.G. (1958). Inrichting der kaden in de haven van Copenhagen voor de regelmatige lijnen tussen Copenhagen en de Deense Provinciehavens = Quay arrangements in the Port of Copenhagen for the regular lines between Copenhagen and the Danish Provinial Harbours, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 202-206, more
 • Gauthier, R. (1958). Communication sur la conception générale des grues de quai: dispositions techniques de nature à faciliter l'entretien des engins = Communication concerning the general conception of harbour cranes: technical measures for simplifying the maintenance of such equipment, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 207-212, more
 • Wouters, A. (1958). Voith-Schneider-aandrijving voor zware havensleepboten = Voit-Schneider propellers for heavy port tugboats, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 213-221, more
 • Lederer, A. (1958). Le remplacement des hélices classiques par d'autres moyens de propulsion sur les remorqueurs = Replacing classical propellers by other propelling agents on tugs, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 222-232, more
 • Helm, K.; Moeckel, W. (1958). Ersatz traditioneller Schrauben durch andere Antriebsmittel bei grösseren Hafenschleppern = Replacing traditional propellers by other propelling means in heavy tugboats, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 233-246, more
 • Kemna, E. (1958). Neuzeitliche Umschlagsanlagen für Massengut, vorwiegend Kohle und Erz = Up-to-date bulk goods handling equipment, especially coal and ore, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 247-252, more
 • Wendel, K.; Krappinger, O. (1958). Das offene Schiff = The open ship, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 253-258, more
 • (1958). The influence of self equipment on the ship: communication of the Port Authority of London, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 259, more
 • (1958). De invloed van het eigen boordgerei: mededeling vanwege I.C.H.C.A. (International Cargo Handling Co-Ordination Association), in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 259-260, more
 • Aertssen, G. (1958). Statische en dynamische stabiliteit van havenvaartuigen = Static and dynamic stability of floating harbour craft, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 260-271, more
 • Dauwe, R. (1958). Enige beschouwingen over de stabiliteit en de voortstuwing van drijvende havenwerktuigen = Views on stability and propulsion of floating harbour equipment, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 272-278, more
 • Hoornweg, J. (1958). Moderne weegbruggen = Modern weighing, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 279-286, more
 • Lampe, Fr. (1958). Die Verwiegung von Massenschüttgütern = Weighing bulk goods, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 287-291, more
 • Railer, K.; Bond, W.G. (1958). Elektrische weegtoestellen voor massagoederen = Electrical weighing apparatus for bulk cargoes, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 292-295, more
 • Leclercq, R. (1958). Pesage et mesure des produits en vrac = Weighing and measuring of bulk goods, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 296-300, more
 • (1958). Section 2: Harbour equipment - report and discussions = Afdeling 2: Havenwerktuigen - verslag en besprekingen = Section 2: Outillage portuaire - compte-rendu et discussions = Abteilung 2: Hafenwerkzeuge - Bericht und Besprechungen, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 302-326, more
 • Le Gorgeu, V. (1958). Manutention mécanique des marchandises générales = Mechanic handling of general goods, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 328-329, more
 • Sirtaine, J. (1958). Manutention des marchandises générales dans le Port d'Anvers = Handling general goods in the harbour of Antwerp, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 330-331, more
 • Guiochon, G. (1958). Port de Nantes: manutention et entreposage de marchandises, manutention de marchandises dans les ports = Transporting and storing goods in harbours, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 332-334, more
 • (1958). Ein Schiff wird abgefertigt: Beitrag des Hafens Hamburg, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 335-336, more
 • Martin, P.W.J. (1958). Behandeling en bewaring van onverpakte suiker = The handling and storage of sugar in bulk, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 337-339, more
 • Minnema, G.M. (1958). Brand- en explositiegevaren bij behandeling en vervoer van jet fuels = Fire and explosion hazards during handling and transport of jet fuels, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 340-347, more
 • Aeby, J. (1958). Gevaarlijke en hinderlijke goederen: hun studie in verband met de veiligheid in de havens = Dangerous or hazardous goods: their study in relation with safety in ports, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 348-351, more
 • Snijders, N. (1958). Verwerking en opslag van zwavelkoolstof = Handling and storing carbon disulfide, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 352, more
 • De Vries, E. (1958). Fundamentele beschouwingen betreffende slinking en averij van handelswaren = Fundamental considerations concerning damage and shrinkage of goods, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 353-367, more
 • (1958). Behandeling en bewaring van fruit = Handling and stocking fruit, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 368-369, more
 • (1958). Note sur le hangar aux primeurs du Port de Dunkerque = Note on the early fruit-shed at the port of Dunkirk, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 370-372, more
 • (1958). Produktie en distributie van vis en snelbevroren vis = Production and distribution of fast-freezed fish, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 373-377, more
 • Vigue, L. (1958). Le circuit de poisson dans le Port de Pêche de Boulogne-sur-Mer = Fish circuit in the fishing harbour of Boulogne-on-sea, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 378-385, more
 • (1958). Section 3: Handling and storing of goods - report and discussions = Afdeling 3: Behandeling en bewaring van goederen - verslag en besprekingen = Section 3: Manutention et entreposage de marchandises - compte-rendu et discussions = Abteilung 3: Umschlag und Lagern von Güteren - Bericht und Besprechungen, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 386-396, more
 • Martin, P.W.J. (1958). Brandvoorkoming en brandbestrijding in de havens = Fire precautions and fire fighting in ports, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 398-403, more
 • Armstrong, J.G. (1958). Moderne metoden voor de verwijdering van petroleumbezoedeling van het water in de havens = Modern methods for the removal of petroleum pollution from harbour waters, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 404-407, more
 • De Wilde, M. (1958). Verwijderen van drijvende koolwaterstoffen = Elimination of floating hyddrocarbons, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 408-410, more
 • Armstrong, J.G. (1958). Moderne methodes tot reiniging en ontgassing van tankschepen met behulp van een land-zuiveringsinstallatie = Modern methods of cleaning and gas-freeing tanker vessels utilising the facilities of a land tank cleaning installation, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 411-422, more
 • Deschenes, H. (1958). Les installations de nettoyage et de dégazage dans les ports: l'installation du Havre = Cleaning and degasing plants in ports: the plant at Le Havre, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 423-427, more
 • Greenwood Wilson, J. (1958). Gezondheids - veiligheidsproblemen in de Haven van Londen = Sanitary - safety problems in the Port of London, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 428-431, more
 • De Kesel, L. (1958). Luchtbezoedeling in de havens = Air pollution in harbours, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 432-435, more
 • Oram, R.B. (1958). Veligheid in de havens van het Verenigd Koningkrijk = Safe working in United Kingdom ports, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 436-440, more
 • Parmiter, G.V. (1958). Radarinstallaties in havens en rivieren, met inbegrip van de kommunikatie met schepen = Radar equipment in rivers and harbours including communication with ships, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 441-445, more
 • Schimmel, N. (1958). Walradar- en havenradarsystemen voor de voornaamste waterwegen en havens van het Europese vasteland = The design and development of shore - based and harbour radar system for the principal waterways and ports of the European Continent, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 446-451, more
 • Krause, W.A. (1958). Radarzausrüstung in den Häfen einschl: verbindung mit den Schiffen = Radar equipment in ports, incluiding communication with ships, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 452-454, more
 • Callet, P. (1958). Le radar de surveillance du Port de Havre = Watch radar at the port of Havre, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 455-461, more
 • (1958). Section 4: Safety in the harbours - report and discussions = Afdeling 4: Veiligheid in de havens - verslag en besprekingen = Section 4: Sécurité dans les ports - compte-rendu et discussions = Abteilung 4: Sicherheit in den Häfen - Bericht und Besprechungen, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 462-468, more
 • Leemans, O. (1958). De industrievestiging in de haven als determinante van de exploitatiepolitiek, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 470-486, more
 • Vigue, L. (1958). Note sur quelques problèmes posés par l'organisation et la gestion du secteur industriel de la pêche à Boulgne-sur-Mer = Problems encountered in organizing and running the industrial section of sea fishing at Boulogne-on-sea, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 487-489, more
 • Van Cauwenberghe, J. (1958). Signalisation, télécommande, dispatching, applications de contrôle industriel dans les ports = Signalling systems applied to harbour activities, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 490-497, more
 • (1958). Nota over S.I.W.H.A. en Rode Kruis Afd. Antwerpen-Haven, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 498-499, more
 • (1958). Section 5: Harbour management - report and discussions = Afdeling 5: Havenexploitatie - verslag en besprekingen = Section 5: Exploitation portuaire - compte-rendu et discussions = Abteilung 5: Hafenbetrieb - Bericht und Besprechungen, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 500-531, more
 • (1958). Conclusions of the Congres = Besluiten van het Kongres = Conclusions du Congrès = Tagungsbeschlüsse, in: Verhandelingen, besprekingen, verslagen en besluiten van het Derde Internationaal Havenkongres, Antwerpen, 15-21 juni 1958 = Papers, discussions, reports, and conclusions of the Third International Harbour Congress, Antwerp, June 15th-21st 1958. pp. 532-541, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top