Document of bibliographic reference 291098

BibliographicReference record

Type
Bibliographic resource
Type of document
Reports
Type of document
Annual report
BibLvlCode
MS
Title
Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2016: deelrapport 6. Factual data rapportage van monitoring waterbeweging en fysische parameters in de Zeeschelde in 2016
Abstract in other language
Het Moneos-jaarboek, uitgegeven door het Waterbouwkundig Laboratorium, rapporteert de resultaten van de systeemmonitoring in het Schelde-estuarium uitgevoerd door het Waterbouwkundig Laboratorium in het kader van de “Ontwikkelingsschets 2010” van het Schelde-estuarium (OS-2010). Achtereenvolgens worden de meetgegevens gepresenteerd inzake de continue metingen van waterstanden, debieten, stromingen, chloridegehaltes, turbiditeit en andere fysische parameters. Dit rapport geeft een globaal overzicht van die monitoring zoals het Waterbouwkundig Laboratorium in 2016 in het Schelde-estuarium deed. Ook de vaarten, met name halftij-eb en kenteringsvaarten worden gerapporteerd.

Voor de algemene achtergrond en methodologie met betrekking tot de monitoring in het Scheldeestuarium, wordt verwezen naar het bijhorende methodologie-document genoemd “basisboek” (Taverniers et al., 2013).

Bibliographic citation
Plancke, Y.; Van De Moortel, I.; Hertogs, R.; Vereecken, H.; Vos, G.; Verdoodt, N.; Meire, D.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2017). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2016: deelrapport 6. Factual data rapportage van monitoring waterbeweging en fysische parameters in de Zeeschelde in 2016. versie 4.0. WL Rapporten, 12_070_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVIII, 130 + 16 p. bijlagen pp.
Topic
Marine
Brakish water

Authors

author
Name
Yves Plancke
Identifier
https://orcid.org/0000-0002-4303-082X
author
author
author
Name
Hans Vereecken
Identifier
https://orcid.org/0009-0007-3780-2436
author
Name
Gwendy Vos
author
author
Name
Dieter Meire
Identifier
https://orcid.org/0009-0001-5093-9054
author
Name
Maarten Deschamps
Identifier
https://orcid.org/0000-0001-6654-4404
author
Name
Frank Mostaert

thesaurus terms

term
Cohesive sediment (term code: 169969 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Current velocities  and patterns (term code: 169960 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Flow rate (term code: 56413 - defined in term set: CSA Technology Research Database Master Thesaurus)
In-situ measurements (term code: 169914 - defined in term set: WL Kennisdomein types)
Monitoring (term code: 5312 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Non-cohesive sediment (term code: 169970 - defined in term set: WL Kennisdomein)
River flow (term code: 169963 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Sediments (term code: 7403 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Tides (term code: 8613 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Tides (term code: 169958 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Water levels (term code: 169961 - defined in term set: WL Kennisdomein)

geographic terms

geographic terms associated with this publication
ANE, Scheldt Estuary

Document metadata

date created
2017-11-24
date modified
2020-11-30