Document of bibliographic reference 260354

BibliographicReference record

Type
Bibliographic resource
Type of document
Reports
Type of document
Annual report
BibLvlCode
MS
Title
MONEOS - jaarboek monitoring WL 2015: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2015
Abstract in other language
Dit is het achtste (jaarlijkse) zogenaamde Moneos-rapport dat het Waterbouwkundig Laboratorium uitgeeft, met name over de monitoring van het jaar 2015. Eerdere rapporten gingen over 2008 t/m 2014. In het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 van het Schelde-estuarium (OS-2010) wordt een uitgebreide monitoring in de Westerschelde en in het Zeescheldebekken gedaan. Het handelt grotendeels over een continue systeem-monitoring, en waarvan het merendeel al decennia lang wordt bemeten. Zo voert het Waterbouwkundig Laboratorium in het Zeescheldebekken vele continue metingen uit: waterstand, debieten, stromingen, chloridegehaltes, turbiditeit en andere fysische parameters.

Dit rapport geeft een globaal overzicht van die monitoring zoals het Waterbouwkundig Laboratorium in 2015 in het Zeescheldebekken deed, meer bepaald het deel dat voor Moneos dienstig is. Dit rapport is een factual data rapportage van getijwaarnemingen, bovendebieten en andere parameters zoals stromingen, conductiviteit en turbiditeit gemeten in 2015. Voor de algemene achtergrond en methodologie met betrekking tot de monitoring in het Zeescheldebekken, wordt verwezen naar het bijhorende methodologie-document genoemd “basisboek” (Taverniers et al., 2013).

Bibliographic citation
Vanlierde, E.; Ferket, B.; Pauwaert, Z.; Michielsen, S.; Van De Moortel, I.; Levy, Y.; Plancke, Y.; Meire, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2015: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2015. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 142 + bijlagen pp.
Access rights
open access
Is accessible for free
true

Authors

author
Name
Elin Vanlierde
author
Name
Bram Ferket
author
Name
Zoë Pauwaert
author
Name
Stef Michielsen
author
author
Name
Yaïr Levy
author
Name
Yves Plancke
Identifier
https://orcid.org/0000-0002-4303-082X
author
Name
Dieter Meire
Identifier
https://orcid.org/0009-0001-5093-9054
author
Name
Maarten Deschamps
Identifier
https://orcid.org/0000-0001-6654-4404
author
Name
Toon Verwaest
Identifier
https://orcid.org/0000-0002-3911-6962
author
Name
Frank Mostaert

thesaurus terms

term
Cohesive sediment (term code: 169969 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Current velocities  and patterns (term code: 169960 - defined in term set: WL Kennisdomein)
In-situ measurements (term code: 169914 - defined in term set: WL Kennisdomein types)
Monitoring (term code: 5312 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Non-cohesive sediment (term code: 169970 - defined in term set: WL Kennisdomein)
River flow (term code: 169963 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Sediments (term code: 7403 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Tides (term code: 8613 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Tides (term code: 169958 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Water levels (term code: 169961 - defined in term set: WL Kennisdomein)

geographic terms

geographic terms associated with this publication
Belgium, Schelde R.

Document metadata

date created
2016-07-15
date modified
2020-11-30