Document of bibliographic reference 229794

BibliographicReference record

Type
Bibliographic resource
Type of document
Reports
Type of document
Project report
BibLvlCode
MS
Title
MONEOS - jaarboek monitoring WL - Basisboek: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in het Zeescheldebekken gemeten - uitleggend basisboek met algemene situering, methodologie en achtergrond
Abstract in other language
Dit is een deel van het vijfde (jaarlijkse) zgde Moneos-rapport dat het Waterbouwkundig Laboratorium uitgeeft, met name over de monitoring van het jaar 2012. Eerdere rapporten gingen over 2008 t/m 2011.

In het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 van het Schelde-estuarium (OS-2010) wordt een uitgebreide monitoring in de Westerschelde en in het Zeescheldebekken gedaan. Het handelt grotendeels over een continue systeem-monitoring, en waarvan het merendeel al decennia lang wordt bemeten. Zo voert het Waterbouwkundig Laboratorium in het Zeescheldebekken vele continue metingen uit over waterstand, debieten, stromingen, chloridegehaltes, turbiditeit en andere fysische parameters.

De Moneos-rapportage is vanaf het Jaarboek 2012 in twee boeken verdeeld. Ten eerste is er een uitleggend basisboek, m.n. onderhavig deel, dat nog voor enkele jaren als "moeder"-boek moet fungeren, en waarin de algemene uitleg van zowel monitoring als resultaten is weergegeven. Ten tweede is er het eigenlijke -relatief dunne- jaarboek zelf, waarin meerbepaald de monitoring zoals die in het voorbije jaar is verlopen, als "factual data report" wordt voorgesteld. Dat jaarboek heeft de bedoeling om een jaarbeeld 2012 te schetsen van de meetresultaten van getij, bovendebieten en andere parameters zoals stromingen, conductiviteit en turbiditeit, doch waarin voor de uitleg naar dit basisboek wordt verwezen.

Bibliographic citation
Taverniers, E.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2013). MONEOS - jaarboek monitoring WL - Basisboek: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in het Zeescheldebekken gemeten - uitleggend basisboek met algemene situering, methodologie en achtergrond. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIX, 293 + 7 p. bijl., 30 p. tab., 241 p. fig. pp.
Topic
Brakish water
Access rights
open access
Is accessible for free
true

Authors

author
Name
Eric Taverniers
author
Name
Yves Plancke
Identifier
https://orcid.org/0000-0002-4303-082X
author
Name
Frank Mostaert

thesaurus terms

term
Annual reports (term code: 417 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Cohesive sediment (term code: 169969 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Current velocities  and patterns (term code: 169960 - defined in term set: WL Kennisdomein)
In-situ measurements (term code: 169914 - defined in term set: WL Kennisdomein types)
Monitoring (term code: 5312 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Non-cohesive sediment (term code: 169970 - defined in term set: WL Kennisdomein)
River flow (term code: 169963 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Tides (term code: 169958 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Water levels (term code: 169961 - defined in term set: WL Kennisdomein)

geographic terms

geographic terms associated with this publication
Belgium, Zeeschelde

Document metadata

date created
2013-10-14
date modified
2020-07-17