Document of bibliographic reference 229790

BibliographicReference record

Type
Bibliographic resource
Type of document
Reports
Type of document
Project report
BibLvlCode
MS
Title
MONEOS - jaarboek monitoring WL 2012: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2012
Abstract in other language
Dit is het vijfde gelijknamige (jaarlijkse) zogenaamde Moneos-rapport dat het Waterbouwkundig Laboratorium uitgeeft, met name over de monitoring van het jaar 2012. Eerdere rapporten gingen over 2008 t/m 2011.

In het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 van het Schelde-estuarium (OS-2010) wordt een uitgebreide monitoring in de Westerschelde en in het Zeescheldebekken gedaan. Het handelt grotendeels over een continue systeem-monitoring, en waarvan het merendeel al decennia lang wordt bemeten. Zo voert het Waterbouwkundig Laboratorium in het Zeescheldebekken vele continue metingen uit over waterstand, debieten, stromingen, chloridegehaltes, turbiditeit en andere fysische parameters.

Dit rapport geeft een globaal overzicht van die monitoring zoals het Waterbouwkundig Laboratorium in 2012 in het Zeescheldebekken deed, meer bepaald het deel dat voor Moneos dienstig is. Dit rapport is een factual data rapportage van getijwaarnemingen, bovendebieten en andere parameters zoals stromingen, conductiviteit en turbiditeit gemeten in 2012. Voor de algemene achtergrond en methodologie met betrekking tot de monitoring in het Zeescheldebekken, wordt verwezen naar het bijhorende methodologie-document genoemd "basisboek" (Taverniers et al., 2013).

Bibliographic citation
Vanlierde, E.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2013). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2012: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2012. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 135 + 6 p. bijl. pp.
Access rights
open access
Is accessible for free
true

Authors

author
Name
Elin Vanlierde
author
Name
Hans Vereecken
Identifier
https://orcid.org/0009-0007-3780-2436
author
Name
Yves Plancke
Identifier
https://orcid.org/0000-0002-4303-082X
author
Name
Eric Taverniers
author
Name
Frank Mostaert

thesaurus terms

term
Annual reports (term code: 417 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Cohesive sediment (term code: 169969 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Conductivity (term code: 57877 - defined in term set: CSA Technology Research Database Master Thesaurus)
Current velocities  and patterns (term code: 169960 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Currents (term code: 79379 - defined in term set: CSA Technology Research Database Master Thesaurus)
Data reports (term code: 2099 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Flow rate (term code: 56413 - defined in term set: CSA Technology Research Database Master Thesaurus)
In-situ measurements (term code: 169914 - defined in term set: WL Kennisdomein types)
Monitoring (term code: 5312 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Non-cohesive sediment (term code: 169970 - defined in term set: WL Kennisdomein)
River flow (term code: 169963 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Tides (term code: 8613 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Tides (term code: 169958 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Turbidity (term code: 8796 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Water levels (term code: 169961 - defined in term set: WL Kennisdomein)

geographic terms

geographic terms associated with this publication
Belgium, Zeeschelde

Document metadata

date created
2013-10-14
date modified
2020-11-30