Document of bibliographic reference 207179

BibliographicReference record

Type
Bibliographic resource
Type of document
Reports
Type of document
Annual report
BibLvlCode
MS
Title
MONEOS - jaarboek monitoring WL 2010: Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2010 in het Zeescheldebekken gemeten
Abstract in other language
Dit is het derde gelijknamige (jaarlijkse) zgde Moneos-rapport dat het Waterbouwkundig Laboratorium uitgeeft, met name over de monitoring van het jaar 2010. Eerdere rapporten gingen over 2008 en 2009.

In het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 van het Schelde-estuarium (OS-2010) wordt een uitgebreide montoring in de Westerschelde en in het Zeescheldebekken gedaan. Het handelt grotendeels over een continue systeem-monitoring, en waarvan het merendeel al decennia lang wordt bemeten. Zo voert het Waterbouwkundig Laboratorium in het Zeescheldebekken vele continue metingen uit over waterstand, debieten, stromingen, chloridegehaltes, turbiditeit en andere fysische parameters.

Dit rapport geeft een globaal overzicht van die monitoring zoals het Waterbouwkundig Laboratorium in 2010 in het Zeescheldebekken deed, meerbepaald het deel dat voor Moneos dienstig is. Dit rapport heeft de bedoeling om een jaarbeeld 2010 van getij, bovendebieten en andere parameters zoals stromingen, conductiviteit en turbiditeit te schetsen.

Bibliographic citation
Taverniers, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2011). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2010: Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2010 in het Zeescheldebekken gemeten. versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVI, 233 + 30 p. tab., 185 p. Fig. pp.
Access rights
open access
Is accessible for free
true

Authors

author
Name
Eric Taverniers
author
Name
Hans Vereecken
Identifier
https://orcid.org/0009-0007-3780-2436
author
Name
Frank Mostaert

thesaurus terms

term
Annual reports (term code: 417 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Chlorides (term code: 1527 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Cohesive sediment (term code: 169969 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Conductivity (term code: 57877 - defined in term set: CSA Technology Research Database Master Thesaurus)
Current velocities  and patterns (term code: 169960 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Flow rate (term code: 56413 - defined in term set: CSA Technology Research Database Master Thesaurus)
Hydrodynamics (term code: 4095 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
In situ measurement (term code: 69311 - defined in term set: CSA Technology Research Database Master Thesaurus)
In-situ measurements (term code: 169914 - defined in term set: WL Kennisdomein types)
Monitoring (term code: 5312 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Non-cohesive sediment (term code: 169970 - defined in term set: WL Kennisdomein)
River flow (term code: 169963 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Tides (term code: 169958 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Turbidity (term code: 8796 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Water currents (term code: 9095 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Water levels (term code: 9724 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Water levels (term code: 169961 - defined in term set: WL Kennisdomein)

geographic terms

geographic terms associated with this publication
Belgium, Zeeschelde

Document metadata

date created
2011-08-25
date modified
2020-11-30