Document of bibliographic reference 141713

BibliographicReference record

Type
Bibliographic resource
Type of document
Reports
Type of document
Annual report
BibLvlCode
MS
Title
MONEOS - Jaarboek monitoring WL 2008: Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten
Abstract in other language
In het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 van het Schelde-estuarium (OS-2010) wordt een uitgebreide montoring in Westerschelde en in Zeescheldebekken gedaan. Het handelt over grotendeels een continue systeem-monitoring, deels over project- en kleinendeels over studie-monitoring. Het merendeel van die monitoring bestaat uit al decennia langdurige metingen. Zo voert het Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout in het Zeescheldebekken vele continue metingen uit over waterstand, debiet, stromingen, chloridegehalte, turbiditeit en andere fysische parameters.
Dit rapport geeft een globaal overzicht van die monitoring zoals het Waterbouwkundig Laboratorium in 2008 in het Zeescheldebekken deed, meerbepaald het deel dat voor Moneos dienstig is. Dit rapport heeft de bedoeling om, uitleggend, een jaarbeeld van getij, bovendebieten en andere parameters te schetsen. Het eigenlijke rapport wordt begeleid door een bijlagenrapport met enkel data-overzichten (hoog- en laagwaters per locatie en per maand, afvoer van het Zeescheldebekken zijnde de bovendebieten aan de rand van het tijbekken en doorgerekend naar de "Schelde te Schelle", enz.).
Bibliographic citation
Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). MONEOS - Jaarboek monitoring WL 2008: Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 145 + 27 p. tab., 92 p. fig. pp.
Topic
Brakish water
Access rights
open access
Is accessible for free
true

Authors

author
Name
Eric Taverniers
author
Name
Frank Mostaert

thesaurus terms

term
Annual reports (term code: 102233 - defined in term set: Transportation Research Thesaurus)
Chlorides (term code: 1527 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Cohesive sediment (term code: 169969 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Current velocities  and patterns (term code: 169960 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Flow rate (term code: 56413 - defined in term set: CSA Technology Research Database Master Thesaurus)
Hydrodynamics (term code: 4095 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
In situ measurements (term code: 4265 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
In-situ measurements (term code: 169914 - defined in term set: WL Kennisdomein types)
Monitoring (term code: 5312 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Non-cohesive sediment (term code: 169970 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Parameters (term code: 5997 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
River flow (term code: 169963 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Tides (term code: 169958 - defined in term set: WL Kennisdomein)
Tides (term code: 8613 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Turbidity (term code: 8796 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Water currents (term code: 9095 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Water levels (term code: 9724 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)
Water levels (term code: 169961 - defined in term set: WL Kennisdomein)

geographic terms

geographic terms associated with this publication
Belgium, Zeeschelde

Document metadata

date created
2009-10-27
date modified
2022-08-25