Project record of Bepaling van de bresgevoeligheid van winterdijken

Information

Type
Project
Name
Bepaling van de bresgevoeligheid van winterdijken
Description @
Het Waterbouwkundig Laboratorium en Afdeling Geotechniek verrichten methodologisch onderzoek naar de bresgevoeligheid van Vlaamse dijken. Samen wordt er ook een lans gebroken voor het opstarten van grootschalige meetcampagnes naar grondmechanische grootheden om alle faalmechanismen meer gedetailleerd te kunnen inrekenen. Het doel van de studie is de grondige analyse van het grondmechanisch falen van dijken en de erdoor geïnitieerde bresvorming, waarna een op de Vlaamse situatie toegespitste methodologie opgesteld dient te worden die : · toelaat een toetsing uit te voeren van de Vlaamse dijken en · haar toepassing vindt binnen schade- en risicoberekeningen.
Start date
2005-11
End date
2010

Institutes & people involved

Peeters Patrik
associated with: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium
Vanneuville Wouter
associated with: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium
role: Researcher
De Mulder Tom
associated with: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium
role: Supervisor
Taverniers Eric
associated with: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium
role: Supervisor
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Geotechniek
role: Proposer
International Marine & Dredging Consultants NV
role: Executant

special collections

Waterbouwkundig Laboratorium

record metadata

date created: 2008-12-15
date modified: 2010-10-25