Project record of Evaluation concerning the dumping of dredgings in the lower Zeeschelde

Information

Type
Project
Name
Evaluation concerning the dumping of dredgings in the lower Zeeschelde
Name @nl
Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde
Description @nl
De voorliggende studie omvat een "evaluatie-studie" van de milieu-effecten m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde (het aan het getij onderhevige riviergedeelte van het Scheldebekken tussen de Belgisch-Nederlandse grens en de Rupelmonding), rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van vogelrichtlijngebieden en habitatgebieden in de Beneden-Zeeschelde. In deze studie wordt nagegaan welke de effecten zijn van de terugstortingen van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde op de habitat-gebieden en vogelrichtlijngebieden in de omgeving. Hoewel de grenzen van de stortplaatsen voor baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde buiten deze habitat- en vogelrichtlijngebieden vallen, dient nagegaan welke de effecten zijn van de terugstortingen die gebeuren in de omgeving van deze gebieden. Het betreft hierbij de habitat-gebieden en vogelrichtlijn-gebieden nabij de rivierzones Schaar Ouden Doel, Plaat van Boomke en Punt van Melsele, die gebruikt worden als stortplaatsen voor baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde.
End date
2001

Institutes & people involved

Smits Jos
associated with: International Marine & Dredging Consultants NV
Sas Marc
associated with: International Marine & Dredging Consultants NV
Trouw Koen
associated with: International Marine & Dredging Consultants NV
Vincke Jan
associated with: International Marine & Dredging Consultants NV
Vanhaecke Paul
associated with: ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Ecolas
Callebaut Karen
associated with: ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Ecolas
Van den Bergh Erika
associated with: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Ysebaert Tom
associated with: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Verdievel Martin
associated with: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij
Temmerman Ingrid
associated with: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij
Claessens Josephus
associated with: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang
De Preter Hans
associated with: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang
Taverniers Eric
associated with: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang
role: Sponsor

Expertise

Dredge spoil
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2465
Dredging
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2470
Dumping
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2530
Ecology
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2622
Hydrodynamics
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 4095
Sediment transport
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 7391
Water quality
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 9125
geographic terms
Belgium, Zeeschelde

special collections

ENCORA
ENCORA: BENCORE
ScheldeMonitor
Shipping
Shipping: Fairway

record metadata

date created: 2004-08-06
date modified: 2006-08-25