Project record of Drafting in Dutch of the law and the explanatory memorandum of the draft law on the protection of the marine environment in the marine areas under Belgian jurisdiction

Information

Type
Project
Name
Drafting in Dutch of the law and the explanatory memorandum of the draft law on the protection of the marine environment in the marine areas under Belgian jurisdiction
Description @en
By instruction of the Ministry for Social Affairs, Health and Environment the drafting in Dutch of the law and the explanatory memorandum was made. This led to the law of 20 January 1999 which has been published in the "Belgisch Staatsblad/Moniteur Belge" on 12 March 1999. Publication: Report: MAES, F. m.m.v. CLIQUET, A. en JAQUES, T., "Voorontwerp van wet ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België", in opdracht van de Staatssecretaris voor Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, Brussel, 1997. Report: MAES, F. m.m.v. CLIQUET, A., Memorie van Toelichting bij "Voorontwerp van wet ter bescherming van het mariene milieu onder de rechtsbevoegdheid van België", in opdracht van de Staatssecretaris voor Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, Brussel, 1997.
Start date
1997-4
End date
1998-5

Institutes & people involved

Somers Eduard
associated with: Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut
role: Promotor
Cliquet An
associated with: Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut
Maes Frank
associated with: Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut

record metadata

date created: 2003-11-26
date modified: 2007-07-04