Project record of Bathymetrische metingen van Westerschelde en Zeeschelde

Information

Type
Project
Name
Bathymetrische metingen van Westerschelde en Zeeschelde
Description @nl
Vnl. omwille van de maritieme toegankelijkheid van de haven van Antwerpen, peilen van de rivierbedding, zowel zeer regelmatig (4, 2 à 1 per maand) voor wat betreft detailzones zoals drempels, bagger- en stortplaatsen, als regelmatig (enkele keren per jaar) van bijzondere gedeeltes (bvb. toegangsgeulen zeesluizen), één of tweejaarlijks voor sectiekaarten (volledige rivierzones), en ad hoc voor controle onderwaterbed naast constructies. Het peilen beantwoordt aan zowel een continu-operationele doelstelling (verzekeren maritieme toegankelijkheid) als dat het een instrument is voor beleid en beheer van de rivier

Institutes & people involved

Claessens Josephus
associated with: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang
Taverniers Eric
associated with: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang
Administratie Waterwegen en Zeewezen
role: Sponsor

special collections

ScheldeMonitor

record metadata

date created: 2003-11-26
date modified: 2004-08-03