Project record of Water quantity and logistic support

Information

Type
Project
Name
Water quantity and logistic support
Name @nl
Waterkwantiteit en logistieke ondersteuning
Acronym
OMES 1
Description @nl
Gegevens over waterhoogtes, debieten en stroomsnelheden zijn essentiƫle basisparameters voor elk onderzoek. Wat betreft waterhoogtes en debieten kunnen we terugvallen op het meetnet van de Afdeling Maritieme Schelde. Op 32 tijmeters langsheen de Zeeschelde en zijn bijrivieren worden de waterhoogtes permanent gemeten (Claessens & Meyvis, 1994). De debieten worden eveneens bepaald op 6 punten (zie bv. Taverniers, 1996).
Parent project
Research on the environmental effects of the SIGMA plan
Start date
1995
End date
1998

Institutes & people involved

Taverniers Eric
associated with: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang
role: Sponsor

special collections

Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning
OMES: Onderzoek Milieu-effecten Sigmaplan
ScheldeMonitor

record metadata

date created: 2003-11-26
date modified: 2007-08-09