Project record of The phytoplankton of the Flemish part of the Scheldt estuary

Information

Type
Project
Name
The phytoplankton of the Flemish part of the Scheldt estuary
Name @nl
Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium
Acronym
OMES 3
Description @en
This study is the fourth component of the ‘Research on the environmental effects of the SIGMA plan: Effects of dredgings and harbour expansion on the environment’ This study concerns the monitoring of phytoplankton. Phytoplankton is an important component within the carbon cycle as within the food web. Total chlorophyll a can be used as a measure for the total phytoplankton biomass. Ecological modeling requires a subdivision of the total phytoplankton in `Diatoms fresh water, `Diatoms brackish water, `algae (remaining) fresh water and `algae (remaining) brackish water.
Description @nl
Deze studie maakt het 4de perceel uit van het "Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu". Dit perceel betreft de monitoring van fytoplankton. Fytoplankton is belangrijk, zowel als onderdeel binnen de koolstofcyclus als binnen het voedselweb. Totaal chlorofyl a kan worden gebruikt als maat voor de totale fytoplanktonbiomassa. De ecologische modellering vereist een opsplitsing van het totaal fytoplankton in ‘Diatomeën zoetwater’, ‘Diatomeën brakwater’, ‘Algen (overige) zoetwater’ en ‘Algen (overige) brakwater’.
Parent project
Effects of dredgings and harbour expansion on the environment
Start date
2002
End date
2006

Institutes & people involved

Sabbe Koen
associated with: Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie
Muylaert Koenraad
associated with: Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie
Geenens Vanessa
associated with: Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie
Van Wichelen Jeroen
associated with: Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie
Lionard Marie
associated with: Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie
Vyverman Wim
associated with: Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie
role: Co-ordinator
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde
role: Sponsor

Expertise

Phytoplankton
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 6208
geographic terms
Belgium, Zeeschelde

special collections

ENCORA
ENCORA: BENCORE
Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning
OMES: Onderzoek Milieu-effecten Sigmaplan
ScheldeMonitor

record metadata

date created: 2003-11-26
date modified: 2007-08-09