Institute record of Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie

Information

Type
Organization
Type
https://marineinfo.org/ns/institutes/types
Name
Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie
Name
Laboratory of Protistology and Aquatic Ecology@en
Acronym
UGent-PAE
Parent institute
Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie
Address
Krijgslaan 281 (S8), 9000 Gent, Belgium
Contact numbers
Telephone
+32-(0)9-264 85 88
Fax
+32-(0)9-264 85 99
Email
wim.vyverman@ugent.be
Location
latitude
51.0266590
longitude
3.7139150
Description @en
The laboratory of Protistology and Aquatic Ecology (PAE) studies marine, freshwater and terrestrial ecosystems, with an emphasis on coastal systems and polar-alpine and temperate regions. There is a strong focus on the biodiversity, ecological roles and evolutionary history of unicellular eukaryotes as well as on past and present impacts of global change on the composition and function of microbiomes in these systems. The lab hosts the BCCM/DCG, a public Biological Resource Center (BRC), specialised in diatoms and other microalgae and part of the Belgian coordinated collections of microorganisms. The lab has a long-standing history of research on diatoms, which are the focus of a long-term integrative research line, including cell biology of new model diatom species, population genomics and macroecological and biogeographical studies. In an applied context, the group focuses among others on harmful algal bloom monitoring and control, and algal biotechnology. Research topics include:
  • species diversity, speciation and micro-evolution of protists;
  • aquatic and soil microbiome biogeography and function;
  • chemical ecology of microbial interactions;
  • life cycle regulation and genotype-phenotype relationships in microalgae;
  • (palaeo)environmental change in lake, estuarine and coastal ecosystems.
Description @nl
Het laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE) bestudeert mariene, zoetwater- en terrestrische ecosystemen, met de nadruk op kustsystemen en polaire-alpiene en gematigde gebieden. Er is een sterke focus op de biodiversiteit, ecologische functies en evolutionaire geschiedenis van ééncellige eukaryoten en op de vroegere en huidige impact van globale veranderingen op de samenstelling en functie van microbiomen in deze systemen. Het lab herbergt het BCCM/DCG, een openbaar Biologisch Kenniscentrum (Biological Resource Center, BRC), gespecialiseerd in diatomeeën en andere microalgen en onderdeel van de Belgische gecoördineerde collecties van micro-organismen. Het lab heeft een lange geschiedenis van onderzoek naar diatomeeën, die de focus vormen van een langlopende integratieve onderzoekslijn, inclusief celbiologie van nieuwe model diatomeeënsoorten, populatiegenomica en macroecologische en biogeografische studies. In een toegepaste context richt de groep zich onder meer op de monitoring en bestrijding van schadelijke algenbloei en algenbiotechnologie. Onderzoeksonderwerpen zijn onder meer:
  • soortendiversiteit, speciatie en micro-evolutie van protisten;
  • aquatische en bodemmicrobiome biogeografie en functie;
  • chemische ecologie van microbiële interacties;
  • levenscyclusregulatie en genotype-fenotype relaties in microalgen;
  • (paleo)milieuverandering in meer-, estuariene en kustecosystemen.

Events

4DEMON Final meeting: 4 DEcades of Belgian marine MONitoring - uplifting historical data to today's needs
EMBRC-BE event
International Diatom Symposium
Training course: The Scheldt, an ecological sketch
UGent aan ZEE
Zeebad voor leerkrachten: Ecosysteemdiensten van de oceaan

Members

Koen Sabbe
role: Professor
Wim Vyverman
role: Director - Professor
Bayeh Abera Beyene
role:
Luz Amadei Martinez
role:
Sien Audoor
role:
Darja Belisova
role:
Margarita Bogorad
role:
Marina Buffoli
role:
Alexandre Castagna Mouraeo e Lima
role:
Peter Chaerle
role: BCCM/DCG Diatoms Collection
Olga Chepurnova
role: Lab assistent
Marie Cueille
role:
Renaat Dasseville
role: Lab assistent
Ilse Daveloose
role:
Lotte De Maeyer
role:
Sofie D'Hondt
role: Lab assistent
Anja Hondekyn
role:
Carmen Juganaru
role:
Auria Kallend
role:
Yeseren Kayacan
role:
Arno Leroy
role:
Guillaume Marec
role:
Marta Mikhno
role:
Eveline Pinseel
role:
Nadine Rijsdijk
role:
Bjorn Tytgat
role:
Lore Van Craenenbroeck
role:
Jeroen Van Wichelen
role: Scientific researcher
Elie Verleyen
role: Scientific researcher
Tine Verstraete
role:

Expertise

Algae
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 261
Biodiversity
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 9471
Biodiversity
defined term set: MOG Topics
term code: 181484
Biotechnology
defined term set: MOG Topics
term code: 181487
Climatic changes
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 1591
Communities (ecological)
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 1729
Cultured species
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2001
Cultures
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2002
Diatoms
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2303
Ecosystem functioning
defined term set: MOG Topics
term code: 181495
Education: Formation
Life cycle
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 4696
Limnology
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 4751
Microbiology
defined term set: MOG Topics
term code: 181509
Molecular biology
defined term set: MOG Topics
term code: 181511
Palaeoecology
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 5971
Phycology
defined term set: MOG Topics
term code: 181515
Phytobenthos
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 6203
Phytoplankton
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 6208
Plankton
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 6265
Protists
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 6604
Reproductive cycle
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 6883
Research: Ecology
taxonomic terms
Amoebida
Bacillariophyta [Diatoms]
Chlorophyta [green algae]
Xanthophyta
geographic terms
ANE, North Sea
Antarctica
Belgium, Zeeschelde

Special collections

ISECA
Marine expertise
Marine expertise: Speciality: Biological oceanography
Marine expertise: Type: Flemish university
OMES: Onderzoek Milieu-effecten Sigmaplan
ScheldeMonitor
Waterbouwkundig Laboratorium

record metadata

date created: 2003-11-26
date modified: 2017-03-06