Institute record of Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies

Information

Type
Organization
Type
https://marineinfo.org/ns/institutes/types
Name
Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies
Acronym
WUR-IMARES
Parent institute
Wageningen University and Research Centre
Address
Haringkade 1, 1976 CP IJmuiden, Netherlands
Contact numbers
Telephone
+31-(0)7-48 09 00
Fax
+31-(0)7-48 73 26
Email
imares@wur.nl
Location
latitude
52.4575334
longitude
4.5930874
Description @en
Wageningen UR and TNO have joined forces by housing their applied marine research in a newly established institute, IMARES. Wageningen IMARES provides knowledge that is essential for the sustainable use and management of the sea and saline coastal areas. The focus is on strategic and applied ecological research relating to economic developments that respect the sea’s ecology and ecological values. Wageningen IMARES is the knowledge partner for the authorities, business and non-governmental organizations with a vested interest in marine living resources management. The field of work comprises: - Bluebelts - Environment - Fishery - Aquaculture IMARES provides knowledge that is essential for the sustainable use and management of the sea and saline coastal areas. The focus is on strategic and applied ecological research relating to economic developments that respect the sea’s ecology and ecological values. IMARES is the knowledge partner for the authorities, business and non-governmental organizations with a vested interest in marine living resources management.
Description @nl
IMARES (Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies) van Wageningen UR is hét Nederlandse instituut voor strategisch en toegepast wetenschappelijk marien ecologisch onderzoek. IMARES is:
  • een onafhankelijk, objectief en gezaghebbend instituut dat kennis levert die noodzakelijk is voor integrale duurzame bescherming, exploitatie en ruimtelijk gebruik van de zee en kustzones;
  • een instituut dat de benodigde kennis levert voor een geïntegreerde duurzame bescherming, exploitatie en ruimtelijk gebruik van zee en kustzones;
  • een belangrijke, proactieve speler in nationale en internationale mariene onderzoeksnetwerken (zoals ICES en EFARO).
De onderzoeksgebieden omvatten ecologie, milieubehoud en -bescherming, visserij, aquacultuur, economie op basis van ecosystemen, beheer van kustzones en mariene governance. IMARES is op deze gebieden een internationaal gerespecteerde (kennis)partner voor overheden, kennisinstellingen, NGO’s en het bedrijfsleven. Het werkgebied richt zich in de eerste plaats op de Noordzee, de Waddenzee en het Nederlandse deltagebied. Hiernaast is het vanuit de kennisportfolio actief betrokken bij onderzoek in kustzones, poolgebieden en mariene tropische gebieden evenals bij onderzoek in specifieke zoetwatergebieden. Bij IMARES werken ongeveer tweehonderd mensen in veldonderzoek, experimentele studies. Deze medewerkers hebben de beschikking over de meest geavanceerde laboratoria, experimenteer faciliteiten, veldwerkapparatuur en onderzoeksvaartuigen. Samengewerkt wordt met gespecialiseerde collega-onderzoekers, ook internationaal. Als onderdeel van Wageningen UR heeft IMARES nauwe banden met de Wageningen Universiteit en de Hogeschool Van Hall Larenstein . met opleidingsprogramma's voor Bachelor, professioneel Master en academisch Master. Het instituut heeft een speciaal PhD-programme in samenwerking met de Wageningen University en werkt deels Engelstalig.

Institutes

Child organizations
Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Den Helder
Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Den Hoorn Texel
Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Ijmuiden
Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Yerseke

Events

10th International Conference on Shellfish Restoration
Schelpdierconferentie 2007

Special collections

available through EurOBIS
EMODNET
ENCORA
ENCORA: EncoraNL
Fishery
Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning
ScheldeMonitor
Waterbouwkundig Laboratorium

record metadata

date created: 2006-07-28
date modified: 2011-04-21