Institute record of Rijkswaterstaat

Information

Type
Organization
Type
https://marineinfo.org/ns/institutes/types
Name
Rijkswaterstaat
Acronym
IenW-RWS
Parent institute
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Address
Koningskade 4, 2500 EX Den Haag, Netherlands
Contact numbers
Telephone
+31-(0)70-351-80 80
Fax
+31-(0)70-351-8335
Location
latitude
52.0876722
longitude
4.3144926
Description @nl
De rijksdienst die werkt aan droge voeten, schoon en voldoende water en aan de vlotte en veilige door- stroming van het verkeer. De organisatie is opgebouwd uit tien regionale diensten, zeven specialistische diensten, twee projectorganisaties en een staf. De tien regionale diensten vormen de ruggengraat van Rijkswaterstaat. Zij zijn verspreid over heel Nederland en verantwoordelijk voor het toezicht op de waterstaat, voorbereiding, uitvoering en beheer van projecten, onderhoud en verbetering van waterwerken en infrastructuur. Ook het overleg met betrekking tot de vervoers- en verkeersproblematiek vindt in de regio plaats. De zeven specialistische diensten verzorgen de technische en wetenschappelijke kennis en ondersteuning voor de beleidsvoorbereiding voor de uitvoering van de taken van Rijkswaterstaat en de beleidsvoorbereiding van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Vijf van deze diensten doen ook onderzoek en monitoring op de Westerschelde: DZL, RIZA, RIKZ, AGI, DWW. In de loop van 2007 gaan deze diensten op in de Waterdienst van RWS en het Deltainstituut.

Institutes

Child organizations
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Programma's, Projecten en Onderhoud
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Noord-Nederland
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zuid-Holland
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Midden-Nederland
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Ruimte voor de Rivier
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Water, Verkeer en Leefomgeving
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; West-Nederland Zuid
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Zee en Delta
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Zuid-Nederland
Ministerie van Infrastructuur Waterstaat; Rijkswaterstaat; Centrale Informatievoorziening

Events

12de Maritiem Symposium - E-Maritime : doeltreffend of niet ?
26th European Marine Biology Symposium
36th IAHR World Congress 'Deltas of the Future and what happens upstream'
G-STIC 2019 - Closed OECD Workshop: Digital Technologies in the Ocean Economy - Exploring the Future
G-STIC 2019 - Open session: Blue technologies within sustainable ocean resources
Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS

Expertise

Administrative: State
State

Special collections

ENCORA
Governance and law
ISECA
Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning
Safety
ScheldeMonitor
Waterbouwkundig Laboratorium

record metadata

date created: 2003-11-26
date modified: 2024-03-26